Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Archiv obce Diváky

Otevřít
Tematický popis: Tereziánský katastr 1754, josefinský katastr 1787, matrika obyvatel 1900-1945, zápisy 1921-1932, podací protokol 1932-1934, korespondence 1771-1907, gruntovní kniha 1693-1734, kronika obce 1924-1929. Zápisy obec.zast.1933-41, zápisy finan.kom.1924-49, matrika rodin, evid.vojáků 1924-48, podací protok.1927,30,37-42, volba honeb.výboru 1927, odvod.zálež., směny pozemků 1935, obec.rozpočet 1910-43,obec.invent.1926-39, výroč.účet obecní 1909-45, chudin.fond, účet.kniha 1934-48, kronika 1926. Volební materiály 1906-35(1957), mapa reambulovaného katastru neúplná kol 1870, Urkundenbuch - torzo 1808, korespondence - torzo 1809-1860, ukázka osobních dokladů cca 1920-51.
Archiv:
Datace:
(1616) 1693 - 1945 (1957)
Původce:
Obecní úřad Diváky Archiv obce
Místo vzniku:
Čachnov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Dobré Pole

Otevřít
Tematický popis: Korespondence 1853-1933, podací protokol 1930-1938, josefinský katastr 1789, protokol obecního zastupitelstva 1905-1938, hlavní účetní a pomocné knihy, konta 1931-1942, zápiusy o schůzích 1905-1938, trestní rejstřík 1890-1938, gruntovní knihy 1784-1879, parcelní protokol 1928, kronika obce 1930-1936
Archiv:
Datace:
1783 - 1945
Původce:
Obecní úřad Dobré Pole
Místo vzniku:
Vraný
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Dolní Dunajovice

Otevřít
Tematický popis: listiny vztahující se k výsadám městečka 1580-1793, josefinský katastr 1789, účty 1663 a 1676, trhová práva 1656, gruntovní knihy 1635-1882, povýšení na městečko a udělení erbovního znaku 1580. Parcelní protokol z r. 1930.
Archiv:
Datace:
1580 - 1931
Původce:
Obecní úřad Dolní Dunajovice
Místo vzniku:
Hlubočany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Dolní Věstonice

Otevřít
Tematický popis: Podací protokol 1935-1938, josefinský katastr 1788, gruntovní knihy 1662-1879.
Archiv:
Datace:
1662 - 1939
Původce:
Obecní úřad Dolní Věstonice
Místo vzniku:
Dolní Vilímeč
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Drnholec

Otevřít
Tematický popis: Pergamenové listiny 1538-1792, knihy patentů a nařízení 1751-1901, měšťanů a pohybu obyvatel 1847-1922, sčítání obyvatel 1880, soupis cizích osob 1858-1899, trestní rejstříky 18501898, postrku 1850-1864, domovních listů 1865-1904, knihy vojáků 1866-1913, městských zasedání 1804-1905, majetkové držby 1602-1880, prodejů a koupí 1652-1710, pozemkové 1737-1835, rejstřík stavění sirotků 1602-1798, urbář 1795, stav horenských vinic 1654-1657, rektifikační fase 1724, tereziánský a josefinský katastr 1785-1789, stabilní katastr 1825-1857, podací protokol 1843-1940, stará spisovna 1570-1850, signovaná spisovna 1842-1921, korespondence 1852-1944, obecní účty 1644-1884, účetní knihy 1614-1936, horenské a chudinské účty, kronika 1690 - 1843.
Archiv:
Datace:
1538 - 1944
Původce:
Obecní úřad Drnholec
Místo vzniku:
Rosice nad Labem
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Hlohovec

Otevřít
Tematický popis: Kronika obce 1927-1945, zápisy z jednání zastupitelstva 1928-1937, parcelní protokol 1900, evidence narozených a pokřtěných, obecní korespondence, pronájem obecní honitby, účetní knihy.
Archiv:
Datace:
1802 - 1945 (1967)
Původce:
Obecní úřad Hlohovec
Místo vzniku:
Doupě
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Horní Bojanovice

Otevřít
Tematický popis: Kronika obce 1924-1939, zápisy z jednání rady a zastupitelstva 1909-1945, parcelní protokol 1899-1952, matriky domovských příslušníků 1911-1945, obecní korespondence 1880-1945, účetní knihy 1932-1954.
Archiv:
Datace:
1880 - 1945 (1954)
Původce:
Obecní úřad Horní Bojanovice
Místo vzniku:
Dolní Staré Město
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Horní Věstonice

Otevřít
Tematický popis: Obecní protokoly 1828-1908, tereziánský katastr 1775, horenská kniha 1784-1808, josefinský katastr 1789, pozemkové knihy 1789-1878, knihy listin 1789-1852, parcelní protokol 1928, repertáře k pozemkovým knihám, soupisy emřelých 1604-1779, obecní korespondence 1689-1891, indikační skica stabilního katastru.
Archiv:
Datace:
1604 - 1939
Původce:
Obecní úřad Horní Věstonice
Místo vzniku:
Dřevěné Mlýny
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Hrušky

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, kupní a prodejní smlouvy 1680-1885, zápisy schůzí 1892-1954, stavební spisy a plány 1930-1943, obecní účty 1831-1864, knihy hlavní 1935-1945, pokladní deník 1943-1946, kontribuční účet 1822, podací protokol 1867, matrika 1902-1940, domovské listy a stát. příslušnost 1898-1944, účetní knihy 1925-1943, podací protokol 1927-1944, protokoly obec. zastupitelstva 1927-1936, finanční komise 1928-1936, dražební protokol 1909-1936, kniha trestů 1900-1949,cizích příslušníků 1919-1942, účetní knihy 1924, 1933, nájmy 1932-1938, chudinský fond 1935-1949, obecní účty 1859-1944, obecní rozpočet 1915-1944, volby 1938, korespondence 1936-1939, stavba ob. domu, stav. plány 1941-1944, honební výbor 1908-1910, aj.
Archiv:
Datace:
1680 - 1945 (1954)
Původce:
Obecní úřad Hrušky
Místo vzniku:
Velehrad
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Ivaň

Otevřít
Tematický popis: Chudinský fond (hlavní knihy, pokladní deník, sumáře). Jednací protokol 1919, Pozemnostní arch 1901,1921.
Archiv:
Datace:
1799 - 1921
Původce:
Obecní úřad Ivaň Archiv obce Ivaň
Místo vzniku:
Otín
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace