Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Jaich Anselm

Otevřít
Tematický popis: Soukromá a obchodní korespondence, účetní písemnosti
Archiv:
Datace:
1818 - 1851
Původce:
Anselm Jaich, narozen r. 1781 ve Svitavách, zemřel r. 1847 tamtéž. Soukeník ve Svitavách, představený cechu.
Místo vzniku:
Davle
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jakubička Mansuet Dominik

Otevřít
Tematický popis: Osobní korespondence (mj. s rodinou knížete B. Schwarzenberka), materiály k dějinám kartuziánů, dominikánů aj., připojen životopis M. D. Jakubičky sepsaný jeho sestrou V. Jakubičkovou.
Archiv:
Datace:
1843 - 1965
Původce:
P. Mansvet Dominik Jakubička, nar. 1883 v Poličce, zemř. 1918 na Orlíku. Zámecký archivář a kaplan na Orlíku, historik církevních řádů.
Místo vzniku:
Jablonec, Šumperk
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jednota českého učitelstva okresu litomyšlského, Litomyšl

Otevřít
Tematický popis: Spolková agenda
Archiv:
Datace:
1869 - 1942 (1943)
Původce:
Jednota českého učitelstva okresu litomyšlského 1869-1940; Okresní učitelská odbočka Jednoty učitelstva národních škol v Litomyšli 1940-1942
Místo vzniku:
SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
čeština, němčina, slovenština
Tematická skupina:
Spolky učitelské do roku 1948

Jednota divadelních ochotníků Litomyšl

Otevřít
Tematický popis: Spolková agenda
Archiv:
Datace:
1862 - 1959
Původce:
Jednota divadelních ochotníků v Litomyšli (od sklonku r. 1950 Dramatický odbor Osvětové besedy)
Místo vzniku:
SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Jednota proletářské tělovýchovy Březová nad Svitavou

Otevřít
Tematický popis: Fragment zápisů o schůzích, stanovy, korespondence
Archiv:
Datace:
1922 - 1932
Původce:
Federovaná dělnická tělocvičná jednota, od r. 1926 Jednota proletářské tělovýchovy v Březové nad Svitavou
Místo vzniku:
Dolní Podluží
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

Jednota střelců do terče Litomyšl

Otevřít
Tematický popis: Spolková agenda.
Archiv:
Datace:
1835 - 1931
Původce:
Jednota střelců do terče, zal. v 17. stol. jako Litomyšlská střelecká společnost (Leitomischler-Schützen-Gesellschaft); už před r. 1848 soukromá společnost, koncem 19. stol. počeštění, zanikla v 30. letech 20. stol.
Místo vzniku:
SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky vojenské do roku 1948

Jednotné zemědělské družstvo 9. květen Pohodlí

Otevřít
Tematický popis: Administrativa družstva.
Archiv:
Datace:
1971 - 1973
Původce:
JZD 9. květen Pohodlí [1957] - 1975
Místo vzniku:
Studeňany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Akademika Zd. Nejedlého Litomyšl

Otevřít
Tematický popis: Hlavní knihy
Archiv:
Datace:
1957 - 1975
Původce:
JZD Akademika Zd. Nejedlého Litomyšl 1957-1978
Místo vzniku:
SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Akademika Zdeňka Nejedlého Litomyšl, Sedliště

Otevřít
Tematický popis: Hlavní kniha
Archiv:
Datace:
1977 - 1980
Původce:
JZD "Akademika Zdeňka Nejedlého" Litomyšl se sídlem v Sedlištích 1977-1992/93
Místo vzniku:
Rajhrad u Brna, SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Banín

Otevřít
Tematický popis: Administrativa družstva.
Archiv:
Datace:
(1948) 1950 - 1974
Původce:
JZD Banín 1950–1974
Místo vzniku:
Jedlka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace