Státní okresní archiv Znojmo

Archiv obce Lubnice

Otevřít
Tematický popis: Obecní kronika 1923-1935, parcelní protokol 1825.
Archiv:
Datace:
1825 - 1935
Původce:
Obecní úřad Lubnice okres Moravské Budějovice Lubnice, něm. Hafnerluden - do roku 1849 součástí panství Bítov - v roce 1850-1855 obec začleněna k Podkrajskému úřadu ve Znojmě, v letech 1855-1868 Okresní úřad v Jemnici, v letech 1868-1896 Okresní hejtmanství v Dačicích, od roku 1896 Okresní hejtmanství v Moravských Budějovicích - soudní okres Vranov nad Dyjí, od roku 1896 soudní okres Jemnice, v letech 1938-1945 okres Horn, říšská župa Niederdonau
Místo vzniku:
Šimpach
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Lukov

Otevřít
Tematický popis: Typář 16., 19. století (2 ks.), pekařství - kupní smlouva, přestavba provozovny 1936-1938, katastrální mapa 1924, parcelní protokol 1925, policejní přihlášky - obec Podmolí 1940-1942.
Archiv:
Datace:
1500 - 1942
Původce:
Obecní úřad Lukov - něm. Luggau - částí obce trvale osada Nová Ves - v letech 1938-1945 u landrátu Znojmo (za okupace připojena obec Podmolí) - městečkem obec Lukov v letech 1549-1960
Místo vzniku:
Český Krumlov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Mackovice

Otevřít
Tematický popis: Obecní matrika a evidence cizích příslušníků 1911-1945, rejstřík vydaných domovských listů 1931-1941, obecní kronika 1920-1939.
Archiv:
Datace:
1911 - 1945
Původce:
Obecní úřad Mackovice - něm. Moskowitz, Moskovice (1869, 1910) - v letech 1938-1945 u landrátu Znojmo
Místo vzniku:
Pejškov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Mansberk

Otevřít
Tematický popis: Protokoly obecní rady 1902-1920, parcelní protokoly 1825, 1907, typář 19. století.
Archiv:
Datace:
1800 - 1920
Původce:
Obecní úřad Mansberk - něm. Mannsberg - do roku 1867 součástí obce Mašovice, od roku 1920 místní částí Znojma
Místo vzniku:
Libecina
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Maršovice

Otevřít
Tematický popis: Parcelní protokol 1863, zápisy schůzí obecního zastupitelstva a finanční komise, pléna MNV 1885-1950, zápisy schůzí obecní rady 1936-1953, obecní matrika 1866, 1939-1944, kniha domovských listů 1864-1948, kniha cizích příslušníků 1906-1931, výkaz fundace na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého 1861-1903, podací protokoly 1885-1943, hlavní účetní knihy 1876-1945, hlavní účetní kniha chudinského fondu 1866-1947, likvidační záznam 1937-1944, stavební záležitosti 1862-1944, hlaní obecní rozpočty 1927-1944, obecní účty 1802-1945 (neúplné), kniha stavebních protokolů 1926-1941, překlad listin z let 1662, 1668, 1743 a výpis z díla Gregora Wolného: Die Markgraftschaft Mähren b.d.
Archiv:
Datace:
(1802) 1867 - 1945 (1953)
Původce:
Obecní úřad Maršovice - do roku 1867 částí obce Jezeřany - kres Moravský Krumlov, od roku 1960 okres Znojmo, v letech 1938-1945 u soudního okresu Ivančice, politický okres Brno-venkov
Místo vzniku:
Konice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Mašovice

Otevřít
Tematický popis: Parcelní protokol 1825, protokoly obecního zastupitelstva a obecní rady 1919-1938, protokol finanční komise 1921-1951, protokol komise pro chov hovězího dobytka 1923-1937, obecní matrika vedena od r. 1918, matrika cizích příslušníků v obci bydlících od r. 1918, kniha o pobytu pomocníků, učňů, čeledě a dělníků 1913-1938, ohlašovací kniha cizinců 1942-1945, ohlašovací kniha mužstva v záloze 1916-1924, podací protokol 1943-1948, hlavní účetní knihy 1923-1938, sborník obecních příjmů 1930-1948, deník obecních příjmů 1924-1938, pokladní deník chudinského fondu 1938, katastrální záležitosti - změny katastrálních částic, knihovní pořádek, prodej pozemků, revize obecního jmění , pozemková reforma 1914-1936, zřízení osobní zastávky u Citonic - železnice, protokol 1914 - zřízení výhybky 1914, sociální zaležitosti 1929, státní půjčky 1921, stavební protokoly a stavební záležitosti 1918-1939, 1942, obecní účet 1914, obecní výroční účty a rozpočty 1904-1940, matrika příslušníků cizích a osob usedlých 1938-1946, gruntovní kniha Mašovice a Bezkov 1840, parcelní protokol b.d., typář 16. století, geometrický plán 1937.
Archiv:
Datace:
1500 - 1945 (1951)
Původce:
Obecní úřad Mašovice - do roku 1864 součástí obce Mašovice obec Bezkov a Mansberk - Velké Mašovice (1869-1910) - něm. Grossmaispitz, Gross Maispitz - v letech 1938-1945 u landrátu Znojmo
Místo vzniku:
Knížecí Pláně
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Medlice

Otevřít
Tematický popis: Parcelní protokol 1849, zápisy schůzí obecního zastupitelstva , obecní rady a schůzí MNV 1893-1952, zápisy schůzí finanční komise 1926-1949, zápisy schůzí stavební komise 1935-1948, obecní matrika 1903, trestní rejstřík 1859-1921, vydané domovské listy 1940-1948, kniha cizích příslušníků obce 1931-1945, seznam čeledě sloužící v obci 1907-1932, podací protokoly 1913-1948, obecní účty 1898-1925, hlavní účetní knihy 1925-1945, stavební záležitosti 1911-1942, hlavní obecní rozpočty 1928-1944, výroční účty 1921-1944, kniha pachtovních protokolů - nájem obecních pozemků 1930-1957, pokladní deník 1943-1949, knihy příjmů a nájmů obecních pozemků 1935-1949, pomocný deník příjmů za trávu a dřevo 1935-1949, katastrální mapa 1825
Archiv:
Datace:
1825 - 1945 (1957)
Původce:
Obecní úřad Medlice - okres Moravský Krumlov, od roku 1960 okres Znojmo - něm. Medlitz - v letech 1938-1945 u soudního okresu Hrotovice a politického okresu Moravské Budějovice
Místo vzniku:
Pelec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Micmanice

Otevřít
Tematický popis: Parcelní protokol (s doplňky a změnami z r. 1935) b.d., ohlašovací kniha čeledínů a služebných 1938-1947, podací protokol 1916-1926, kniha obecních nájmů, výkaz pozemkové daně odváděné vrchnosti podle výměry 1829-1847, obecní kronika 1927-1945, situační plánek obce b.d.
Archiv:
Datace:
1829 - 1945
Původce:
Obecní úřad Micmanice - něm. Mietzmanns, Mitzmans, Mitzmanns - v letech 1938-1945 u landrátu Znojmo
Místo vzniku:
Píšť
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Milíčovice

Otevřít
Tematický popis: Kronika obce (s historickým úvodem od roku 1728) 1934-1936, parcelní protokol b.d., stavební spisy 1901-1938, stavební plány 1913-1938.
Archiv:
Datace:
1901 - 1938
Původce:
Obecní úřad Milíčovice - Mlíčovice (1869-1910), něm. Mileschitz, Milleschitz - v letech 1938-1945 u landrátu Znojmo, obec připojena k Hornímu Břečkovu
Místo vzniku:
Plačkov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Miroslavské Knínice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva, správní a finanční komise 1909-1925 (1938), parcelní protokol 1907, nájmy obecní honitby 1895-1916, hlavní účetní knihy 1899-1905, deník příjmů a vydání 1910-1911, katastrální mapy 1901, b.d., válečné hospodářství 1916-1918, spisy domovského práva 1911-1918, trhová smlouva, dražební protokol 1899, 1912, obecní hostinec 1933, 1937.
Archiv:
Datace:
1871 - 1925 (1938)
Původce:
Obecní úřad Miroslavské Knínice - něm. Deutsch Knönitz - v letech 1925-1949 součástí Miroslavi Německé Kynice do roku 1918 do roku 1947 Německé Knínice - okres Moravský Krumlov, od roku 1960 okres Znojmo
Místo vzniku:
Plevnice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace