Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

2. ES-PÉ, 97 Mikulov-Mušlov, s.r.o.

Otevřít
Tematický popis: Delimitace státního statku Mikulov 1990, privatizační projekt 1992-3, výpis z obchodního rejstříku 1997, podnikatelský záměr 1995-7, osvědčení registraci k daním 1993-4, účetní závěrka 1992-6, roční statistické výkazy 1993-4, hlavní knihy 1992-7, evidence bytů 1975-97, výpisy z katastru nemovitostí a geometrický plán 1991-7, projektová dokumentace vinice Videňská, Brněnská, Turold 1982-90, znalecké posudky 1993, 95, 97, 98, darovací a kupní smlouvy, plná moc ve věci ukončení nájemního vztahu 1994-7, nájemní smlouvy 1994-8, archivní kniha 1993-97.
Archiv:
Datace:
1975 - 1998
Původce:
2. ES-PÉ, 97 Mikulov-Mušlov
Místo vzniku:
Průhonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zemědělské výrobní, zásobovací, výkupní a prodejní podniky (zde i agropodniky, agrokombináty, agrochemické podniky)

Agentura práce, sro

Otevřít
Tematický popis: Licenční povolení MPSV 2005, notářské zápisy v valných hromad 2005-2007, výpisy z obchodního rejstříku 2005,2007, vyučtování 2008.
Archiv:
Datace:
2005 - 2008
Původce:
Agentura práce, sro Moravská Nová Ves
Místo vzniku:
Osvětimany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Poradenství

Agentura pro zemědělství a venkov, pracoviště Břeclav

Otevřít
Tematický popis: Roční závěrky-ZD 1991,92, evidenční listy vzor nedat., zápisy z kontrol 1994, příkazy ředitele 1997-2008, rozpočet 1991,92, inventarizace zápisy 1991,93,98,2010, změna kultur 1998-99, zápisy i vnitřním šetření-vinice 1997-2004, výsledovka 1992,rozbory hlavních ekonom.činitelů 1991, rozbor rozpočtu hospodaření 1991-93, účetnictví XII. 1993,94, arbitráž-Agropodnik 1991,kontroly 2002,03, dohoda St.st.Valtice-SEVA s.p. 1993, správní rozhodnutí 1992-94, okresní nákazová komise 2000, mor prasat 1997, průzkumové dotazníky ZD, St.st. 1993, víceúčelová hala Velké Pavlovice stav.projekt 1991,dodatek delimitačního protokolu St.st.Valtice-St.st.Dol.Dunajovice 1995, st.st.Valtice-nást.org. 1999, ČS Vědeckotechnická společnost 1992, porady vedení okresního odd. MSVž ČSR, okresního, pak územního odboru MZVž ČR v Břeclavi 1989-90, roční závěrky 1993,94, restituce st.st.Drnholec, Dol.Dunajovice, Valtice, židov.majetek 1990-98, inventarizace 1991,92, výsadba sadu JZD Velké Bílovice 1990, transformace ZD 1993-94, podnikatel. záměry 1993, malá vodní elektrárna Břeclav1993, Moravoseed-delimitace, likvidace 1991-93, privatizační projekty 1992, lisovna rostlinných olejů Mušlov 1993, finanční náhrady 1992-2000, privatizace 1991-2001, privatizační projekty st.st.Drnholec, Pohořelice, Valtice, Velké Pavlovice, STS, Seva Valtice, rybníky Pohořelice, Lacrum, pekárny, Frutex, Vitis, JmDZ, SMP Mikulov a dal. 1991-99, delimitace st.statky, STS, Vodovody a kanalizace, Rybníkářství 1991-97, st.statek Valtice-likvidace, předávací protokoly, koncepce hospodaření, závěrky, kontroly, spory 1997-2008, st.statek Velké Pavlovice privatizace, projekty, závěrky 1991-99, kontroly restituce 1989-94-98, určení povinné osoby , rozklady, nabytí právní moci 1992-2000, odvolání proti sankcím 1992-95, návratné finanční výpomoci, vyřízené bonifikace 1993, dotace 1991-93, odvolání, soupisy dotací 1993.
Archiv:
Datace:
1990 - 2008
Původce:
Regionální odbor Hodonín, pracoviště Břeclav, Územní odbor Mze Břeclav, Zemědělská agentura a pozemkový úřad Břeclav, Zemědělská agentura Břeclav, Agentura pro zemědělství a venkov, pracoviště Břeclav.
Místo vzniku:
Nechanice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Řídící zemědělské orgány (výrobní, okresní zemědělské správy apod.)

AGRAS SKLEP, sro, Drnholec

Otevřít
Tematický popis: Korespondence s vyhlášeným konkursem, svolání schůze konkursních věřitelů, pokyny správce, soupis majetku, svolání věřitelů 2001, zpráva správce konkursní podstaty, schválení zprávy, usnesení o rozvrhu zpeněženého majetku 2002, společenská smlouva o založení společnosti b.d., výpis z obchodního rejstříku, návrh na výmaz 2010.
Archiv:
Datace:
2001 - 2010
Původce:
AGRAS SKLEP, sro, Drnholec
Místo vzniku:
Rosice nad Labem
Jazyk:
Tematická skupina:
Maloobchod

AGROS s.r.o.

Otevřít
Tematický popis: Výsledovky roční, rozvahy roční 1994-2000, kontrola FÚ 1999.
Archiv:
Datace:
1994 - 2000
Původce:
AGROS s.r.o.
Místo vzniku:
Hybrálec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Agrostav Hustopeče

Otevřít
Tematický popis: Směrnice, příkazy ředitele 1996-99,2000-03, zápisy z valné hromady, představenstva a dozorčí rady 2001, výroční zprávy 1998-2000, zápisy melioračního družstva Hustopeče 1969-75, organizační schéma a řád a norma 2000, stanovy akciové společnosti 1992-95, 1997-98, 2000, 01, smlouva o založení podniku 1988, živnostenský list, koncesní listina, certifikát 1999,2001,2003, příručka jakosti, seznam norem 2002, katastr nemovitostí, ocenění nemovitostí, kupní smlouvy 1994, 1997-98,2000-01,03, stavební dokumentace -hala 1997-99, stav.dokumentace Velké Pavlovice 1999-03, hlavní kniha, závěrky, audit 1975,1991-2000, znalecký posudek-akcie 2001, reference 2003, kolektivní smlouvy 1993-98.
Archiv:
Datace:
1969 - 2004
Původce:
Meliorační družstvo Hustopeče, Agrostav Hustopeče
Místo vzniku:
Brzkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zemědělské výrobní, zásobovací, výkupní a prodejní podniky (zde i agropodniky, agrokombináty, agrochemické podniky)

Alexo, s.r.o. Břeclav

Otevřít
Tematický popis: Účetní závěrky 1994-2012, výpis z OR 1994, osvědčení o registraci 1994,97, usnesení o zápisu do OR1994,96, notářský zápis o založení společnosti 1994, živnostenské listy 1994-98, korespondence s FÚ 2000,2013.
Archiv:
Datace:
1994 - 2013
Původce:
Alexo, s.r.o. Břeclav
Místo vzniku:
Nechanice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Činnosti v oblasti nemovitostí (realitní kanceláře)

ANTUŠ s.r.o. v likvidaci

Otevřít
Tematický popis: dokumenty získané při likvidaci podniku
Archiv:
Datace:
2010 - 2012
Původce:
ANTUŠ s.r.o. v likvidaci
Místo vzniku:
Nechanice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

aqua plus CZ vodohospodářská sro v likvidaci Břeclav

Otevřít
Tematický popis: Notářské zápisy a opisy, usnesení, výpisy z OR, živnostenské listy, koncesní listiny 2004-2006, přiznání k dani 2004-2008, rozvahy a výkaz zisku 2005-2008.
Archiv:
Datace:
2004 - 2008
Původce:
aqua plus CZ vodohospodářská sro v likvidaci Břeclav
Místo vzniku:
Nechanice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - vodárny a kanalizace

Aquis s.r.o . Mikulov

Otevřít
Tematický popis: Žádost o souhlas a souhlas s jmenováním 2009, usnesení čj. 50 CM 199/2008 a usnesení o likvidaci 2009, středisko cenných papírů 2009, sdělení KÚ a sdělení o motor. vozidlech 2009, zveřejnění 2009, osvědčení o registraci 2009, potvrzení o stavu osobního účtu 2009, sdělení bank 2009, výzva exekutora 2009, přihlášená pohledávka KB, Europapier a VZP 2009, dotaz exekutora 2010, platební výměr FÚ 2010, zamítnutí insolvenčního návrhu 2010.
Archiv:
Datace:
2009 - 2010
Původce:
Aquis s.r.o . Mikulov
Místo vzniku:
Průhonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace