Státní oblastní archiv v Zámrsku

Unie českých pěveckých sborů Dvůr Králové nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Přihlášky kolektivních členů, korespondence, zprávy o činnosti sborů, zpravodaje, stanovy, adresáře, sborníky.
Archiv:
Datace:
1969 - 1987
Původce:
Unie českých pěveckých sborů Dvůr Králové nad Labem
Místo vzniku:
Růžodol
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní

Unipo a. s. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Kopie zápisu a. s. do obchodního rejstříku /1998/, kopie živnostenských listů /1996, 2001/, rozvaha, výsledovka, účetní závěrka /1991-1998/, roční statistické výkazy /1995-2000/, osvětčení o registraci k daním /1996/, záznam z kontrol /1996-1997, 2001/, posudky jakosti výrobků /1995/.
Archiv:
Datace:
1991 - 2002
Původce:
Unipo, s. r. o. Pardubice Unipo, a. s. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

UNIPO Pardubice, s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Stavební povolení, kolaudace /1984 - 1993/, vydání nemovitostí - Hypešová, Kohoutková /1975 - 1977, 1991 - 1995/, právní spisy J. Novotný, Choltice - vydání pozemku, J. Prostřední, Chrudim - vydání nemovitostí /1990 - 1994/, rozhodnutí o založení státního podniku /1990, 1991/, zápisy dozorčí rady /1991 - 1995/, obchodní rejstřík, usnesení soudu, likvidace /1996 - 2002/, účetní závěrky, výkazy /1991 - 1996/, kolektivní smlouvy /1993 - 1995/.
Archiv:
Datace:
(1972) 1990 - 2009
Původce:
UNIPO Pardubice, s. p. Pardubice UNIPO Pardubice, s. p. v likvidaci Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

Unipro s. p. Hrochův Týnec

Otevřít
Tematický popis: Rozhodnutí o založení podniku k 28. 06. 1990, výpis z obchodního rejstříku /1990/, živnostenský list /1993/, zápisy z porad vedení /1990 - 1992/, komplexní rozbor činnosti /1991 - 1992/, kolektivní smlouvy /1990 - 1991/, privatizační protokol /1994/.
Archiv:
Datace:
1990 - 2001
Původce:
Pomocné provozy VČC Chrudim, s. p. Chrudim Unipro, s. p. Hrochův Týnec
Místo vzniku:
Habartov, Hodonín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

Unit Expert CZ s. r. o. Přelouč

Otevřít
Tematický popis: Organizační schema firmy /s. d./, účetní závěrky /3.9.1997, 30.3.1998, 6.4.1998/, soupis majetkové podstaty z 30.4.1998, usnesení KS Hradec Králové, usnesení rejstříkového soudu /1998, 2001/, seznam přihlášených pohledávek /1998/, konečná zpráva o konkurzu /2000/, dopis Státního úřadu pro jadernou bezpečnost /2003/. Roční statistické výkazy /1997-2000/, příkazy a pokyny GŘ /1995-1998/.
Archiv:
Datace:
1994 - 2003
Původce:
Unit Expert, s. r. o. Přelouč Unit Expert, s. r. o. v likvidaciPřelouč Unit Expert - plošné spoje, s. r. o. Přelouč Unit Expert - obchodní, s. r. o. Přelouč Unit Expert CZ, s. r. o. Přelouč
Místo vzniku:
Stod
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

Univers s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Rozhodnutí MPO ČR o zániku s. p. Průmstav /1990/, rozhodnutí MPO ČR o založení s. p. Univers /1990/, zápisy a výpisy z podnikového rejstříku /1991, 1993, 1994/, rozhodnutí MPO ČR o vstupu do likvidace /1993/, geometrické plány pozemků a budov /1995/, výpis z katastru nemovitostí /1995/, delimitační protokol /1990/, identifikace budov pro zápis /1994/, restituční spory /1991-1995/, návrh vkladu do katastru nemovitostí, protokol z veřejné dražby /1995-1996/, privatizační projekt s. p. Univers /1992/, zpráva o ukončení likvidace s. p. /1997/
Archiv:
Datace:
(1958) 1990 - 1996
Původce:
Průmstav, n. p. Pardubice Průmstav, s. p. Pardubice Univers, s. p. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Univerzita Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Organizace školy, oběžníky a vyhlášky, přijímací a zápisové řízení, kádrové a osobní spisy, stipendia a rodinné přídavky, důvěrné spisy, tajné spisy, roční účetní výkazy, personálie, periodické revize, rozbory hospodaření. Publikace a tištěné vědecké práce. Kolektivní smlouvy, písemnosti kanceláře rektora. Učební skripta, 45. výroční založení fakulty, přijímací řízení, spisy studentů neukončeného studia, přijímací řízení - testy, výběrová řízení, hodnocení učitelů, atestace odborných asistentů, vědecká rada, koncepce rozvoje kateder a ústavů, oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy.
Archiv:
Datace:
1950 - 2007
Původce:
Vysoká škola chemicko - technologická Pardubice Univerzita Pardubice (od roku 1993)
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Univerzita Pardubice, správa kolejí a menzy

Otevřít
Tematický popis: Rozpočty, inventarizace koleje, protokoly /1964 - 1967/, zápisy z hlavní inventarizační komise, účetní písemnosti /1984 - 1990/.
Archiv:
Datace:
1964 - 2008
Původce:
Ústřední správa kolejí a menzy Vysoké školy chemicko - technologické Pardubice Univerzita Pardubice, správa kolejí a menzy Vysoká škola chemicko - technologická Pardubice (do roku 1993)
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zařízení škol a školní zařízení (koleje, internáty, žákovské domovy, školní statky, pedagogicko-psychologické poradny, školy v pří

Úpický lnářský a jutařský průmysl a. s. Úpice

Otevřít
Tematický popis: Stanovy firmy /1928/, protokoly valných hromad, schůzí představenstva, schůzí syndikátu /1928 - 1939/, kupní smlouvy, knihovní zápisy /1839 - 1930/, pracovní řád /1901/, společenská smlouva /1855 - 1895/, protokolování firmy /1858 - 1884/, stavební záležitosti /1851 - 1923/, hlavní knihy, bilance /1857 - 1945/, inventury, odhady strojů a zařízení /1857 - 1945/.
Archiv:
Datace:
1839 - 1946 (1950)
Původce:
C. k. výs. Úpická přádelna lnu (1853 - 1928) Úpická přádelna a tkalcovna juty, M. J. Oberländer a Luvík Morewetz v Úpici (1882 - 1928) Úpický lnářský a jutařský průmysl, a. s. Úpice (1928 - 1945)
Místo vzniku:
Rudolfov
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Úpolen s. r. o. Úpice

Otevřít
Tematický popis: Komplexní rozbory hospodaření /1976 - 1995/, prováděcí plány /1979 - 1981/, zpravodaj /1979 - 1989/, ekonomické kontroly /1978 - 1980/.
Archiv:
Datace:
1966 - 1996
Původce:
Úpolen, s. r. o. Úpice
Místo vzniku:
Rudolfov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace