Státní oblastní archiv v Zámrsku

Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves

Otevřít
Tematický popis: Kniha evidence zaměstnanců velkostatků /1888 - 1945/, spisy ústředních orgánů správy velkostatků Vokšice - Jičíněvec a Kopidlno - Staré Hrady /do roku 1891, 1891 - 1906, 1906 - 1912, 1913 - 1930/, pozemková reforma, správa velkostatků, korespondence s právními nástupci, mapy a plány velkostatků Vokšice a Kopidlno /1690 - 1941/, přehledové mapy panství, pozemkové mapy, lesní mapy, katastrální mapy, stavební plány.
Archiv:
Datace:
1690 - 1945 (1973)
Původce:
Ústřední správa šlikovských velkostatků Jičíněves Ústřední správa velkostatků E. Šlika
Místo vzniku:
Choteč, Dřínov, Jablonné nad Orlicí, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústřední orgány majitelů velkostatků

Ústřední správa Valdštejnů - Vartemberků Litomyšl

Otevřít
Tematický popis: Patronátní záležitosti /1821 - 1824/, kontribuce /1821 - 1823/, sirotčí záležitosti /1821 - 1826/, stavební záležitosti /1820 - 1822/, korespondence vrchního ředitelství /1827 - 1848/, podací protokoly /1832 - 1855/, korespondence revizní účtárny /1833 - 1848/, hlavní účet hlavní pokladny /1755 - 1826/.
Archiv:
Datace:
1753 - 1856
Původce:
Ústřední správa Valdštejnů-Vartemberků
Místo vzniku:
SNZ (Správa nápravných zařízení)
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Ústřední orgány majitelů velkostatků

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: V kartonu uloženy 2 knihy - podací protokoly /1944 - 1947/.
Archiv:
Datace:
1944 - 1947
Původce:
Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

Ústřední svaz pěstitelů zemáků - krajský odbor Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Protokoly plenárních schůzí, protokoly předsednictva a výboru /1928 - 1943/.
Archiv:
Datace:
1918 - 1947
Původce:
Ústředního svaz pěstitelů zemáků - krajský odbor Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Ústřední výbor Odborového svazu zaměstnanců statního obchodu Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje pouze dokumentární a propagační filmy týkající se státního obchodu a pobytu dětí na pionýrském táboře.
Archiv:
Datace:
1957 - 1961
Původce:
Ústřední výbor Odborového svazu zaaměstnanců statního obchodu Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
ROH - Ústřední rada odborů (ÚRO), Česká odborová rada (ČOR) a Ústřední (České) výbory odborových svazů

Utag a. s. Dvůr Králové nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Bilance, inventury, obchodní rejstřík, živnostenský list, výpisy z pozemkových jnih, účetní knihy, pozemkové archy, seznamy dělníků, patentoví zástupci, soupisy strojů a zařízení, vzorníky, zahraniční pohledávky, export, protokoly správní rady.
Archiv:
Datace:
1886 - 1946
Původce:
M. B. Neumanna synové (1871 - 1943) Utag, a. s. pro průmysl textilní, Dvůr Králové nad Labem (1943 - 1946)
Místo vzniku:
Růžodol
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

UTEX, a. s. Ústí nad Orlicí

Otevřít
Tematický popis: Organizační směrnice /1995/, výpis z obchodního rejstříku /1995/, živnostenský list /1995/, rozvaha, výsledovka /1993 - 1998/, roční statistické výkazy /1994 - 1998/, zápisy z valných hromad /1998/. Zakladatelská smlouva /1994/, valné hromady /27. 3. 1995, 31. 7. 1997, 2. 10. 1998/, zpráva dozorčí rady /1996/.
Archiv:
Datace:
1993 - 1999
Původce:
Perla, závod 03, Ústí nad Orlicí Utex, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí UTEX, a. s. Ústí nad Orlicí
Místo vzniku:
Šepetovka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Utex, bavlnářské závody, n. p. Ústí nad Orlicí

Otevřít
Tematický popis: Přihlášky majetku znárodněných podniků /1938 - 1947/, majetkoprávní písemnosti n. p. Utex Ústí nad Orlicí a dalších závodů Utex /1946 - 1955/, národní správa a znárodnění závodů /1941 - 1955/, zápisy z podnikových porad /1950 - 1954/, zápisy ze schůzí ředitelů balnářského sektoru /1949 - 1950/, zápisy z podnikových rad /1950 - 1953/, oběžníky /1948 - 1955/, statut organizace podniku /1950 - 1951/, organizační schéma, organizační řád /1947 - 1950/, hlavní knihy /1949 - 1952/, rozvahy /1946 - 1957/. Písemnosti závodů 501 Svitavy (dříve Bratři Ettlové), 503 Svitavy (dříve J. H. Bergman), 504 Zábřeh na Moravě (dříve F. Brass).
Archiv:
Datace:
(1930) 1935 - 1968
Původce:
Spojené české a moravské bavlnářské závody, n. p. Ústí nad Orlicí (1936 - 1948) Utex, bavlnářské závody, n. p. Ústí nad Orlicí (1948 - 1957)
Místo vzniku:
Davle, Šepetovka, Skořenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba bavlněné příze a tkanin
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace