Státní oblastní archiv v Zámrsku

Václav Miláček, podnikatelství staveb Světlá, nad Sázavou

Otevřít
Tematický popis: Hlášení majetkových hodnot /1949/, soupis inventáře a daňové záležitosti /1946 - 1949/, konta finančního účetnictví, deník /1947 - 1948/, účty za provedené stavební práce /1948/.
Archiv:
Datace:
1946 - 1949
Původce:
Václav Miláček, podnikatelství staveb, Světlá nad Sázavou
Místo vzniku:
Bílá Třemešná
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Václav Novotný, Cafe - Urban, Opočno

Otevřít
Tematický popis: Rozhodnutí Státního notářství /1988/, výpisy z katastru LV č. 170, 495, 43, 215 /1993/, rozhodnutí o umístění stavby /1992/, nájemní smlouva /1992/, projektová dokumentace na dům č. p. 256 - pražírna kávy /1991/, kupní smlouva Alkava /1994/, účetní závěrka /1992, 1994 - měsíční/.
Archiv:
Datace:
1988 - 1994
Původce:
Václav Novotný, Cafe - Urban, Opočno
Místo vzniku:
Praha 9, Pod Táborem 102/5
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní potravinářský průmysl

Václav Nýč, strojní výroba textilního zboží, Borohrádek

Otevřít
Tematický popis: Živnostenský list /1947/, výpis z obchodního rejstříku /1946 - 1949/, výměr o založení národní správy /1949/, likvidace národní správy /1950 - 1954/, bilance a popisy jmění /1949 - 1950/, korespondence vedení /1949 - 1952/, přejímací inventura /1949/, plány budov a provozu /1947/.
Archiv:
Datace:
1946 - 1954
Původce:
Václav Nýč, strojní výroba textilního zboží v Borohrádku (1935 - 1949)
Místo vzniku:
Krásný Buk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Václav Slavík, továrna na hospodářské stroje, Dobruška

Otevřít
Tematický popis: Učební smlouvy, propagační materiál, fotografie výrobků.
Archiv:
Datace:
1942 - 1947
Původce:
Václav Slavík, továrna na hospodářské stroje, Dobruška
Místo vzniku:
Cínovec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Václav Stuchlík, Dolní Nová Ves, p. Lázně Bělohrad

Otevřít
Tematický popis: Berní knížka, korespondence, hlavní kniha, hlavní deník, kniha dodávek, kniha hrubých bilancí, konta, statistika zásob, výroby a mezd.
Archiv:
Datace:
1940 - 1948
Původce:
Václav Stuchlík, tkalcovství Pecka (1927 - 1946) Václav Stuchlík, mechanická tkalcovna a šlichtovna, Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves (1946 - 1948)
Místo vzniku:
Neapol, Neštědice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Václav Weith, tkalcovna a papírna, Vítkovice

Otevřít
Tematický popis: Věcné účty /1945 - 1948/, saldokonta /1945 - 1948/, bankovní doklady /1945 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Václav Weith, tkalcovna a papírna, Vítkovice
Místo vzniku:
Číhošť
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Václav Zítko, Opočno

Otevřít
Tematický popis: Vlastnický list, majetkoprávní písemnosti, bilance, soupis základních prostředků /1948, 1952/.
Archiv:
Datace:
1949 - 1952
Původce:
Zítko Václav, pila a obchod uhlím, Opočno, Podzámčí
Místo vzniku:
Praha 9, Pod Táborem 102/5
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, výroba stavebně truhlářská a tesařská, apod.)

Válečné společenství HAK - Německá textilní akciová společnost, Česká Třebová

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1944/, národní správa /1945 - 1946/, likvidace firmy /1943 - 1948/, účetní závěrky /1943 - 1947/, bilance /1943, 1944/.
Archiv:
Datace:
1942 - 1948
Původce:
Válečné společenství HAK - Německá textilní, a. s. Česká Třebová
Místo vzniku:
Poustka
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Vamberecké maso uzeniny, a. s. Vamberk

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina, stanovy, zápisy do obchodního rejstříku, živnostenské listy /1992 - 1999/, inventarizace pozemků /1991 - 1998/, zápisy z valných hromad /1994 - 2001/, představenstvo, dozorčí rada /1995 - 2001/, účetní závěrky, zprávy o hospodaření /1995 - 2000/, konkursní řízení /2000 - 2007/. Organizační řád /1995, 1999/, privatizace /1994 - 1999/, kolektivní smlouvy /1997, 1999/, protokoly o předávání funkcí /1998, 2000/, ceníky, katalogy.
Archiv:
Datace:
(1986) 1990 - 2007
Původce:
Vamberecké maso uzeniny, a. s. Vamberk
Místo vzniku:
Častolovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování masa

Vamberecký průmysl masný, s. p. Vamberk

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina, zápis kmenového jmění, odstoupení a odvolání ředitele, jmenování ředitele podniku, rozhodnutí o privatizaci, zápis do podnikového rejstříku, výpis z podnikového rejstříku, předmět podnikání, výpis z obchodního rejstříku, ustavení členů dozorčí rady, jmenovací dekret, ohlášení živnosti, živnostenský list, ubytovna Vamberecký průmysl masný s. p., ČOV Vamberk, registrace k DPH, koncesní listina na hostinskou činnost, silniční motorová vozidla, povolení na provozování dopravy, atest vojenské veterinární služby, privatizace, restituce, delimitace, výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky, vydání nemovitostí, kolektivní smlouva, zápisy z kontrol, dozorčí rady, trestní řízení, pracovní úrazy, porady ředitele. Privatizační projekt, aktualizace /1990 - 1994/, zprávy auditora k účetním závěrkám k 31. 12. 1993 a k 31. 12. 1996, soupisy pozemků a nemovitostí obcí Jablonné nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Deštné nad Orlicí /1994 - 1995/, restituční nárok rodiny Kubiasovy /1992/.
Archiv:
Datace:
(1949) 1963 - 1998
Původce:
Vamberecký průmysl masný, s. p. Vamberk
Místo vzniku:
Častolovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování masa
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace