Státní oblastní archiv v Zámrsku

Obal o. p. Praha

Otevřít
Tematický popis: Zřízení n. p. Spojené smaltovny /1946/, kniha účetní závěrek /1945 - 1949/, Obal, n. p. - jmenování a odvolání ved. pracovníků /1949 - 1965/, zápisy z porad /1951 - 1965/, komplexní rozbory /1950 - 1964/, právní záležitosti /1945 - 1967/, organizační schema /1961/, technický odbor /1948 - 1965/, výrobní odbor /1950 - 1965/, obchodní odbor /1952 - 1961/, ekonomický odbor /1950 - 1965/. Obal, o. p. - jmenování, předávání funkcí /1965 - 1970/, zápisy z porad /1965 - 1970/, zprávy o činnosti /1965 - 1970/, právní záležitosti /1965 - 1971/,organizace a řízení /1965 - 1970/, technický rozvoj a výzkum, investiční výstavba /1965 - 1970/, statistika /1965 - 1970/.
Archiv:
Datace:
1945 - 1971
Původce:
Spojené smaltovny a závody na kovové zboží Praha Obal, n. p. Praha Obal, o. p. Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina, slovenština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Obchod palivy, s. p. Pardubice se sídlem v Holicích

Otevřít
Tematický popis: Výpis z podnikového rejstříku /1993/, likvidace společnosti /1996/, prodej majetku /1994/, kolektivní smlouva /1991/, účetní písemnosti /1992 - 1997/.
Archiv:
Datace:
1991 - 1997
Původce:
Obchod palivy, s. p. Pardubice se sídlem v Holicích
Místo vzniku:
Zahrádky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Sbírky jednotných úkolů pro závěrečné zkoušky učňovské, agenda, účetní materiál.
Archiv:
Datace:
(1875) 1907 - 1949
Původce:
Obchodní, živnostenská a průmyslová ústředna (českých interesantů) komorního obvodu libereckého v Hradci Králové Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)

Obchodní a živnostenská komora Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Plán úživnosti, profil řemesla, distribuce maloobchodu, jmenný seznam řemesel.
Archiv:
Datace:
1946 - 1948
Původce:
Obchodní a živnostenská komora v Pardubicích
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)

Obchodní dům Prior Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Fotografický materiál z období výstavby obchodního domu /1971 - 1974/, rozhodnutí o uvedení obchodního domu do trvalého užívání /18. 06. 1975/, zápis o předání a převzetí majetku, jehož součástí je účetní dokumentace, závěrečná inventarizace, pověření FNM ČR o předání majetku, výpis z obchodního rejstříku, závěrečný výkaz o hospodaření /1992/, smlouva o koupi aktiv /1992/, tržní ocenění obchodního domu /1991/.
Archiv:
Datace:
1971 - 1992
Původce:
Obchodní dům Prior Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Obchodní domy

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo závodu ESA Hlinsko v Čechách

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti obsahují zápis do obchodního rejstříku, stanovy družstva, pozemkové záležitosti, zápisy ze schůzí valných hromad, stavebního výboru, účetní uzávěrky, technické zprávy, finanční přísliby na bytovou výstavbu, ukázku projektové dokumentace družstevního obytného domu.
Archiv:
Datace:
1946 - 1949 (1951)
Původce:
Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo zaměstnanců firmy Elektro - Praga, n. p., závod ESA, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Hlinsku
Místo vzniku:
Prostějov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva stavební a bytová (lidová bytová družsta)

Oberlandrát Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Odmítnuté žádosti příslušníků SS o rodinnou podporu, statika německého obyvatelstva v obvodu oberlandrátu, vyplněné dotazníky o složení zaměstnanců firem v obvodu oberlandrátu, zrušení oberlandrátu v Německém Brodu /předání služební agendy, místa úschovy předaných spisů/.
Archiv:
Datace:
1939 - 1940
Původce:
Úřad vrchního zemského rady Havlíčkův Brod Oberlandrat Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945

Oberlandrát Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Kniha evidence žádostí o dosažení německé státní příslušnosti, spisové plány, uzavírání sňatků mezi Čechy a Němci, bankovní převody peněz z říše do protektorátu, stanovení platů zaměstnanců, výplatní příkazy zaměstnanců, daně ze mzdy, fond na podporu němectví, náborový fond říšského ministra práce, vyřízení záloh a depozit, korespondence, doklady o pohledávce, příkazy k výplatě, náklady za transport vězňů, novomanželské půjčky, finanční podpora nadace žáků, policejní evidence žádostí o vydání cestovních pasů.
Archiv:
Datace:
1939 - 1944 (1962)
Původce:
Úřad vrchního zemského rady Hradec Králové Oberlandrat Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945

Oberlandrát Jičín

Otevřít
Tematický popis: Daně z obratu, osvobození od daně, oběžníky interní, korespondence, seznamy členů oberlandrátu, plán rozdělení agendy, spisové plány, spis o pronájmu služebního bytu, výplatní příkazy, zaplacení policejních poplatků, kopie opisu rodného listu /J. F. W. Schmidt/, kopie výpisu z matriky křesní /C. M. Gade/, branná evidence, vyplněné dotazníky o složení zaměstnanců firem v obvodu oberlandrátu, zavedení výpomoci při zkrácené pracovní době, volby členů spořitelních výborů, jmenování starostů a zastupitelů a členů okresního zastupitelstva, posuzování spolehlivosti navrhovaných osob.
Archiv:
Datace:
(1937) 1939 - 1942 (1944)
Původce:
Úřad vrchního zemského rady Jičín Oberlandrat Jičín
Místo vzniku:
Hořovice
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945

Oberlandrát Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Výnosy vůdce o správě tzv. východních území, oběžníky říšského protektora, kompetence a působnosti oberlandrátů, statistiky, příkazy, nařízení a pokyny říšského protektora, organizace, územní působnosti a označení oberlandrátů, úřední a služební pošta, německá služební pošta, stranické záležitosti NSDAP, organizace a chod úřadu oberlandráta, úřední budova oberlandrátu, personální a platové záležitosti zaměstnanců, bytové záležitosti zaměstnanců ORL, organizace německých úřadů, matriční záležitosti, pasová a politická policie, sociální péče, branné záležitosti, odžidovštění a arizace židovského majetku.
Archiv:
Datace:
1939 - 1942 (1945)
Původce:
Úřad vrchního zemského rady Pardubice Oberlandrát Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace