Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy

Lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje fakultní spisy, spisy profesorského a doktorského kolegia i organizací stavovsky podřízených fakultě - personální, stipendijní a studijní povahy. Pro obě kolegia dochovány podací protokoly.
Archiv:
Datace:
1848 - 1883
Původce:
Lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
Místo vzniku:
Praha, Pruské Slezko
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály k dějinám LF NU. Katalogy posluchačů, personální spisy profesorů, děkanátní spisy, spisy kateder a ústavů.
Archiv:
Datace:
1881 - 1945
Původce:
Medizinische Fakultät der Deutschen Universität in Prag
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Otevřít
Tematický popis: Fond podává poměrně ucelený obraz o dějinách LF UK, jejích jednotlivých součástech ( ústavy a katedry) a o osobách na ní působících (personálie).
Archiv:
Datace:
1883 - 1953
Původce:
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje personálie studentů-absolventi , nedokončených, katalogy studentů, Celozávodní výbor KSČ (1985-89), personálie zaměstnanců fakulty, děkanátní spisy.
Archiv:
Datace:
1945 - 2007
Původce:
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály vzešlé z činnosti LF UK v Plzni tj. děkanátní spisy , personálie zaměstnanců a studentika.
Archiv:
Datace:
1945 - 2005
Původce:
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Lékařská fakulta UK v Plzni
Místo vzniku:
Kutná Hora, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lékařské spolky

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti lékařských spolků (viz původce)
Archiv:
Datace:
1891 - 1961
Původce:
Spolek lékařů českých, Mladá generace lékařů při Ústřední jednotě československých lékařů, Purkyňova společnost, Přírodovědecký klub - sekce biologická, Spolek českých zubních lékařů se sídlem v Praze.
Místo vzniku:
Praha, Praha-západ
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948, Společenské organizace a krajanské spolky 1948 - 1990, Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Liebus Adalbert

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, korespondenci, písemnosti členů rodiny.
Archiv:
Datace:
1884 - 1945
Původce:
Liebus Adalbert (1876-?), profesor paleontologie PřF NU
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Listiny I

Otevřít
Tematický popis: Základní soubor fundačních a donačních listin pražské univerzity, kolejí, fakult a univerzitních kaplí.
Archiv:
Datace:
1358 - 1990
Původce:
Univerzita Karlova
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Listiny II

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje především donační listiny pozemkového a domovního majetku pražské univerzity (koleje, kaple, univerzitní vesnice). Součástí fondu je i soubor univerzitních diplomů listinného charakteru.
Archiv:
Datace:
1322 - 1872
Původce:
Univerzita Karlova
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Lojda Zdeněk

Otevřít
Tematický popis: Materiály k evaluaci lékařských fakult
Archiv:
Datace:
1995 - 1998
Původce:
Lojda Zdeněk (1927-2004), profesor 1. LF UK, patolog, histolog a embryolog
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace