Galerie výtvarného umění Most

Otevřít
Tematický popis: Roční plány práce, kolektivní smlouvy, statistické výkazy, socialistické závazky, propagace, kulturně výchovná činnost.
Archiv:
Datace:
1980 - 1999
Původce:
Státní galerie výtvarného umění v Mostě, Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - galerie

Gymnázium (německé), Most

Otevřít
Tematický popis: Matrika žáků, kronika, třídní katalogy, maturitní protokoly, kniha zápisů, katalog knihovny, inventář učitelské knihovny, třídní knihy, protokoly z učitelských porad, zkušební protokoly, protokoly o přijímacích zkouškách, přijímací protokoly žáků, posudky žáků, inventář reálného gymnázia, učební plán, seznam žáků, předání gymnázia, inventáře, předávací protokoly, inspekce, osobní listy profesorů, korespondence, přestupky žáků, ohlasy 1. světové války, vztahy k městu a ke státu, budova školy, zprávy o stavu školy, zprávy o probraném učivu, různé, výroční zprávy, učební plán gymnázia a jiných škol, školní typáře.
Archiv:
Datace:
1769 - 1945
Původce:
Státní reálné gymnázium německé v Mostě, Piaristické gymnázium v Mostě, C. k. gymnázium a 2třídní filozofické lyceum v Mostě , 8třídní reálné a vyšší reálné gymnázium v Mostě , Oberschule für Mädchen in Brüx, Oberschule für Jungen in Brüx
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Gymnázium Litvínov

Otevřít
Tematický popis: Kroniky školy, protokoly závěrečných zkoušek, hlavní katalogy, třídní výkazy, patronátní smlouvy s Chemickými závody, roční práce pedagogické školy (ukázka), zřízení gymnázia, obchodní, pedagogické a kvalifikační porady, organizační řád, pracovní plány školy, vnitřní řád žáků, rozdělení práce ve vedení, příprava k výuce, přijímací řízení - zprávy, pohovory, stav žáků, statistika, dotazníky, metodická sdružená a předmětová komise, maturitní a závěreční zkoušky, písemné maturitní práce (ukázky), písemné závěrerečné zkoušky (ukázky), SŠ pro pracující, pobočka Pedagogické školy Litoměřice (výtvarné práce, ukázky písemných maturitních prací), zájmové vyučování, jazykové kursy, nepovinné předměty, hospodářské záležitosti, sport, tělovýchova, závazky, oběžníky, učitelské a školní skupiny ČSM, akce DPM, tresty žáků, stížnosti, stavy učitelů, funkce ve sboru, správní zaměstnanci, osobní oddělení - všeobecně.
Archiv:
Datace:
1945 - 1987
Původce:
Státní reálné gymnázium v Litvínově, (1. národní škola v Litvínově, 1. a 2. střední škola v Litvínově) = Jedenáctiletá střední všeobecně vzdělávací škola v Litvínově, Dvanáctiletá střední všeobecně vzdělávací škola v Litvínově, Střední škola pro pracující v Litvínově, Střední všeobecně vzdělávací škola a 4. základní devítiletá škola v Litvínově, Gymnázium v Litvínově a pobočka Pedagogické školy v Litoměřicích, Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově
Místo vzniku:
Čistá (o. Rovná), Švýcarsko
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

Gymnázium Most

Otevřít
Tematický popis: Maturitní protokoly, inventáře sbírek chemie a přírodopisu, hlavní katalogy, třídní katalogy, výroční zprávy, protokoly poradního sboru, výsledky přijímacích zkoušek, seznamy žáků, korespondence ústavu, třídní výkazy, výkazy o maturitních zkouškách, zápisy o závěrečných zkouškách, třídní výkazy 11-letky, 12-letky, SVVŠ, ZDŠ při gymnáziu, zápisy z porad pedagogů, běžná korespondence. Přír. 22/11: školní kroniky, výroční zprávy. Přír. 30/11: účetní závěrky, rozpočty.
Archiv:
Datace:
1919 - 2001
Původce:
České gymnázium v Mostě, České státní reformní reálné gymnázium v Mostě, Jedenáctiletá střední škola v Mostě, Dvanáctiletá SŠ v Mostě, Střední všeobecně vzdělávací škola v Mostě, Gymnázium v Mostě
Místo vzniku:
Starý Kolín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace