Nákupní a prodejní družstvo spojeného hračkářského průmyslu Eros Hora Svaté Kateřiny

Otevřít
Tematický popis: Knihy zápisů dozorčí rady družstva.
Archiv:
Datace:
1925 - 1939
Původce:
Eros - nákupní a prodejní družstvo spojeného hračkářského průmyslu v Hoře Svaté Kateřiny
Místo vzniku:
Kostelní
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Družstva spotřební a nákupní

Národní fronta - akční okresní výbor Most

Otevřít
Tematický popis: OAV NF Most: zápisy ze schůzí, kádrové posudky, očista, SPB, ČSPO, ČSM, SČSP, Sokol, ČSČK, různé, MAV NF: Dolní Jiřetín (posudky, různé), Most (jednací protokol, seznam prověřených osob, zápisy ze schůzí, prověřené spisy, běžná korespondence dle č.j.), Obrnice (posudky, různé), Slatinice (různé), Souš (očista), Třebušice (zápisy schůzí, posudky, různé).
Archiv:
Datace:
1948 - 1953
Původce:
Okresní akční výbor Národní fronty v Mostě, Místní akční výbory NF: Dol. Jiřetín, Most, Obrnice, Slatinice, Souš, Třebušice
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - okresní

Národní fronta - okresní akční výbor Litvínov

Otevřít
Tematický popis: OAV NF Litvínov: zápisy schůzí, situační zprávy, kádrová opatření, katolické akce, konference složek NF, kandidáti složek NF, zemědělci, bytová otázka, rezoluce, Stockholmská výzva, Den československé armády, pochod míru, hovory s občany, Měsíc československo-sovětského přátelství, 1. Máj, Korea, spolky, oběžníky, různé, MAV NF: Brandov (zápisy ze schůzí), Český Jiřetín (zápisy schůzí, různé), Hamr (zápisy schůzí, různé), Horní Jiřetín (zápisy schůzí, různé, dopisy Němců v zahraničí), Janov (různé, zápisy schůzí, osvědčení o národní spolehlivosti, korespondence), Klíny (různé), MAV NF Litvínov: seznam národně spolehlivých, zprávy složek NF, různé, Lom: zápisy schůzí, různé, Nová Ves v Horách: zápisy schůzí, Záluží: zápisy schůzí, různé.
Archiv:
Datace:
1948 - 1955
Původce:
Okresní akční výbor Národní fronty v Litvínově, Místní akční výbory Národní fronty v Brandově, Českém Jiřetíně, Hamru, Horním Jiřetíně, Janově, Klínech, Litvínově, Lomu, Nové Vsi v Horách, Záluží.
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - okresní

Národní fronta - okresní výbor Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Tajné spisy, přípisy, usnesení KV NF, kádrové záležitosti, zápisy: POV NF, MV NF, zasedání OV Obránců míru, OV ČSTV, OV ČSČK, OV ČSPO, OV SČSP, OV Svazarmu, OV ČSM, OV SPB, OV ČSI, různé spolky, zprávy ONV, nábor pracovních sil do zemědělství, soutěže MNV.
Archiv:
Datace:
1954 - 1959
Původce:
Okresní výbor Národní fronty v Litvínově
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - okresní

Národní fronta - okresní výbor Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy: pléna, předsednictva, plány práce OV NF - ukázka, revizní komise OV NF, zápisy: Okresní mírové rady, městské konference NF Most, pléna MěV NF Most, předsednictva MěV NF Most, porady, školení předsedů MěV NF, OV NF, společenských organizací, funkcionáři: OV NF, MěV a MV NF, společenské organizace NF: přehled základních složek, statistické přehledy, adresář předsedů, volby, poslanci, přehled o politické příslušnosti, odvolání - ukázka, soudci z lidu, svodky informací pro KV NF, hospodaření: rozpočty, plány, rozbory OV NF, MěV NF - dotace, mimořádná inventura majetku OV NF, vyúčtování hospodaření MěV a MV NF při rušení organizace, rušení NF, registrace Sdružení společenských organizací ČR, směrnice ÚV NF, jednací řády a stanovy společenských organizací NF všeobecně - ukázka.
Archiv:
Datace:
1959 - 1990
Původce:
Okresní výbor Národní fronty v Mostě, Městský výbor Národní fronty v Mostě, Místní výbory Národní fronty okresu Most, Společenské organizace okresu Most
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - okresní

Národní jednota severočeská - místní odbor Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Knihy zápisů ze schůzí spolku.
Archiv:
Datace:
1889 - 1938
Původce:
Místní odbor Národní jednoty severočeské v Horním Litvínově
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Národní jednota severočeská - místní odbor Lom

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí.
Archiv:
Datace:
1896 - 1899
Původce:
Místní odbor Národní jednoty Severočeské v Lomu
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Národní jednota severočeská - místní odbor Most

Otevřít
Tematický popis: Knihy zápisů z členských a výborových schůzí spolku, podací protokol, výkaz o činnosti, povolení c.k. místodržitelství Praha o hektografu, záležitosti české školy v Mostě, sociální podpory, vyloučení členů z NJS za posílání dětí do německých škol, České stavební družstvo v Mostě, žádost Spolku českých majitelů domů Most o českého lékaře, návštěva amerických Čechů v severních Čechách, různé, výkazy příjmů a vydání a inventáře spolkového jmění.
Archiv:
Datace:
1885 - 1926
Původce:
Místní odbor Národní jednoty Severočeské v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Národní jednota severočeská - místní odbor Růžodol

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí.
Archiv:
Datace:
1924 - 1938
Původce:
Místní odbor Národní jednoty Severočeské v Růžodole
Místo vzniku:
Dasnice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Národní jednota severočeská - místní odbor Želenice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí NJS, seznam členů NJS.
Archiv:
Datace:
1925 - 1938
Původce:
Národní jednota Severočeská v Želenicích
Místo vzniku:
Kámen
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace