Státní oblastní archiv v Zámrsku

Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pec pod Sněžkou

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní výkazy, rozpočty, rozbor hospodaření, směrnice, vyhlášky, nařízení, předpisy, audit, smlouvy, investiční záměry, organizační a pracovní řády, zakázky, stavební záležitosti, reklamy, výběrová řízení, archivní kniha.
Archiv:
Datace:
1963 - 2011
Původce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - Učební středisko, Pec pod Sněžkou
Místo vzniku:
Nové Hrady
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní školy (zde i biskupské alumnáty, ústavy a bohoslovecké semináře)

Uhelné sklady, s. p. Choceň

Otevřít
Tematický popis: Likvidace společnosti /1991 - 1993/, výpisy z podnikového rejstířku /1990 - 1993/, kolektivní smlouva /1991/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1993
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Choceň
Místo vzniku:
Raspenava
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uhelné sklady, s. p. Dobruška

Otevřít
Tematický popis: Archivní kniha /1990 - 1995/, výpisy z podnikového rejstříku /1990 - 1994/, likvidace společnosti /1992 - 1994/, majetek společnosti /1991 - 1995/, kolektivní smlouva /1991/, účetní písemností /1991, 1994/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1995
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Dobruška
Místo vzniku:
Cínovec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uhelné sklady, s. p. Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina /1990/, výpis z podnikového rejstříku, likvidace společnosti /1991 - 1992/, majetek společnosti /1991 - 1992/, základní prostředky - evidence, ocenění /1991 - 1992/, kolektivní smlouva /1991/, účetní písemnosti /1991 - 1992/, hospodářské smlouvy /1990 - 1991/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1992
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uhelné sklady, s. p. Hořice

Otevřít
Tematický popis: Likvidace společnosti /1991 - 1993/, zřizovací listina /190/, výpisy z podnikového rejstříku /1990, 1992, 1993/, účetní písemnosti /1993/, otisk razítka.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1993
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Hořice
Místo vzniku:
Benešov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uhelné sklady, s. p. Turnov

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina, jmenovací dekret ředitelky, výpis z podnikového rejstříku, likvidace podniku /1992/, majetek společnosti /1991 - 1997/, evidence zaměstnanců /1990/, účetní písemnosti /1991 - 1996/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1998
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Turnov
Místo vzniku:
Červenka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uhelné sklady, s. p. Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z dozorčí rady /1991/, zakládací listina, výpis z podnikového rejstříku, písemnosti o likvidaci podniku, soupisy a převody majetku, účetní písemosti /1990 - 1993/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1994
Původce:
Uhelné sklady, s. p. Vrchlabí
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Uma výroba plastických hmot n. p. Pardubice - Semtín

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti o národní správě /1945 - 1948/, zápisy z porad ředitele /1954 - 1956/, příkazy /1953 - 1955, 1957/, směrnice /1952 - 1957/, oběžníky /1947 - 1948, 1955 - 1957/, torza plánů výroby /1946 - 1949, 1952 - 1957/, statistické výkazy /1945 - 1947, 1952 - 1957/, kolektivní smlouvy /1955 - 1957/, patenty, koncese /1946 - 1948/, podnikový rejstřík /1947 - 1949, 1954, 1956/, majetkové záležitosti /1951 - 1954/, technická spolupráce /1946 - 1948, 1952 - 1957/.
Archiv:
Datace:
(1941) 1951 - 1957
Původce:
Uma, výroba a zpracování umělých hmot, a. s. Semtín (1941 - 1945) Synthesia chemické továrny, n. p., závod Uma (1946 - 1949) Uma, výroba plastických hmo,t n. p. Pardubice, Semtín (1951 - 1957)
Místo vzniku:
Pomezí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl plastických hmot

Uma, výroba a zpracování umělých hmot a. s., Praha

Otevřít
Tematický popis: Zápis z I. řádné valné hromady 26. 9. 1942, zpráva dozorčí rady z 18. 12. 1944, živnostenské listy, oprávnění /1941, 1942/, technického zpracování umělých hmot /1941 - 1943/, doklady o založení a. s. Uma /1941 - 1942/, přínosy do firmy Uma základajícími společnostmi /1941 - 1943, 1945/, výpis z pozemkové knihy k. ú. Doubravice a Lipník nad Bečvou /1941/, stanovy a. s. Uma /1941/, obchodní zprávy za rok /1941, 1942/, dotazníky o stavu firmy /1943, 1945/, hrubé rozvahy, bilance /1942 - 1944/, program výroby umělých hmot /1941/, výrobní postupy /1943 a s. d./, dokumentace staveb, /1941 - 1945/, dokumentace strojů a výrobního zařízení /1943 - 1944 a s. d./.
Archiv:
Datace:
(1938) 1941 - 1946 (1949)
Původce:
Uma, výroba a zpracování umělých hmot, a. s. Praha
Místo vzniku:
Pomezí, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Průmysl plastických hmot

Unichem, GŘ Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Protokoly tajných a přísně tajných spisů /1965 - 1989/, jmenovací listiny /1965 - 1989/, komplexní zprávy o činnosti VHJ /1965 - 1988/, zprávy o výsledcích hospodaření GŘ /1967 - 1988/, zápisy z porad ředitelů VHJ /1968 - 1989/, zápisy z porad GŘ /1965 - 1989/, příkazy, směrnice GŘ /1965 - 1989/, kolektivní smlouvy /1967 - 1989/, patronátní smlouvy /1970 - 1986/, zakládací a zrušovací listina VHJ /1965 - 1989/, zakládací listiny organizací VHJ /1949 - 1988/, delimitace /1965 - 1989/, výpisy z podnikového rejtříku /1970 - 1989/, organizační řád, schéma /1965 - 1983/, protokoly, zápisy z kontrol /1966 - 1989/, technicko-organizační rozvoj /1964 - 1989/, průzkum trhu a dokumentace /1966 - 1989/, mezinárodní vztahy a licence /1965 - 1989/, investiční výstavba /1965 - 1989/.
Archiv:
Datace:
1951 - 1990
Původce:
Unichem, generální ředitelství, Pardubice Závody průmyslové chemie, oborové ředitelství, Pardubice Unichem, oborové ředitelství, Pardubice Unichem, generální ředitelství, Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace