Obecná škola (německá), Český Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Matrika školy, kroniky.
Archiv:
Datace:
1885 - 1945
Původce:
Obecná škola v Českém Jiřetíně, Volksschule in Georgendorf
Místo vzniku:
Střekov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Chudeřín

Otevřít
Tematický popis: Kronika školy.
Archiv:
Datace:
1907 - 1941
Původce:
Obecná škola v Chudeříně, Volksschule in Bettelgrün, Volksschule in Bergesgrün
Místo vzniku:
Krásná
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Dolní Jiřetín

Otevřít
Tematický popis: Třídní katalogy, školní kroniky, školní matrika, výsledky zkoušek žáků.
Archiv:
Datace:
1836 - 1945
Původce:
Obecná škola německá v Dolním Jiřetíně, Volksschule in Niedergeorgenthal
Místo vzniku:
Chrudim
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Dolní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kronika školy.
Archiv:
Datace:
1915 - 1945
Původce:
Obecná škola v Dolním Litvínově, Volksschule in Niederleutensdorf
Místo vzniku:
Libnov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Dřínov

Otevřít
Tematický popis: Matrika žáků, třídní výkazy.
Archiv:
Datace:
1888 - 1945
Původce:
Obecná škola německá v Dřínově, Volksschule in Bartelsdorf
Místo vzniku:
Rumburk
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Fláje

Otevřít
Tematický popis: Matrika žáků, třídní výkazy.
Archiv:
Datace:
1930 - 1942
Původce:
Obecná škola ve Flájích, Volksschule in Fleyh
Místo vzniku:
Krásná Lípa (o. Šindelová)
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Hamr

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy, kronika.
Archiv:
Datace:
1908 - 1943
Původce:
Obecná škola v Hamru, Allgemeine Volksschule in Hammer
Místo vzniku:
Kunratice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Havraň

Otevřít
Tematický popis: Školní kroniky, kniha školních nadací. (Školní obvod Havraň, Koporeč, Nemilkov, Líšnice, Moravěves, Saběnice).
Archiv:
Datace:
1843 - 1945
Původce:
Obecná škola německá v Havrani, Volksschule in Hawran
Místo vzniku:
Zejbiš
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Holešice

Otevřít
Tematický popis: Třídní katalogy, hlavní matrika.
Archiv:
Datace:
1872 - 1945
Původce:
Obecná škola německá v Holešicích, Volksschule in Holschitz
Místo vzniku:
Todně
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní

Obecná škola (německá), Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Hlavní matriky, konferenční protokol, zápisy z porad, kronika, třídní katalogy, třídní výkazy, denní kniha (farní škola), týdenní knihy, třídní knihy, pracovní protokoly, školská nařízení (farní škola), seznam předpisů, seznam učebních pomůcek, záležitosti budovy, inventář školy a popis budovy, zřízení pobočné třídy, výkaz budovy bývalé obecné české a měšťanské školy, inspekce, záležitosti žáků, docházka, seznam žáků, vysvědčení, sociální péče o žáky, epidemie záškrtu a spály, záležitosti učitelů, výkazy a dotazníky učitelů, výuka češtiny, výuka českých žáků, úprava výuky ručních prací, školní pomůcky a učebnice, MŠR - volby, zástupci, různé.
Archiv:
Datace:
(1816) 1871 - 1944
Původce:
Obecná škola německá v Hoře Svaté Kateřiny, Volksschule in Katharinaberg, Farní škola v Hoře Svaté Kateřiny, Pfarrschule zu Katharinaberg
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Školy obecné a národní
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace