Státní oblastní archiv v Zámrsku

Velkostatek Blato

Otevřít
Tematický popis: Pozemkové knihy, daňové záležitosti.
Archiv:
Datace:
1694 - 1882
Původce:
Velkostatek Blato
Místo vzniku:
Javornice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Borohrádek

Otevřít
Tematický popis: Lesní hospodářské plány /1839 - 1909/, dominální agenda /1800 - 1945/, knihy patentů a cirnulářů /1807 - 1848/, soupisy obyvatel /1813 - 1847/, podací protokoly /1821 - 1911/, patronátní záležitosti /1813 - 1850/, pozůstalosti /1780 - 1853/, majetkové záležitosti /1861 - 1936/, hospodářské zprávy /1860 - 1900/, mapy /1840 - 1936/.
Archiv:
Datace:
1665 - 1946
Původce:
Velkostatek Borohrádek
Místo vzniku:
Krásný Buk
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Břevnice

Otevřít
Tematický popis: Patrimonijní spisy /1820 - 1850/.
Archiv:
Datace:
1820 - 1851
Původce:
Velkostatek Břevnice
Místo vzniku:
Jedlová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Broumov

Otevřít
Tematický popis: Patenty, vyhlášky a nařízení /1640 - 1848/, patrimonijní registratura /1687 - 1848/, judiciální agenda /1780 - 1848/, obecní záležitosti a počty města Broumova a obcí /1675 - 1848/, vlastní záležitosti kláštera a opatů (část), robotní záležitosti /1631 - 1848/ (urbáře 1631, 1676), spisovna velkostatku /1872 - 1945/, lesní záležitosti /1771 - 1950/, účty pivovaru /1871 - 1947/, patronátní záležitosti /1732 - 1945/, hospodářské záležitosti dvorů /1805 - 1947/, účty důchodů /1603 - 1945/, účty provizora /1720 - 1920/, mapy /1840 - 1936/.
Archiv:
Datace:
1547 - 1948
Původce:
Velkostatek Broumov Správa benediktinského velkostatku Broumov
Místo vzniku:
Vykmanov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Bystré - Bělá nad Svitavou

Otevřít
Tematický popis: Bystré: výpis z berní ruly /1667/, oceňovací popis velkostatku /1917/, knihy patentů, knihy cirkulářů a nařízení /1819 - 1843/, patrimonijní registratura /1809 - 1850/, mapy /1839 - 1911/. • Německá Bělá: patenty, cirkuláře, nařízení /1778 - 1847/, část patrimonijní registratury /1800 - 1849/. Nezpracované dodatky: pergamenová listiny v podobě knihy z roku 1626 - zřízení fideikomisu a testamentu Kašpara hrabětě z Hohenemsu, kterou potvrzuje římský císař Ferdinand Štýrský.
Archiv:
Datace:
1592 - 1918
Původce:
Velkostatek Bystré - Německá Bělá (od roku 1850) Velkostatek Bělá nad Svitavou Velkostatek Bystré - Bělá nad Svitavou Velkostatek Německá Bělá
Místo vzniku:
Most, Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Častolovice

Otevřít
Tematický popis: Pozemkové knihy od roku 1586, lesní elaboráty od roku 1835, popis hranic panství /1765/, lesní a katastrální mapy /1835 - 1903/, patrimonijní registratura /1816 - 1849/, judiciale /1791 - 1849/, vedení a správa velkostatku po roce 1900, důchodní účty.
Archiv:
Datace:
1586 - 1949
Původce:
Velkostatek Častolovice
Místo vzniku:
Pelechov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Česká Bělá

Otevřít
Tematický popis: Pozůstalosti /1803 - 1850/, sirotčí agenda /1811 - 1850/, smíry a spory /1837 - 1850/, kniha guberniálního nařízení /1817/.
Archiv:
Datace:
(1700) 1803 - 1866
Původce:
Velkostatek Česká Bělá
Místo vzniku:
Čistá u Rakovníka
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Chlumec nad Cidlinou

Otevřít
Tematický popis: Urbáře /1571, 1639/, knihy dekretů /1755 - 1851/, lesní hospodářské plány /1882 - 1940/, knihy patentů /1800 - 1834/, parcelní protokoly /1841 - 1906/, pozemkové knihy /1690 - 1879/, kniha pozůstalostí a svatebních smluv /(1542), 1545 - 1678/, podací protokoly /1797 - 1934/, patrimonijní registratura řazena do 3 původních manipulací /(1502), 1562 - pol. 19.stol./, spisovna velkostatku obsažena ve dvou manipulacích (IV. 1908 - 1909, V. 1909 - 1949), hospodářské účty, mapy a plány /1811 - 1941/, projekty sádek.
Archiv:
Datace:
(1502) 1545 - 1956
Původce:
Velkostatek Chlumec nad Cidlinou
Místo vzniku:
Slatiňany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Choceň

Otevřít
Tematický popis: Lesní hospodářské plány /1836 - 1942/, parcelní protokoly /1839 - 1923/, soupisy poddaných /1808 - 1848/, knihy patentů a cirkulářů /1811 - 1848/, patrimonijní registratura, podací protokoly /1792 - 1882/, namanipulované spisy /1689 - 1947/ (resp. podle let), mapy a plány /1800 - 1945/.
Archiv:
Datace:
(1486) 1654 - 1947
Původce:
Velkostatek Choceň Pivovar Choceň
Místo vzniku:
Raspenava
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Choltice

Otevřít
Tematický popis: Listina /1524/, urbáře /1665 - 1685/, inventáře /1626 - 1681/, parcelní protokoly, pozemkové knihy /1589 - 1875/, elenchy a podací protokoly /1807 - 1939/, patrimonijní registratura /1607 - 1850/, spisovna velkostatku po roce /1850/, hospodářské účty, mapy a plány /1719 - 1943/, gruntovní daně /1822/.
Archiv:
Datace:
1524 - 1949
Původce:
Velkostatek Choltice Hlavní pokladna Theodora Thuna (1863 - 1880)
Místo vzniku:
Jiřetín pod Bukovou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace