Ladeckého divadelní okrsek Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, repertoár českých her v městském divadle, presenční kniha o účasti na schůzích, Věstník divadelního ochotnictva, korespondence s úřady, s ÚMDOČ, s jinými spolky, různé, plakáty, fotoalbum, fotoalbum V. J. Hrdličky.
Archiv:
Datace:
1912 - 1951
Původce:
Ladeckého divadelní okrsek ÚMDOČ v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Landrát Most

Otevřít
Tematický popis: Osobní spis landráta Dr. P. Wirtze, ustanovení radů politické správy Sigmonda a Heiera, porady mosteckého landráta s Vládním prezidentem Ústí nad Labem, válečné škody v okrese Most, rozpočet Landrátu Most, plány budovy Landrátu, služební byt, různé oběžníky, seznam účastníků Gorenzových oslav, statistika obyvatel Most-Kopisty, přehled vydaných pasů, nasazení cizích dělníků a válečných zajatců, příděly pro těžce pracující v chemických závodech Záluží, záležitosti PO, stavba vysokého napětí, vápenka Obrnice, zemědělská statistika okresu Most, stavba nemocnice, stavba tábora pro příležitostné zemědělské dělníky Vršany, výdej potravinových lístků pro německé a zahraniční dělníky zaměstnané v drobných podnicích obcí Brandov, Rudolice v Horách, Mníšek, Nová Ves v Horách, Hora Svaté Kateřiny (Vyživovací středisko Nová Ves v Horách), sčítání dobytka a půdy, povodně na okrese Most, stížnost na německé zmocněnce, machinace s českým a židovským majetkem.
Archiv:
Datace:
(1919) 1938 - 1945
Původce:
Úřad Landráta v Mostě, Landrat in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá politická správa 1938 - 1945

Lidová škola hospodářská Kopisty

Otevřít
Tematický popis: Kronika.
Archiv:
Datace:
1931 - 1938
Původce:
Lidová škola hospodářská v Kopistech
Místo vzniku:
Čistá (o. Svatava)
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné školy - zemědělské (hospodářské) a lesnické (včetně školních statků), zahradnické, rybářské

Lill Rudolf

Otevřít
Tematický popis: Rodina Lillových: rodokmen, rodopisná studie ke jménu Lill, rodinná korespondence, úmrtní oznámení, R. Lill: studijní texty z kadetní školy, penzionování, poslední vůle, daň z příjmů, výkaz majetku, bibliografie. Práce L. Lilla: Z dopisu mého otce, Rodopisná studie rodiny Jahnů, rodokmeny litvínovských rodin, Rodopisná studie, Jména cizinců v litvínovských matrikách, Drobné turisticko vlastivědné příspěvky. Turisticko-zeměpisné cestopisy R. Lilla: do Solné Komory, na Klíny, po severních Čechách, po Českém lese, do Třebenic, Českým středohořím, po Krušných horách, po východních Čechách, z Aše do Rusové, Graz-Mnichov, Burgstädt v Sasku, po Krušnohoří, do Rauschenbachu Sasko, na Zlatník, na Královský Sněžník a do Krkonoš, do Liberce, v severozápadních Čechách, Horní Litvínov-Klášterec, do Gabrieliny Hutě. Vlastivědné příspěvky: k severním Čechám, ke Krušnohoří. Indexy k časopisům Sächsischer Heimatschutz a Erzgebirgszeitung. Práce R. Lilla: K dějinám litvínovských knihoven, Dějiny c. k. odborné školy Horní Litvínov, K dějinám spolku Volksbildungsverein, Podklady pro dějiny města Horního Litvínova, různé, knihovna regionální literatury: 20 Jahre Gemeinde-Gedenkbuchführer, Ehrenbuch.
Archiv:
Datace:
1840 - 1944
Původce:
Rudolf Lill (* 9. 9. 1869) - městský kronikář - Horní Litvínov a jeho předchůdci
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Rodinné archivy

Lyžařský spolek - místní skupina, Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí skupiny.
Archiv:
Datace:
1923 - 1931
Původce:
Místní skupina německého lyžařského spolku v Horním Litvínově, Deutscher Sportverein in Oberleutensdorf
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace