Státní oblastní archiv v Zámrsku

Úřadovna cenové kontroly Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Cenové přestupky, trestní oznámení v cenových přestupcích, podací protokoly, indexy z let /1939 - 1949 (1950)/.
Archiv:
Datace:
1939 - 1949 (1950)
Původce:
Úřadovna cenové kontroly Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - okresní (berní správy, berní úřady, důchodkové kontrolní úřady)

Urblík a Zadníček v. o. s. Rosice nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku /2002/, zrušení společnosti, vstup do likvidace /1995/, zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu /2002/, výmaz společnosti /2003/.
Archiv:
Datace:
1995 - 2003
Původce:
Urblík a Zadníček, v. o. s. Rosice nad Labem Urblík a Zadníček, v. o. s. v likvidaci Rosice nad Labem
Místo vzniku:
Semanín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Úřední soud Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Spisy poručenské a pozůstalostní, spisy civilního a nesporného soudnictví.
Archiv:
Datace:
1939 - 1941 (1944)
Původce:
Úřední soud Havlíčkův Brod Amtsgericht Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední soud Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Všeobecné rejstříky, rejstříky exekucí, sporů, presidiální spisy, civilní a nesporné soudnictví, pracovní soud, trestní věci.
Archiv:
Datace:
(1920) 1941 - 1945
Původce:
Úřední soud Hradec Králové Amtsgericht Pardubice
Místo vzniku:
Moravská Třebová, Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední soud Jičín

Otevřít
Tematický popis: Presidiální agenda, částečně civilní a trestní spisy.
Archiv:
Datace:
1939 - 1945 (1946)
Původce:
Úřední soud Jičín Amtsgericht Jičín
Místo vzniku:
Hořovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední soud Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Knihy evidenční, správní, korespondence, civilní a trestní spisy.
Archiv:
Datace:
(1937) 1939 - 1945
Původce:
Úřední soud Pardubice Amtsgericht Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Úřední zastupitelství říšské Trutnov

Otevřít
Tematický popis: Rejstřík trestních spisů /1938 - 1944/, index k rejstříku trestních spisů /1938 - 1944/, presidiální spisy /1939 - 1944/, trestní spisy /1938 - 1944/.
Archiv:
Datace:
1938 - 1945
Původce:
Úřední zastupitelství říšské Trutnov (Amtsanwaltschaft Trutnov)
Místo vzniku:
Nesvačily
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Ústav pro doškolování veterinárních lékařů Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Provozní písemnosti, metodické pokyny, rozpočty, účetní uzávěrky, perzonální záležitosti, mzdové písemnosti, základní pedagogická dokumentace, kurzy, školení, semináře, učební plány a osnovy.
Archiv:
Datace:
1957 - 1993
Původce:
Ústav pro doškolování veterinárních lékařů Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní školy (zde i biskupské alumnáty, ústavy a bohoslovecké semináře)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Lesní hospodářské plány, socialistická soutěž, organizační záležitosti. Generální plán zvelebení lesního a vodního hospodářství v krajích Pardubice, Hradec Králové a Jihlava /1957/, lesní mapy, sumáře lesní hosp. evidence, databázové katastry, podací protokoly /1954-1979/.
Archiv:
Datace:
1949 - 1993
Původce:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - pobočka Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Projektové ústavy lesů

Ústav pro plemenářskou biologii státních výzkumných ústavů ministerstva zemědělství Praha, stanice Kladruby nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Zprávy o činnosti, zápisy o prováděných pokusech.
Archiv:
Datace:
1923 - 1950
Původce:
Ústav pro plemenářskou biologii státních výzkumných ústavů ministerstva zemědělství Praha, stanice Kladruby nad Labem
Místo vzniku:
Světec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zemědělské výzkumné ústavy a projektové ústavy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace