SA - Standarte 92, Sturm 15, Dřínov

Otevřít
Tematický popis: Osobní spisy členů SA, rozkaz standarty - propozice branného závodu.
Archiv:
Datace:
1938 - 1941
Původce:
SA der NSDAP, Gruppe Sudeten, Standarte 92, Sturm 15 in Bartelsdorf
Místo vzniku:
Rumburk
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německé politické organizace a spolky 1938 - 1945

Sbírka druhopisů matrik okresu Most

Otevřít
Tematický popis: Duplikáty matrik z obcí okresu Most
Archiv:
Datace:
1710 - 1931
Původce:
Římskokatolické farní úřady, nekatolické fary, Okresní úřad v Mostě
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Sbírky matrik

Sbírka fotografií a grafik, okres Most

Otevřít
Tematický popis: Fotografie, alba, grafické listy, veduty, akvarely z Mostu, okresu Most. Most: jednotlivé budovy, hrad Hněvín, vrch Ressl, Široký vrch, akce spolků, tablo úředníků města, oslavy, pomníky, významné osoby, církevní slavnosti, výstavy, Zahražany, nálety na Most, Kopisty, Konobrž, přehrada Hamr, Grafické listy měst, obcí okresů Most, Louny, Chomutov, obce okresu Most: Chudeřín, Ervěnice, Kopisty, Velebudice, Jezeří, Albrechtice,Vtelno, Rudolice, Zaječice, Černice, Křižatky, jiné obce: Třebívlice, Šanov, Duchcov, mědirytiny manufaktury Horní Litvínov, fota domů likvidovaných obcí: Most, Čepirohy, Souš, Dolní Jiřetín, Albrechtice, Konobrž, Kopisty, Louka, Třebušice - hřbitov, osvobození Mostu, Litvínova, nálety na Horní Jiřetín, Záluží, Dolní Litvínov, Růžodol, Kopisty, Litvínov, školy Souš, okres Most, Dřínov, kultura: Most, průmysl: Most, okres Most, pohřeb zastřelených horníků Ševčíka, Kříže. Mostecko, Litvínovsko. Alba: písečná katastrofa Most, přehrada Hamr, rodinné album Dr. Otta Most, Biehlovo album dolů Mostecké hnědouhelné společnosti, Meziboří, Most, Havraň, album výstavby přehrady Hamr, film z událostí roku 1968 v Mostě, videokazeta k 15. výročí budovy mosteckého divadla.
Archiv:
Datace:
1728 - 2014
Původce:
Neznámí fotografové z okresu Most, archivní fotografky H. Drahorádová, A. Červená a J. Fenclová a fotografové Z. Merta, L. Šeiner, J. Petrik a jiní.
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Sbírka map a plánů

Otevřít
Tematický popis: Severní Čechy: kraje liberecký, litoměřický, severočeský, ústecký, žatecký, okresy Bílina, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Roudnice n. L., Teplice, Ústí n. L., mapová příloha ke statistickým tabulkám Bílina, Doupov, Duchcov, Hora Sv. Šebestiána, Chomutov, Jesenice, Jirkov, Kadaň, Louny, Podbořany, Postoloprty, Přísečnice, Žatec, plány měst Chomutov, Ústí n. L. Česká republika: mapy státu, Čechy, Morava a Slezsko, Sudety, kraje Blatno, Brno, Bydžov, České Budějovice, Gottwaldov, Hradec Králové, Jihlava, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Olomoucký, Ostravský, Pardubický, Plzeňský, Pražský, Severomoravský, Středočeský, Táborský, Východočeský, Západočeský, Kouřimský, Fastrova automapa ČSR, mapy okresů, jejich částí Brno, Č. Budějovice, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Rakovník, Turnov, plány měst Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha. Mapy světa, mapy kontinentů Evropa, Afrika, Asie, Severní Amerika, mapy států Albánie, Benelux, Jugoslávie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rakousko-Uhersko, Rumunsko, Rusko, SSSR, Španělsko a Portugalsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie, mapy a plány zahraničních měst a okolí Augsburg, Baaden, Banská Bystrica, Berchtesgaden, Bratislava, Breslau, Brest Litevský, Brody, Buzau, Dippoldiswalde, Drážďany, Frauenstein, Freiberg, Freistadt, Gloggnitz, Görlitz, Gutenstein, Gratz, Hamburg, Husiatyn, Kaschau, Klosterneuburg, Krieglach Kolín n. R., Kolomea, Kowel, Langhennersdorf, Lipsko, Lemberg, Lichtenberg, Luck, Ludwigshafen, Míšeň, Namur, Nassau, Neuberg, Neunkirchen, Oederan, Pasov, Prešov, Sayda, Sniatyn, Somogy, Stanislau, Stavanger, Taubergau, Temesvár, Tilsit, Triest, Trnava, Vídeň, Wiever Neustadt, Wieselburg, Amsterdam, plastické mapy kontinentů, Balkánský poloostrov, Středomoří, slovenské kraje Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Středoslovenský, Východoslovenský, Západoslovenský, Žilina, Palestina, Orient, linky ČSA, Jadranské pobřeží, Mauritius. Mapy válek a bitev: I. a II. světová válka, válka Leopolda I. s Turky, plán tažení v Uhersko-srbském království, boje v Lombardsko-benátském království, prusko-francouzská válka, boxerské povstání, vojensko administrativní mapa Rakouska-Uherska. Mapy vodstva: Tichý oceán, Balt. moře, Polabí, Povltaví, Porýní. Mapy hor Alpy, Bavorská vrchovina, Beskydy, České středohoří, Český ráj, Hruboskalsko, Jeseníky, Jizerské hory, Jizerské hory, Krušné hory, Lužické hory, Malé Karpaty, Moravský kras, Nízké Tatry, Orlické hory, Prachovské skály, Slovenský ráj, Teplicko-Adršpašské skály, Velká Fatra, Vysoké Tatry, Žďárské vrchy. Školní dějepisné mapy. Torzo map Rakouska-Uherska. Faksimile map: z Rajhradského archivu, kartografické památky Sudet, Müllerova mapa Čech z r. 1720. Atlasy zeměpisné: školní, světa, německý, všeobecný, Evropy, Rakouska, školní, lidový, příruční, světa, Ottův, ČSR, ČSSR, Itálie; dějepisné: církevní, příruční, školní, revolučního hnutí, čs. dějin, genealogický, vojenský.
Archiv:
Datace:
1752 - 1997
Původce:
Různé instituce, nakladatelství, ústavy a spolky.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, holandština (nizozemština), italština, latina, němčina, ruština, slovenština, srbochorvatština, švédština
Tematická skupina:
Sbírky map a plánů

Sbírka novinových výstřižků

Otevřít
Tematický popis: Novinové výstřižky k činnosti politických, hospodářských, kulturních organizací a podniků v okrese Most.
Archiv:
Datace:
1878 - 2007
Původce:
Noviny a časopisy Československa a České republiky a okolních států
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Sbírky novinových výstřižků

Sbírka soudobé dokumentace, okres Most

Otevřít
Tematický popis: Plakáty, brožury, dokumentace voleb, rok 1968, tzv. pozůstalost J. Borovička, Most (vystěhování do Jižní Ameriky), protokol Osvětového sboru Most, osobní korespondence, účetní doklady rodiny Borovičkových, Brüxer Chronik, řádové sestry OÚNZ, školství, TV, baráčníci, PSSU.
Archiv:
Datace:
1900 - 2010
Původce:
Různé politické, hospodářské, kulturní organizace a podniky okresu Most, Mostu, Litvínova a obcí
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka typářů a pečetí

Otevřít
Tematický popis: 58 typářů: obec Liběšice, obec Polerady, C. k. finanční komisariát, Odbočka vlasteneckého pomocného ženského spolku pro Království české, Normální škola v Mostě, Cech obchodníků v Mostě, Cech kožešníků v Mostě, Cech soukeníků v Horním Litvínově, Cech pekařů v Hoře Svaté Kateřiny, Cech mlynářů v Hoře Svaté Kateřiny, Cech mlynářů, Cech mlynářů ve Weidě, Cech hrnčířů ve Weidě, Cech krejčích, Cech ševců v Deisingu, Sdružený cech, typář A. Fischera, J. Fuchse, J. K. B. Konráda, F. J. Richtera, K.O. Traugotta, A. Wagnera, J. Zimmermanna, 27 typářů bez udání majitele, řádový konvent, náboženská obec, církev, veterina, typář s arabským nápisem, typář s hebrejským opisem, 2 matrice města Mostu. 22 originálních pečetí: městečko Cerhovice, město Hory Matky Boží, město Hrob, město Cheb, město Jirkov, město Smečno, město Trutnov, cech v Kardavci, městský pivovar v Příbrami, lékařská fakulta univerzity ve Vídni, řád piaristů, církev, František Josef I., František Josef Jiří z Valdštejna, kníže Kolstein, A. Hornušovský, 6 pečetí neznámých majitelů. Otisky pečetí: město Most, poštovní úřad v Mostě, četnická stanice v Mostě, cech zlatníků v Mostě, obecní úřad v Brandově, obecní úřad v Židovicích, L. Fischer, F. J. Trinks, 155 kusů samostatných neznámých otisků, 4 alba otisků, 12 listů s otisky pečetí, kartony nezpracovaných razítek: MěNV Most, MěNV Litvínov, ONV Most, MNV Obrnice, OkÚ Most, ZŠ Litvínov, ZŠ Most U Stadionu.
Archiv:
Datace:
1400 - 2000
Původce:
Různé právnické a fyzické osoby v okrese Most i mimo něj
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná), Starý Kolín, Žatec
Jazyk:
arabština, čeština, latina, němčina, stará hebrejština
Tematická skupina:
Sbírky typářů, pečetí a razítek

Sčítání lidu 1921, okres Most

Otevřít
Tematický popis: Soudní okres Hora Svaté Kateřiny (Hora Svaté Kateřiny, Brandov, Zelený Důl, Nová Ves v Horách, Lesná, Mikulov, Mariánské údolí, Rudolice v Horách, Malý Háj), soudní okres Horní Litvínov (Horní Litvínov, Hamr, Chudeřín, Janov, Křižatky, Lounice, Český Jiřetín, Horní Jiřetín, Klíny, Sedlo, Rašov, Dolní Litvínov, Lipětín, Lom u Mostu, Louka, Mníšek, Šumná, Písečná, Horní Ves), soudní okres Most (Most, Bečov, Zaječice, Souš, Havraň, Hořany, Chrámce, Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů, Korozluky, Komořany, Kopisty, Pařidla, Konobrž, Růžodol, Líšnice, Koporeč, Nemilkov, Moravěves, Polerady, Obrnice, Rudolice nad Bílinou, Saběnice, Sedlec, Skršice, Slatinice, Čepirohy, Vršany, Střimice, Třebušice, Velebudice, Kamenná Voda, Volevčice, Vtelno, Stránce, Záluží, Židovice).
Archiv:
Datace:
1921 - 1921
Původce:
Státní statistický úřad v Praze - sčítání lidu k 16.2. 1921, soudní okresy Most, Horní Litvínov a Hora Svaté Kateřiny.
Místo vzniku:
Kolová, Kostelní, Starý Kolín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sčítací operáty

Sdružený cech kovářů, kolářů a bečvářů Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Stanovy cechu, výuční listy, kniha opisů generálních stanov cechu, opisy patentů cechu, kniha učňů, knihy mistrů, formuláře učňů, splátky za mistrovská práva, knihy příjmů a vydání cechu.
Archiv:
Datace:
1723 - 1859 (1865)
Původce:
Sdružený cech kovářů, kolářů a bečvářů v Horním Litvínově
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

Sdružený cech řezníků, mlynářů, pekařů, koželuhů a mydlářů Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Výuční listy, potvrzení o počestnosti, původu a zachovalosti, protokol sdruženého cechu, kniha vydání mistrovských a výučních listů, kniha mistrů, kniha přijatých učňů a tovaryšů, konsensy vrchnosti učňům, udělení povolení k získání mistrovského práva, sdělení magistrátu města: nepovolení KÚ Žatec o pekařské zásobování části im Grund, stížnost cechu mlynářů na A. Wagnera, který v čp. 234 kromě pily a soustružnictví bez povolení zřídil mlýn, udělení dvou hodin civilního vězení A. Wagnerovi za nepovolené zřízení mlýna od magistrátu, rozhodnutí magistrátu města o udělení mistrovského práva A. Schmotzovi oproti místnímu cechu pekařů, výzva k zákroku proti K. Buttnerovi ze Zeleného Dolu pro nedovolený výsek masa od vrchnostenského úřadu Hořany, žádost cechu řezníků Přísečnice o podporu po požáru, účty sdruženého cechu včetně seznamu mistrů, cechovní typář.
Archiv:
Datace:
1791 - 1858
Původce:
Sdružený cech řezníků, mlynářů, pekařů, koželuhů a mydlářů v Hoře Svaté Kateřiny
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace