Kampelička - spořitelní spolek Polerady

Otevřít
Tematický popis: Protokol představenstva, valné hromady, pro dozorčí radu, kniha účetních uzávěrek, statut a zápis do rejstříku společenstev, zápis ustavující valné hromady, Ústřední jednota hospodářských družstev Praha, statistika, revize, splynutí s Okresní spořitelnou a záložnou Most, příspěvek k zvláštnímu fondu, výpisy z pozemkové knihy, seznam dlužníků a stav zápůjček, železobetonová pokladna, výkaz vkladatelů, školení spoření, účetní uzávěrka, daň výdělková, různé.
Archiv:
Datace:
1930 - 1949
Původce:
Kampelička - spořitelní spolek v Poleradech
Místo vzniku:
Heřmanov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy

Kartel německých dělnických spolků - okresní svaz Horní Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí kartelu.
Archiv:
Datace:
1908 - 1919
Původce:
Okresní kartel německých dělnických spolků pro soudní okres v Horním Litvínově
Místo vzniku:
Kolová
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky národnostní do roku 1948

Katolický národní spolek Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí a valných hromad, účetní kniha příjmů a výdajů, statuta spolku, seznam členů, členské příspěvky, pořízení nových zvonů, smlouvy o vlastnickém právu na zvony, různé, razítko spolku.
Archiv:
Datace:
1921 - 1938
Původce:
Katolický národní spolek v Dolním Jiřetíně - Čtrnácti Dvorcích, Katholischer Volksverein in Niedergeorgenthal - Vierzehnhöfen
Místo vzniku:
Chrudim, Krajková
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948

Kojenecký ústav Most

Otevřít
Tematický popis: Účetnictví, rozvaha, výsledovka, rozbor hospodaření
Archiv:
Datace:
1992 - 1994
Původce:
Kojenecký ústav v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Okresní péče o mládež [přesun do 160700]

Konzumní a výrobní družstvo Samostatnost Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy do obchodního rejstříku, stanovy a jejich změny, účetní závěrky, revizní zpráva, dotazníky o stavu družstva.
Archiv:
Datace:
1936 - 1947
Původce:
Konsumní a výrobní družstvo Samostatnost v Mostě, Konsumní a výrobní družstvo Samostatnost v Praze, České konsumní družstvo Samostatnost v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva spotřební a nákupní

Kostelní okrašlovací spolek Malý Háj

Otevřít
Tematický popis: Knihy zápisů ze schůzí spolku a farní rady, seznam členů, účty, statuta spolku, akta ke zrušení spolku.
Archiv:
Datace:
1903 - 1945
Původce:
Kostelní okrašlovací spolek v Malém Háji, Kirchenverschönerungsverein in Kleinhan
Místo vzniku:
Ležnička
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky náboženské a ateistické do roku 1948

Křesťanský turnerský spolek Burgfriede Lom

Otevřít
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí spolku, seznam členů, pronájem spolkové místnosti.
Archiv:
Datace:
1919 - 1937
Původce:
Křesťanský německý turnerský spolek Hradní věž v Lomu, Christlichdeutscher Turnverein Burgfriede in Bruch
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

KSČ - okresní výbor Most

Otevřít
Tematický popis: Zápisy okresních konferencí, pléna, předsednictva, komise: kontrolní a revizní, plány, zprávy o činnosti, změna předsednictva, ekonomická komise (zápisy, stabilizace NH), materiály 1968-1969: došlá a odeslaná pošta POO OV, vnitrostranické informace, souhrnné informace o politické situaci v kraji, důvěrné vysílání ÚPOS ÚV KSČ, Bulletin, souhrnné informace, zprávy, přehledy, výzva k srpnovým dnům, zásady, zprávy, informace OV KSČ, magnetofonový záznam, rezoluce, KAN, seznam komunistů, materiál OV KSČ, stanoviska, materiál NF, ONV, OV Socialistické akademie, ČSM, OOR, OV ČSŽ, mládežnické organizace, materiál ONV Most a SKV KSČ, zápisy mimořádného pléna SKV KSČ, zprávy z PKV KSČ, příprava krajské konference KSČ, ideologické oddělení a školní otázka, okresní politická škola Liběšice, hodnocení výročních členských schůzí, kopie zápisů předsednictva a pléna OV, prověrky členů - vyloučení z KSČ, materiál předsedy OV KSČ Most (okresní konference, 50. let VMS, volby), referenta (ideologické konference, různá výročí), obrazové záznamy (pamětní dny, družba, konference, návštěva Štrougala, kolektiv z BSM, oslavy Února), zvukové záznamy přednášek, OV KSČ Litvínov (zápisy okresní konference, pléna, předsednictva), OV KSČ Stalinovy závody Záluží (zápisy okresní konference, pléna, předsednictva), MO KSČ Bečov (zápisy výborových a členských schůzí, seznam členů, statistika, členské karty, změny, prověrky členů), UO KSČ Komořany (zápisy výborových a členských schůzí, členové, kádrové záležitosti, rezoluce, různé), ZO KSČ Kopisty (výměna členských legitimací, prověrky), ZO KSČ MěNV Lom (zápisy výborových, členských schůzí, plány, hodnocení činnosti, vzdělávání, členové, hlášení, různé).
Archiv:
Datace:
1947 - 1989
Původce:
Okresní výbor Komunistické strany Československa v Mostě, Okresní výbor Komunistické strany Československa v Litvínově, Okresní výbor Komunistické strany Československa ve Stalinových závodech Záluží, Místní organizace Komunistické strany v Bečově, Uliční organizace Komunistické strany Československa v Komořanech, Základní organizace Komunistické strany Československa v Kopistech, Základní organizace Komunistické strany Československa v Lomu
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - okresní

Kulturní družstvo Lom

Otevřít
Tematický popis: Zpráva o přípravných pracích, zápis družstva do společenského rejstříku, Ústřední rada družstev, výzva ke vstupu do družstva, ustavující valná hromada, schůze představenstva a dozorčí rady, seznam činovníků, seznam zemědělců Lom s výkazem půdy, žádosti o konfiskovaný majetek, propagační tiskovina.
Archiv:
Datace:
1948 - 1949
Původce:
Družstvo pro kulturní povznesení venkova v Lomu u Mostu, společenstvo s ručením omezeným
Místo vzniku:
Kamenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno

Kulturní středisko Most

Otevřít
Tematický popis: Seznam kursistů, různá korespondence, finanční záležitosti, plány činnosti, zprávy o činnosti.
Archiv:
Datace:
1954 - 1961
Původce:
Kulturní středisko v Mostě, Dům osvěty v Mostě (předchůdce)
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - kina, osvětová zařízení a kulturní střediska
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace