Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna

Archiv obce Němčany

Otevřít
Tematický popis: Protokoly obecního výboru 1892-1919, obecní rady 1928-1945, parcelní protokol 1826-1945, stavební protokol 1928-1939, ohlašovací kniha 1900-1928, matrika příslušníků obce 1901-1910,1939, cizí příslušníci 1939, účetní knihy 1894-1945, ze spisového materiálu:obecní jmění 1853-1938, robotní poplatky 1784-1850 cirkuláře, patenty, provolání 1781-1863, obecní matriky, domovské listy, rozluka, propuštění ze státního občanství 1922-1937, korespondence se spolky - hasiči 1898-1938, obecní účty a rozpočty 1841-1944.
Archiv:
Datace:
1739 - 1945 (1951)
Původce:
Obecní úřad Němčany
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Jednotné zemědělské družstvo Němčany

Otevřít
Tematický popis: Zápisy o schůzích členských a představenstva (1956-1970), přílohy k zápisům o schůzích (1958-1970), ukázkový materiál - fotografie družstevníků před pohostinstvím v Němčanech.
Archiv:
Datace:
1956 - 1970
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Němčany. Založeno v roce 1956. V roce 1974 sloučeno s JZD Hodějice pod názvem JZD 27. duben Hodějice, k 1. lednu 1985 pak došlo ke sloučení s JZD Brázdy míru Nížkovice pod názvem JZD Josefa Rerycha Nížkovice.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Mateřská škola Němčany

Otevřít
Tematický popis: Přehledy výchovné práce, korespondence, hodnocení výchovné práce.
Archiv:
Datace:
1987 - 1997
Původce:
Mateřská škola Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Mateřské školy

Místní národní výbor Němčany

Otevřít
Tematický popis: Kronika obce (1952-1984), zápisy ze schůzí rady (1950-1990), zápisy ze schůzí pléna (1948-1980), pamětní knihy slavnostních zápisů vítání dětí do života (1970-1990), podací protokoly (1946-1989), písemnosti všeobecné zprávy: písemnosti předsedy (1965-1985), nájemní a hospodářské smlouvy (1958-1990, mezer.),statistické výkazy (1958-1990), socialistické závazky (1966-1986), inventarizace majetku (1966-1985), přestupky (1967-1985), volby, voličské seznamy, kádrové rezervy (1971-1985), soudcové z lidu (1958), organizace činnosti: plány práce, hodnocení, plnění usnesení rady a pléna - rozpracování (1964-1990), zápisy ze schůzí komisí sociální, sociálně-zdravotní, školské, školské a kulturní, finanční, plánovací a stavební, zemědělské, bezpečnostní (1959-1990), akce "Z" (1962-1990), písemnosti týkající se kádrové a personální práce (posudky, hodnocení, návrhy odměn), kontroly činnosti (daně, evidence, účetnictví), plánování (investiční akce 1964-1984, stavební sedmiletý plán), finance, rozpočty a jejich plnění (1962-1989), rozbory hospodaření (1962-1990), daně, dávky, poplatky (1964-1990), přiznání k zemědělské dani (1963-1985) a domovní dani (1953-1988), materiály týkající se zemědělství, výživy a činnosti JZD: pozemková reforma (1948), využití půdy, rekultivace pozemků (1980-1987 mezer.), příděly půdy (1961-1974, mezer.), změny kultury (1964-1990 mezer.), pozemkové úpravy, evidence zemědělské půdy (1957-1967), činnost JZD: stanovy, jednací řády, plány a jejich plnění (1958-1967), rozbory hospodaření (1958, 1963-1967), stížnosti na vedení (1966, 1973), myslivost, lovecké lístky (1947-1977), výroční zprávy (1973, 1974), organizační věci mysliveckého sdružení (1987, 1988), písemnosti týkající se lesního a vodního hospodářství (vodní zdroje, odpadní kanály, meliorace, životní prostředí), místního hospodářství: provoz podniků (1970-1985), komunální služby, rozvoj služeb (1982-1989), bytové hospodářství, družstevní byty, zprávy o provozovnách NV (1963-1974), materiály týkající se dopravy (1965-1990), územního plánování a výstavby: bytové jednotky pro OVBD Bučovice (1970-1972, 1983), občanské stavby: sportoviště, koupaliště, šatny na hřišti, střelnice, přístavba kulturního domu (1957-1984), zemědělské stavby: kravíny, vepříny, silážní jámy, sušák, mostní váha, kolny na stroje, teletník, dílny, skladiště atd. (1957-1986), výstavba rodinných domků (1947-1990), záležitosti kultury (všeobecně, činnost jednotlivých organizací: SSM, TJ Sokol, myslivecké sdružení, ovocnáři, zahrádkáři, ČSČK, výkazy, inspekce, organizační věci, propagační činnost, agitace, činnost knihovny), záležitosti školství (1949-1990) a zdravotnictví (1964-1990), církevní záležitosti (1968-1978), sociální zabezpečení (důchody, péče o rodinu, svéprávnost, Romové), písemnosti týkající se požární ochrany, všeobecné vnitřní správy (1950-1990), účetní knihy: knihy příjmů, pokladní deníky, knihy výdajů (1946-1980), účetní spisový materiál (1945-1990).
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní školní rada Němčany

Otevřít
Tematický popis: Zápisy schůzí (1873-1953).
Archiv:
Datace:
1873 - 1953
Původce:
Místní školní rada Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

Národní fronta - místní výbor Němčany

Otevřít
Tematický popis: Pokladní kniha (1980-1990).
Archiv:
Datace:
1980 - 1990
Původce:
Místní výbor Národní fronty Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - městské a místní

Obecní úřad Němčany

Otevřít
Tematický popis: Inventarizace (1991-1995), korespondence (1991-1996), kniha došlé pošty (1993-1996), zápisy z pléna a rady (1991-1995).
Archiv:
Datace:
1991 - 2006
Původce:
Obecní úřad Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1990 - městská a obecní

Sdružení rodičů a přátel školy Němčany

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí.
Archiv:
Datace:
1953 - 1982
Původce:
Sdružení rodičů a přátel školy Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Občanské aktivity při školách všech druhů (Sdružení rodičů a přátel školy apod.)

Spořitelní a záloženský spolek Němčany

Otevřít
Tematický popis: Protokoly představenstva, valných hromad a dozorčí rady (1903-1938), účty (1903-1937).
Archiv:
Datace:
1903 - 1938
Původce:
1903 - založen Spořitelní a záloženský spolek Němčany.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy

Základní škola Němčany

Otevřít
Tematický popis: Školní matriky, katalogy o prospěchu, konferenční protokoly, seznamy knih, učebních pomůcek, porady a další.
Archiv:
Datace:
1843 - 1992
Původce:
Triviální škola do r.1867, obecná škola Němčany do roku 1948 národní škola do r.1961, pak základní škola.
Místo vzniku:
Prostý
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy obecné a národní
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace