Pedagogicko-psychologická poradna Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad, matematické testy, testy k volbě povolání, finanční rozpočty, výroční zpráva, účetní kniha.
Archiv:
Datace:
1977 - 2002
Původce:
Okresní pedagogicko-psychologická poradna v Mostě, Pedagogicko-psychologická poradna Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Most
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní zdravotnická ústavy (např. hygienické stanice, diagnostická centra)

Pěvecko-hudební spolek Slavík - Lidumil Záluží

Otevřít
Tematický popis: Zápisník oběžníků a výborových schůzí.
Archiv:
Datace:
1908 - 1911
Původce:
Pěvecko-hudební spolek Slavík - Lidumil v Záluží
Místo vzniku:
Křemenitá
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Podkrušnohorské muzeum Most

Otevřít
Tematický popis: Knihy zápisů ze schůzí spolku, inventář muzejní knihovny, jednací protokol.
Archiv:
Datace:
1928 - 1936
Původce:
Podkrušnohorské muzeum v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Podpůrný spolek pro vypravení pohřbů Třebušice

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí, stanovy spolku, akta Okresního finančního ředitelství Chomutov.
Archiv:
Datace:
1924 - 1938
Původce:
Podpůrný spolek pro vypravení pohřbů pro Třebušice a okolí - okres Most, Leichenunterstützungsverein Triebschitz bei Brüx, Leichenkunduktverein in Triebschitz und nächste Umgebung - Bezirk Brüx
Místo vzniku:
Chotíkov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Podpůrný spolek v případě nemoci a smrti Bečov

Otevřít
Tematický popis: Knihy protokolů, pokladní kniha podpůrná a správní, pokladní kniha pohřební, kniha čtvrtletních poplatků členů.
Archiv:
Datace:
1896 - 1939
Původce:
Podpůrný spolek pro případ nemoci a smrti v Bečově a okolí, Krankenunterstützung- und Beerdigungsverein in Hochpetsch und Umgebung
Místo vzniku:
Bukovany
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Podpůrný spolek vysloužilých vojáků Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí spolku.
Archiv:
Datace:
1927 - 1933
Původce:
Podpůrný spolek vysloužilých vojáků v Hoře Svaté Kateřiny, Unterstützungsverein gedienter Soldaten in Katharinaberg
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky vojenské do roku 1948

Pohnert Carl von

Otevřít
Tematický popis: Císař František Josef I. povyšuje C. Pohnerta do šlechtického stavu, jmenování C. Pohnerta čestným členem: spolek Freiwilliger Rettungskorps Most, vinaři Most, Dampfkreis Most, hasiči Most, Gesangs- und Musikverein Most, Militär- und Veteranen Verein Třebušice, Deutscher Gesang- und Musikverein Liedertafel Most, Deutsch-Österreichischer Krieger Verein Most, hasiči Skalice u Lovosic, 1. deutscher Arbeiter-Bildungs- und Unterstützungsverein Kopisty, hasiči Konobrž, vinaři Žatec, Eisner Feldjäger-Verband für Böhmen Most, Militär Veteranen Verein Slatinice, hasiči Třebušice, blahopřání k 70. narozeninám, jmenování čestným občanem Mostu, blahopřání k 25. výročí starostou od úředníků MěÚ Most, společenství hostinských Most, Gesang- und Musikverein Liedertafel Most, OÚ Komořany, dětí z MŠ Most, správní rady dráhy Most-Lovosice, kniha s výčtem provedených staveb a úprav města Mostu za období starosty C. von Pohnerta.
Archiv:
Datace:
1877 - 1909
Původce:
Carl von Pohnert (12. 5. 1832), dlouholetý starosta města Mostu 1877-1909, od 1868 zastupitel okresu Most-Hora Svaté Kateřiny, 1885-1886, člen říšské rady, čestný měšťan, čestný starosta Mostu
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pokračovací školy (německé), Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Učební plány, korespondence, různé.
Archiv:
Datace:
1927 - 1939
Původce:
Pokračovací německé školy v Horním Litvínově, Deutsche Fortbildungssschulen in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Učňovské a živnostenské školy

Politický spolek (německý), Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha obsahující statut spolku a vlepenou korespondenci.
Archiv:
Datace:
1871 - 1894
Původce:
Německý politický spolek v Horním Litvínově, Politischer deutscher Verein in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Pomocná škola (německá), Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Třídní výkazy, kronika.
Archiv:
Datace:
1928 - 1945
Původce:
Pomocná škola německá v Horním Litvínově, Deutsche Hilfsschule in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Ostatní školy (zde i biskupské alumnáty, ústavy a bohoslovecké semináře)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace