Státní oblastní archiv v Zámrsku

L. Beckmann - Ing. J. Capoušek, továrny na usně, Předměřice nad Labem - Kukleny

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti dokumentují nabývání a pojištění majetku, registraci ochranných známek, odvody daní, právní vývoj firmy - zakládací dokumenty, výpisy z obchodního rejstříku. Účetní materiál poskytuje přehled o hospodaření firmy cca od doby, kdy začala vyrábět i v pronajatém závodě v Hradci Králové - Kuklenách, až do její definitivní likvidace. Obchodní dokumentace je ve fondu zastoupena jen minimálně. Dostatečně je zdokumentován průběh a proces vrácení majetku bývalým majitelům. Zajímavou součástí fondu jsou dokumenty osobního charakteru týkající se např. pozůstalosti po Richardu Beckmennovi aj.
Archiv:
Datace:
1901 - 1948 (1951)
Původce:
L.Beckmann - Ing. J.Capoušek, továrny na usně, Předměřice nad Labem, Kukleny
Místo vzniku:
Břežánky, Ronov nad Doubravou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kožešnická výroba

Lacina Antonín, mechanická tkalcovna, Ždírec nad Doubravou

Otevřít
Tematický popis: Výměr o rozsahu znárodnění /1949 - 1950/, výpis z obchodního rejstříku /1939, 1949/, výpis z pozemkové knihy /1949/, nájemní smlouva /1949/, začlenění firmy do n. p. Toko Vratislavice /1949/.
Archiv:
Datace:
1939 - 1950
Původce:
Lacina Antonín, mechanická tkalcovna, Ždírec nad Doubravou
Místo vzniku:
Loukov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Ladislav Bednář, tkalcovna, přádelna a barevna, Semily

Otevřít
Tematický popis: Věcné účty /1941 - 1948/, saldakonta /1940 - 1948/, bankovní doklady /1947 - 1948/, mzdové listy /1940 - 1946/.
Archiv:
Datace:
1924 - 1948
Původce:
Ladislav Bednář, tkalcovna, přádelna a barevna přízí, Semily
Místo vzniku:
Schenectady
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Ladislav Durych, brusírna drahokamů a imitací, Turnov

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti k národní správě /1948 - 1949/, revize majetkového stavu závodu L. Durych k 31. 12. 1947, seznamy surovin předaných Spojeným brusírnám drahokamů v Turnově /1948/. Zaměstnanecká agenda: pojištění, seznamy domáckých dělníků /1945 - 1948/, výkazy výdělků domáckých dělníků /1945 - 1948/, platební výměry pojistného /1945 - 1948/, povolení k daňovému přiznání /1941/, účetní kniha /1940 - 1947/, pokladní deník /1947/ a jiné.
Archiv:
Datace:
1940 - 1951
Původce:
Ladislav Durych, brusírna drahokamů a imitací Turnov
Místo vzniku:
Červenka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Ladislav J. Švadlena, parní pila, obchod dřívím a dřevoprůmysl, Týniště nad Orlicí

Otevřít
Tematický popis: Hlavní kniha /1944 - 1947/, bilanční kniha a archy /1938 - 1947/, pomocné účetní knihy /1924 - 1949/, pomocná amortizační kniha /1939 - 1942/.
Archiv:
Datace:
1924 - 1949
Původce:
Ladislav J. Švadlena, parní pila, obchod dřívím a dřevoprůmysl, Týniště nad Orlicí
Místo vzniku:
Rockendorf
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, výroba stavebně truhlářská a tesařská, apod.)

Ladislav Štěpánek a spol., Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Národní správa /1948/, seznamy prodejen /1944 - 1950/, oběžníky /1944 - 1950/, účetní knihy a doklady /1942 - 1948/, ocenění majetku /1948/, mzdové listy - ukázka /1948/, účetní knihy /1942 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1942 - 1949 (1950)
Původce:
Ladislav Štěpánek a spol., Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování masa

LAGO CENTRUM, s. r. o. Broumov

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1997, výpisy z katastru nemovitostí, vklady zástavního práva /1997 - 2001/, kupní a zástavní smlouvy /1997 - 2002/, výpis z obchodního rejstříku /2000/, účetní závěrka /1996/, výsledovky /2001 - 2003/, konkursní řízení /2000 - 2003/.
Archiv:
Datace:
1996 - 2003
Původce:
LAGO CENTRUM, s. r. o. Broumov
Místo vzniku:
Vykmanov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní dřevozpracující průmysl včetně tužkařského a sirkařského průmyslu

Lánovka s. r. o. Lánov

Otevřít
Tematický popis: Znalecké posudky /1992, 1995/, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem /1992, 1995/, kupní smlouva o prodeji části podniku /30.9.1992/, kupní smlouvy /1993, 1995, 1996/, dražební vyhláška, stanovení tržní ceny nemovitosti /1997/, účetní závěrky /1992 - 2005/.
Archiv:
Datace:
1992 - 2005
Původce:
Lánovanka, s. r. o. Lánov
Místo vzniku:
Vernéřovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl

Later Chrudim, a. s. Chrudim

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti podnikového ředitelství v Chrudimi - majetkoprávní písemnosti, rozbory hospodaření, propagační materiál a písemnosti závodu Doprava a služby Hrochův Týnec /1991 - 1999/, Osík /1995 - 1999/, Chrudim - penelárna /1990 - 1991/, Miskolesy /1990 - 1993/, Rosice B /1990 - 1999/, Hrochův Týnec - cihelna /1990 - 1998/, Čepí /1990 - 1991/, Rosice A /1993 - 1999/, Vamberk - kamnárna /1990 - 1999/, Holice /1990 - 1999/, Popovice /1990/, Cihelna Staré Místo /1990/, Vysoké Mýto /1997/, Nový Bydžov I a panelárna /1990 - 1999/, Předměřice nad Labem /1990 - 1999/, Tuněchody /1990 - 1999/. Výroční zprávy, zápisy z valných hromad, z jednání dozorčích rady, představenstva, zkušební protokoly. jakosti výrobků. Založení a. s. /1990 - 1991/, privatizační projekt /1990 - 1993/, smlouva o prodeji společnosti s FNM ČR /1996/, restituce /(1948) 1991 - 1999/, prodej bytů /1996 - 1999/, pasparty podnikových bytů /1975 - 2003/.
Archiv:
Datace:
(1948) 1975 - 2006
Původce:
František Slavík Stíčany Východočeské cihelny, n. p. Hrochův Týnec Východočeské cihelny, n. p. Chrudim Východočeské cihelny, s. p. Chrudim Later Chrudim, a. s. Chrudim
Místo vzniku:
Blatná, Častolovice, Červený Hrádek, Chrámce, Falknov, Habartov, Hodonín, Křenov, Lučice, Rychmburk, Skřivany, Staatz, Svobodné Hamry, Telecí, Zahrádky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

Laux et. co., mechanická tkalcovna, Poříčí u Trutnova

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1941 - 1941
Původce:
Laux et. Co., mechanická tkalcovna, Poříčí u Trutnova
Místo vzniku:
Vršce
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace