Státní oblastní archiv v Zámrsku

Velitelství četnického oddělení Náchod

Otevřít
Tematický popis: Památník, protokol o pochvalách, protokol podací tajný a obyčejný, sborové rozkazy, tajné rozkazy, denní rozkazy, ostatní pokyny a rozkazy pro výkon služby, oběžníky, pověření k zatčení osob, výnosy, personálie, seznamy četníků, pochvaly, fotografie strážmistra A. Rychnovského.
Archiv:
Datace:
1906 - 1943
Původce:
Velitelství četnického oddělení Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945

Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Pokyny pro výkon služby, spisy obyčejné - seznam válečných hrobů, kontroly dodržování předpisů, školení a výcvik, směrnice, školení o dopravních předpisech.
Archiv:
Datace:
1938 - 1945
Původce:
Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945

Velkonákupna spotřebních družstev Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Porady vedení, zápisy z porad, rozbory hospodaření /1982 - 1992/, účetní závěrky /1981 - 1984/.
Archiv:
Datace:
1972 - 1992
Původce:
Velkonákupna spotřebních družstev Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva spotřební a nákupní

Velkostatek Adršpach

Otevřít
Tematický popis: Kronika panství /1836 - 1945/, urbář /1665/, urbariální fase a smlouvy /1773 - 1799/, lesní hospodářské plány /1885 - 1940/, úřední protokol /(1662)1717 - 1731/, výpis z berní ruly /1722/, soudní protokoly /1788 - 1844/, pozemkové knihy /1614 - 1874/, patrimoniální registratura /1717 - 1850/, spisovna velkostatku /1850 - 1940/, hospodářské účty /1671 - 1945/, mapy a plány /1815 - 1943/.
Archiv:
Datace:
1614 - 1948
Původce:
Velkostatek Adršpach
Místo vzniku:
Jaroměřice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Bačkov

Otevřít
Tematický popis: Zlomek agendy místního soudu a vrchnostenského úřadu.
Archiv:
Datace:
1827 - 1948
Původce:
Velkostatek Bačkov
Místo vzniku:
Klášterec nad Orlicí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Barchůvek

Otevřít
Tematický popis: Lesní hospodářský plán, pozemkové knihy, účetní přílohy důchodenského úřadu.
Archiv:
Datace:
1690 - 1949
Původce:
Velkostatek Barchůvek
Místo vzniku:
Třebařov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Bělá nad Svitavou

Otevřít
Tematický popis: Podací protokoly, knihy patentů a nařízení krajského úřadu /1801 - 1822/, patrimonijní registratura /1777 - 1850/, z toho judiciální spisovna /1784 - 1849/.
Archiv:
Datace:
1749 - 1850
Původce:
Velkostatek Bělá nad Svitavou (Německá Bělá)
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Bělohrad

Otevřít
Tematický popis: Popis panství Bělohrad, lesní hospodářské knihy, knihy dekretů, knihy patentů, sumáře katastrálního dělení, pozemkové knihy, knihy smluv, knihy obligací, knihy kvitancí, hlavní knihy aktiv a pasiv, gruntovní knihy, podací protokoly, spisový materiál, účetní materiál, mapy, stavební plány.
Archiv:
Datace:
1651 - 1948
Původce:
Velkostatek Bělohrad
Místo vzniku:
Klášter Hradiště nad Jizerou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Běstvina

Otevřít
Tematický popis: Pozemkové knihy, soudní spisy, výuční list Ignáce Weissera.
Archiv:
Datace:
1743 - 1879
Původce:
Velkostatek Běstvina
Místo vzniku:
Křižany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Velkostatek Bílé Poličany

Otevřít
Tematický popis: Popis robot, dávek a platů z řemesel /1736/, urbární kontrakt /1789/, výpis z berní ruly /1654,1717/, přiznávací tabela /1714/, dělení pozemků /1779 - 1782/, propuštění z poddanství /1694/, kniha sirot, aktiv /1812 - 1815/, přílohy lesní pokladny /1905/, lesní a katastrální mapy /1841 - 1932/, fotografie bez data.
Archiv:
Datace:
1654 - 1932
Původce:
Velkostatek Bílé Poličany
Místo vzniku:
Jasenná
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace