Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Archiv obce Jevišovka

Otevřít
Tematický popis: Josefinský katastr 1789, obecní kronika 1923-1938, knihy horenské 1803-1878, knihy gruntovní 1788-1853
Archiv:
Datace:
1789 - 1938
Původce:
Obecní úřad Jevišovka
Místo vzniku:
Dušejov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Kašnice

Otevřít
Tematický popis: zápisy schůzí obecního zastupitelstva 1931-1945, sborník příjmů 1910-1942, potvrzení o vlastnictví půdy občanů 1785-1832, účetní knihy
Archiv:
Datace:
1785 - 1945
Původce:
Obecní úřad Kašnice
Místo vzniku:
Dyjice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Klentnice

Otevřít
Tematický popis: kronika obce 1932-1936, knihy patentů 1798-1918, obyvatelstvo 1938, zápisy obecního výboru 1850-1871, zastupitelstva 1924-1937, hospodářského zasedání 1782-1789, urbář 1755, rektifikační fase 1749, josefinský katastr 1786 a 1790, soupis pozemků a pozemková kniha 1743-1898, horenská registra 1630-1767, knihy vinic 1754-1880, vyvázání z roboty 1853, rejstříky daní 1857-1873, pozůstalosti 1591-1797, korespondence 1614-1835, akta 1732-1835, sirotčí účty 1745-1820, kontribuce 1721-1848, obecní účty 1722-188, kronika 1934 - 1936
Archiv:
Datace:
1591 - 1938
Původce:
Obecní úřad Klentnice
Místo vzniku:
Handlovy Dvory
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Kobylí

Otevřít
Tematický popis: Korespondence 1927-1935, rozpočet 1906-1923, stavební korespondence 1921-1935, seznam odvedenců 1879-1909, obecní účty 1904-1922, podací protokol 1928-1942, zápisy zasedání obecní rady 1921-1938, finanční komise 1926-1937, domovské listy, účetní knihy 1840-1945, katastrální mapa a protokol 1828, kronika obce 1856-1907 a 1926-1937, parcelní protokol 1913, pachtovní 1936-1942, domovské listy 1913-1942
Archiv:
Datace:
1752 - 1945 (1951)
Původce:
Obecní úřad Kobylí
Místo vzniku:
Heroltice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Kostice

Otevřít
Tematický popis: obecní účty a korespondence, obecní matrika 1880-1890, protokol obecní rady 1877-1939, finanční komise 1924-1933, ohlašovací kniha 1889-1942, obecní účty 1890-1930, domovské právo a státní příslušnost 1930-1947, protokol obecní rady 1939-1945, obecního zastupitelstva a MNV 1936-1944 a 1945-1946
Archiv:
Datace:
1835 - 1945 (1948)
Původce:
Obecní úřad Kostice
Místo vzniku:
Hojkov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Křepice

Otevřít
Tematický popis: obecní účty 1699-1720, rejstřík horenských tax 1716. Zápisy z lýborových schůzí 1897-1927.
Archiv:
Datace:
1699 - 1927
Původce:
Obecní úřad Křepice
Místo vzniku:
Dvory nad Lužnicí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Krumvíř

Otevřít
Tematický popis: Josefinský katastr 1789, kniha účtů 1924-1944, pokladní deník 1905-1944, kniha likvidační 1932-1937, nájem obecních pozemků 1916-1920, protokol zasedání rady 1924-1948, zastupitelstva 1919-1947, finanční komise 1924-1950, matrika občanů, přestěhovalců 1900-1919, ohlašovací kniha 1923-1949, podací protokol 1932-1936, obecní účty 1890-1921, evidenční listy půdy a protokol ke katastrální mapě 1828, pokladní deník 1918-1949, obecní pozemky 1907-1942. Lístky pro domácnost 1942-44, obecní korespondence 1907-1913, seznam obecních dluhů 1881, korespondence ke stavbě školy 1913, stavební protokoly 1900-11, odpovědní kniha branců 1886-1913, evidence domobranců 1910-1912, pokladní deník - dluhy 1890. Stavební plány 1873-1939, stavební protokoly 1900-1933, rozpočet na stavbu školy 1914, torza podacího deníku 1909-1913, 1915-1923.
Archiv:
Datace:
1789 - 1945 (1950)
Původce:
Obecní úřad Krumvíř Archiv obce Krumvíř
Místo vzniku:
Horní Myslová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Kurdějov

Otevřít
Tematický popis: Listiny 1466-1765, aktový materiál 1742-1864, josefinský katastr 1786, horenská kniha 1750-1846, registr gruntovní obce 1583-1851, kniha smluv a účtů 1811-1854, gruntovní kniha 1583-1885, soupis pozemků, pozemková kniha 1591-1761
Archiv:
Datace:
1466 - 1885
Původce:
Obecní úřad Kurdějov
Místo vzniku:
Hosov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Ladná

Otevřít
Tematický popis: Korespondence 1848-1945, obecní účty 1870-1945, podací protokol 1935-1945, pokladní deník 1934, protokol schůzí obecní rady 1932-1950, obecního zastupitelstva 1920-1938, finanční komise 1927-1950, matrika příslušníků obce, pamětní kniha 1925-1937. Stavební plány kostela v Ladné architekta K. Weinbrennera 1911.
Archiv:
Datace:
1848 - 1945 (1950)
Původce:
Obecní úřad Ladná Archiv obce
Místo vzniku:
Hostětice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Lanžhot

Otevřít
Tematický popis: Zápisy schůzí ob. výboru 1878-1913, zastupitelstva 1914-1943, rady 1937-1944, zdravotní komise 1927-1938, stavební komise 1920-1924, matrika občanů a cizích příslušníků 1900-1943, ohlašovací kniha 1928-1939, domovské listy 1942-1943, osvědčení zachovalosti 1934-1949, zápisy o volbě zastupitelstva 1919-1931, jednací řád 1921, obecní správa 1927-1938, osobní záležitosti 1939-1942, podpory 1930-1938, spolky 1935-1938, trhy, tržní řády 1923-1942, živnosti 1927-1944, židovský majetek 1941-1944, honitba 1934-1947, stavební spisy 1924-1944, účetní knihy a výroční účty 1937-1944, rozpočet 1938 a 1944, obecní inventář 1924-1943, chudinský fonf 1937-1944, zápisy ob. rady 1923-1937, kroniky 1800-1940 aj. Přípravné práce k regulačnímu plánu 1944
Archiv:
Datace:
1870 - 1945 (1949)
Původce:
Obecní úřad Lanžhot Archiv obce
Místo vzniku:
Hruškové Dvory
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace