Státní oblastní archiv v Zámrsku

Vann Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Výtisky z produkce nakladatelství z let 1990 - 1999.
Archiv:
Datace:
1990 - 2000
Původce:
Vann Hradec Králové Vydavatelství a nakladatelství novinářů Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství

Vatela, továrna na vatu, Hudec a spol., Nové Město nad Metují

Otevřít
Tematický popis: Smlouvy trhové, pojišťovací, odhad nemovitostí firmy Glass a Bondy, daňové záležitosti, přestavby závodu, konta, hlavní knihy, deníky.
Archiv:
Datace:
1922 - 1949
Původce:
Vatela, tovarna na vatu krejčovské přípravy a prošívací přikrývky Hudec a spol. Nové Město nad Metují (1923-1948)
Místo vzniku:
Oploty
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Včelák Otakar, továrna na rolety, záclony, žaluzie, pračky a p. výroba, mechanická tkalcovna koberců, Libčany

Otevřít
Tematický popis: Korespondence se zástupci /1932 - 1948/, daňové záležitosti /1945 - 1948/, úrazové pojištění dělníků /1933 - 1947/, penzijní a nemocenské pojištění /1944 - 1948/, účetní knihy /1926 - 1946/, deníky /1937 - 1948/, bilance /1934 - 1948/, saldokonto /1940 - 1946/, věcné karty /1934 - 1947/, mzdové karty /1934 - 1947/, mzdové karty /1935 - 1937/, mzdové doklady /1939 - 1947/, plány závodu /1926 - 1930/, záležitosti výstavby závodu /1927 - 1932/. Majetkoprávní písemnosti, plánky závodu /1946, 1960/.
Archiv:
Datace:
1925 - 1990
Původce:
Včelák Otakar, továrna na rolety, záclony, žaluzie, pračky a p. výroba, mechanická tkalcovna koberců, Libčany u Hradce Králové
Místo vzniku:
Měděnec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

VEBA textilní závody, a. s. Broumov

Otevřít
Tematický popis: Výroční zprávy /1992 - 1997, 1999 - 2004/, Informační bulletin /1993 - 2006/.
Archiv:
Datace:
1992 - 2006
Původce:
VEBA textilní závody, a. s. Broumov
Místo vzniku:
Vykmanov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Veba, bavlnářské závody, s. p. Broumov

Otevřít
Tematický popis: Dochované písemnosti jsou především pramenem pro dějiny bavlnářského průmyslu na Broumovsku. Ve fondu jsou uchovány písemnosti týkající se odsunu Němců z pohraničí a ze závodů, budování textilek v této oblasti, období normalizace i období okolo tzv. sametové revoluce.
Archiv:
Datace:
(1889) 1945 - 1995
Původce:
Veba, bavlnářské závody, n. p. Broumov Veba, bavlnářské závody, s. p. Broumov VEBA, s. p. Broumov
Místo vzniku:
Vykmanov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Vegasport a. s. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Roční statistické výkazy /1991-1996/, koncesní listiny /1992-1997/, obchodní rejstřík /1991-1997/, živnostenské listy /1992,1993,1996/, zápisy představenstva, valné hromady /1991-1996/, kupní smlouvy nemovitostí /1995-1997/, rozvaha, výsledovka /1991, 1993-1995/, stanovy, organizační řád /1991/, kolektivní smlouvy /1991-1996/, propagační materiál.
Archiv:
Datace:
1991 - 1999
Původce:
Vega - tělovýchovné zařízení TJ Spartak Hradec Králové Vegasport , výrobní podnik ČO ČSTV Hradec Králové Vegasport, a. s. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Vegasport, výrobní podnik Československého svazu tělesné výchovy, Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad vedení podniku /1981-1991/, zprávy o výsledcích ročního rozboru hospodářské činnosti /1974-1989/, průměrný evidenční počet pracovníků /1972-1991/, organizační směrnice /1972-1990/, koncepce rozvoje podniku /1984-1990/, organizační schéma /1991/, příkazy ŘP /1971-1990/, podnikové normy /1983-1990/, intergace střediska Náchod /1973/, delimitace střediska Skuteč /1972/, externí revize a kontroly /1981-1989/, majetkoprávní dokumentace: statut podniku /1987/, zřizovací listina /1971-1991/, předávací protokoly organizace /1990-1991/, soupis HS a kupních smluv /1971-1978/, výrobní objekt Skuteč /1991/, plány podniku /1982-1990/, roční kapacitní výrobní plány /1986-1989/, roční účetní uzávěrky /1985-1990/. Výpisy z podnikového rejstříku /1969-1989/.
Archiv:
Datace:
1969 - 1991
Původce:
Vegasport, výrobní podnik Československého svazu tělesné výchovy, Hradec Králové Vegasport, výrobní podnik ČO ČSTV Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Velitelství četnického oddělení Chrudim

Otevřít
Tematický popis: Služební hlášení, hlášení o bombardování a škodách po náletech na Pardubice, zprávy o uprchlých zajatcích, pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech, protistátní ilegální letáky - šetření, záznamy o použití zbraně četníkem, záznamy o nehodě, nemoci, zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové, mobilizační spisy u četnických útvarů.
Archiv:
Datace:
1868 - 1945
Původce:
Velitelství četnického oddělení Chrudim
Místo vzniku:
Hodonín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Protokol pochval, zvláštní, poučné, denní rozkazy, nařízení, pokyny k součinnosti četnictva v soudnictví, pokyny k nakládání s agenty, zajatci a partyzány, školení a vzdělávání četnictva, arijský původ četníků, pokyny k právnímu postavení Židů ve veřejné službě, evidence četníků - rodový původ, četnické stanice okresu Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Nový Bydžov, Pardubice, Velitelství Hradec Králové, střelba ve škole.
Archiv:
Datace:
1929 - 1945
Původce:
Velitelství četnického oddělení Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945

Velitelství četnického oddělení Jičín

Otevřít
Tematický popis: Osobní listy četníků, služební záznamy, střežení dětských domovů, přehledy počtů strážících četníků, střežení objektů v působnosti stanice, hlídkové oddělení v Dobříši, uliční hlídky, zvláštní oddělení v Terezíně, oddělení hlídky v Semtíně.
Archiv:
Datace:
1914 - 1945 (1953)
Původce:
Velitelství četnického oddělení Jičín
Místo vzniku:
Hořovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace