Městský úřad Meziboří

Otevřít
Tematický popis: Zápisy městské rady a zastupitelstva, roční výkazy, roční rozpočty, rozbory hospodaření, sčítání lidu, zápisy komisí, síť prodejen, privatizace obchodu a služeb, roční rozpočty, korespondence starosty, rozbory hospodaření, kontroly - audity, zápisy komisí, zápisy rady a zastupitelstva. Č. př. 14/14: zápisy rady a zastupitelstva, školská komise, rozpočty, rozbory hospodaření, kontroly. Č. př. 15/14: zápisy komisí, vynětí ze zemědělského půdního fondu
Archiv:
Datace:
1990 - 2003
Původce:
Městský úřad v Meziboří
Místo vzniku:
Lobzy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1990 - městská a obecní

Místní národní výbor Albrechtice

Otevřít
Tematický popis: Kronika obce, přílohy ke kronice, pamětní kniha SPOZ, místní správní komise, územní a správní změny, volby, volební program NF, zápisy pléna, rady, komisí: finanční, plánovací, zemědělské, MH, obchodu a bytové, výstavby, školské a kulturní, sociální, OVP, členové MNV, složení komisí, programový rozvoj obce, rozpočty obce, rozbory hospodaření, národní správa, živnosti, FNO, konfiskáty, parcely, evidence ploch kultur, přehled evidenčních listů, zábory pozemků pro důlní činnost, seznam rybníků Albrechtice, Jezeří a Černice, rozbor vody, vodojem, vodovod, vodní nádrž Dřínov, přeložky potoků: Černický, Šramnický, soupis domů a bytů, pasport komunikací, stavební spisy domů, výsypka Albrechtice, narušení obce činností dolu Koněv, rekonstrukce velkolomu ČSA, Dřínov: loděnice, rekreační oblast, chatový tábor, likvidace chatové osady, likvidace obce (záměr, plán, likvidační komise), zákaz pohřbívání, likvidace hřbitova, stavební uzávěra, demolice domů, náhradní byty, slavnostní rozloučení s obcí, likvidace - různé, kulturní plány, knihovna, osvětová beseda, památková péče, objekty, chráněné přírodní území, rezervace Jezerka, zámek Jezeří, přehled vojenských hrobů, nabídka rukopisu spisovatele J. Fürsta, školství, štít Albrechtic, reemigranti, antifašisté, seznam Němců, odsun Němců (Albrechtice, Černice, Jezeří), situační plánek obce.
Archiv:
Datace:
(1888) 1945 - 1983
Původce:
Místní národní výbor v Albrechticích, Místní správní komise v Albrechticích, Obecní úřad Albrechtice, Gemeindeamt Ulbersdorf
Místo vzniku:
Čenkov, Skřivaň, Trpísty
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Bečov

Otevřít
Tematický popis: Kroniky obce a přílohy, charakteristika obcí Bečov, Zaječice a Milá, volby, zápisy o jednání pléna, rady, komisí: VLK, finanční, výstavby, zemědělské, obchodu, školské a kulturní, pro mládež, zdravotní, péče o člověka, OVP, zápisy AV NF, OF. Pracovníci a členové MNV, rozpočty, rozbory hospodaření, národní správa, konfiskace, evidence pozemků, přehledy ploch a kultur, soupisy zvířat, JZD, zaječická hořká voda, rozbory vody, vodovod, úpravy potoků, ochrana ovzduší, soukromé obchody, směrný územní plán, výstavba: střediskové obce, sídliště, rodinné domky, garáže, likvidace obcí Židovice a Zaječice, jednotný plán kulturně-výchovné činnosti, knihovna, seznam kulturních památek, socha Jana Nepomuckého, demolice kaple v Zaječicích, archeologické naleziště Písečný vrch, přírodní rezervace Chloumek, SPOZ, problematika osob cikánského původu, politické strany a společenské organizace, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, zrušení matričního obvodu Židovice, přestupky, soupisy Čechů a Němců, odsun Němců, výřez katastrální mapy Zaječice.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990 (1995)
Původce:
Místní národní výbor v Bečově, Obecní úřad v Bečově
Místo vzniku:
Bukovany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Bedřichův Světec

Otevřít
Tematický popis: Zápisy rady a pléna.
Archiv:
Datace:
1950 - 1959
Původce:
Místní národní výbor v Bedřichově Světci
Místo vzniku:
Ležnice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Bělušice

Otevřít
Tematický popis: Volby, zápisy o jednání pléna, rady, komisí: vinanční, výstavby, zemědělské, školské a kulturní, péče o člověka, OVP. Funkcionáři a členové MNV, rozpočty, rozbory hospodaření, převody majetku, přehled parcel, změny kultur, soupisy ploch osevu, ovocných stromů, hospodářských zvířat, zemědělců, vodní nádrž, vodojemy, vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod, bytové hospodářství, výkaz místních komunikací, územní plán, demolice, evidence stavebních parcel, výstavba rodinných domků OKAL, opravy veřejného osvětlení, likvidace hřbitova Bedřichův Světec, jednotný plán kulturně výchovné činnosti, knihovna, soupis nemovitých památek, společenské organizace, sčítání lidu, domů a bytů, seznam Němců, přestupky, plán obce s č.p. domů.
Archiv:
Datace:
1960 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Bělušicích
Místo vzniku:
Bílina
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Braňany

Otevřít
Tematický popis: Kroniky, zápisy rady, pléna, komisí: plánovací, finanční, zemědělské, místního hospodářství a služeb, pro výstavbu, školské, zdravotní a sociální, ochrany veřejného pořádku, technické, pracovníci a členové MNV, rozbory hospodaření, hospodářské smlouvy, pozemnostní arch, rejstřík uživatelů parcel, změna kultur zemědělského půdního fondu, soupis hospodářského zvířectva, soupis zemědělců, vodovod, seznam studní, územní plán, směrný plán, prodej a převod nemovitostí, demoliční rozhodnutí, ocenění nemovitostí, plán kulturně výchovné činnosti, osvětová činnost, pracovníci ve školství, mateřská škola, matriční obvod, místní názvosloví, rejstřík přestupků, zastavovací plán, plán obce a okolí, plán pozemkových úprav pro JZD, plán volebních obvodů.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Braňanech
Místo vzniku:
Citice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Brandov

Otevřít
Tematický popis: Volby, plány rozvoje, zápisy pléna, rady, komise finanční, zemědělské, školské a kulturní, OVP, pracovníci MNV, rozpočty, rozbory hospodaření, konfiskační výměry, konfiskace vkladních knížek, rodinné domy (konfiskace, příděly), fond národní obnovy, národní správa usedlostí a firem, hospodářský zemědělský výkaz, soupis ploch kultur a osevu, zvířat, včelařství, zemědělců, JZD, komplexní program zlepšení podmínek v Krušných horách, výkaz o bytovém hospodářství, využití objektů k rekreaci, příděly bytů, bytové listy, živnosti, zakládací listina sdruženého komunálního podniku, stavební akta ÚT ZDŠ, prodejny, domů, kulturně výchovná činnost, knihovna, kino, církev, sčítání obyvatel, politické strany a organizace, šetření pobytu a poměrů, československé občanství, věci občanskoprávní, opartovnictví, poručenství, státní a národní spolehlivost, matrika, věci bezpečnostní, finanční stráž, hasiči, reemigranti, repatrianti, soupisy Němců, zaměstnaných Němců, odsun Němců, antifašisté.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990 (1991)
Původce:
Místní národní výbor v Brandově
Místo vzniku:
Libava
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Bylany

Otevřít
Tematický popis: Kronika, příloha: fotodokumentace, volby, zápisy pléna a rady, členové MNV, prodej a odhady RD, parcelní protokol, vlastníci parcel, změny evidence nemovitostí, přehled ploch kultur, návrh těžby kameninových jílů, panelárna, potok Srpinka, rekonstrukce rybníka a vodní nádrže Vršany, likvidační plán obce (usnesení rady ONV Most), plán vysídlení a likvidace Bylan a Vršan, lom Bylany-Vršany, státní přírodní rezervace "Slanisko", seznam kulturních památek.
Archiv:
Datace:
1945 - 1978
Původce:
Místní národní výbor v Bylanech
Místo vzniku:
Radhošť
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Čepirohy

Otevřít
Tematický popis: Územní a správní změny, volby, zápisy pléna a rady, komisí: finanční, zemědělské, výstavby, obchodu, sociálního zabezpečení, školství, kultury, OVP, členové MNV, programové plány rozvoje, rozbor hospodaření, parcely, zemědělské soupisy ploch, zvířat, osob, rekultivace, vodohospodářský program obce, bytové hospodářství, likvidace obce, stavba garáží, sklad stavebnin, Severografia, zahrádky, šatny na hřišti, jednotný kulturní plán, knihovna, ZK ROH Šmeral, školství, hasiči.
Archiv:
Datace:
1945 - 1974
Původce:
Místní národní výbor v Čepirohách
Místo vzniku:
Třebušín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

Místní národní výbor Černice

Otevřít
Tematický popis: Územní a správní změny, zápisy pléna, rady, členové a zaměstnanci MNV, složení komisí, plán a plnění, budovatelská činnost, rozpočty obce, výkazy hospodaření, národní správa, konfiskace, příděly, plochy kultur, soupisy zvířat, zemědělců, JZD Černice, pozemky pro důlní činnost, zásobování obce vodou, rozbor vody, živnosti, domovní seznamy, komunikace, knihovna, školství, požární sbor, evidence obyvatel, československé občanství, reemigranti, odsun Němců.
Archiv:
Datace:
1946 - 1963
Původce:
Místní národní výbor v Černicích
Místo vzniku:
Skřivaň
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace