Obecná škola (německá), Janov

Otevřít
Tematický popis: Hlavní matrika žáků, školní kroniky, třídní katalogy, třídní knihy a pracovní protokol (ukázky), konferenční a inspekční protokoly, učební plány a rozvrhy hodin (ukázky), zřízení tříd, záležitosti učitelů, seznamy dětí, popis žáků, popis a plánek školní budovy, školní zahrada.
Archiv:
Datace:
(1865) 1870 - 1945
Původce:
Triviální škola v Janově, Obecná škola v Janově, Všeobecná obecná škola v Janově, Trivialschule in Johnsdorf, Volksschule in Johnsdorf, Allgemeine Volksschule in Johnsdorf
Místo vzniku:
Stádlec
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Komořany

Otevřít
Tematický popis: Třídní katalogy, třídní výkazy, hlavní matriky, školní matriky, kroniky školy.
Archiv:
Datace:
(1797) 1871 - 1945
Původce:
Obecná škola německá v Komořanech, Volksschule in Kommern
Místo vzniku:
Dvůr Králové
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Kopisty

Otevřít
Tematický popis: Školní matriky.
Archiv:
Datace:
1870 - 1885
Původce:
Obecná škola německá v Kopistech, Volksschule in Kopitz
Místo vzniku:
Čistá (o. Svatava)
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Korozluky

Otevřít
Tematický popis: Matrika žáků, výkaz mravního chování a docházky, třídní výkazy.
Archiv:
Datace:
1871 - 1878
Původce:
Obecná škola německá v Korozlukách, Volksschule in Kollosoruk
Místo vzniku:
Habartov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Libkovice

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy, kroniky, matrika školy.
Archiv:
Datace:
1894 - 1944
Původce:
Obecná škola v Libkovicích, Volksschule in Liquitz
Místo vzniku:
Staré Hory
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Lom

Otevřít
Tematický popis: Hlavní matriky, kniha zápisů z učitelských porad, kronika školy, třídní katalogy, učební plán.
Archiv:
Datace:
1871 - 1945
Původce:
Obecná škola v Lomu, Všeobecná obecná škola v Lomu, Obecná škola chlapecká v Lomu, Volksschule in Bruch, Allgemeine Volksschule in Bruch, Knabenvolksschule in Bruch
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Loučná

Otevřít
Tematický popis: Katalogy školní docházky a prospěchu.
Archiv:
Datace:
1874 - 1927
Původce:
Obecná škola v Loučné, Všeobecná obecná škola v Loučné, Volksschule in Ladung, Allgemeine Volksschule in Ladung
Místo vzniku:
Lipnice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Louka

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy, protokoly ze schůzí učitelů, kroniky, osobní výkazy učitelů, škody na školní budově čp. 90 (protokol, plánky).
Archiv:
Datace:
1872 - 1945
Původce:
Obecná škola v Louce, Volksschule in Wiesa
Místo vzniku:
Krásná Lípa (o. Březová)
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Malý Háj

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy, hlavní matriky školy, zápisy z porad učitelů.
Archiv:
Datace:
1871 - 1939
Původce:
Obecná škola v Malém Háji, Volksschule in Kleinhan, Schule in Kleinhan
Místo vzniku:
Ležnička
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Nová Ves v Horách

Otevřít
Tematický popis: Kroniky (včetně poválečných zápisů), zápisy z učitelských porad, školní matrika, výroční zprávy školy.
Archiv:
Datace:
1892 - 1942 (1950)
Původce:
Obecná škola v Nové Vsi v Horách, Volksschule in Gebirgsneudorf, Obecná škola česká v Nové Vsi v Horách (nástupce)
Místo vzniku:
Kfely
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace