Státní oblastní archiv v Zámrsku

Zajišťovací tábor Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Seznamy osob v preventivní policejní vazbě, měsíční výkazy.
Archiv:
Datace:
1942 - 1945
Původce:
Generální velitel neuniformované protektorátní policie Die Generalkomandant der nichtuniformierten protektorat Polizei Zajišťovací tábor Pardubice Anhaltelager Pardubitz
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945

Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí, Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje torzovité archiválie dokladující existenci a částečně i činnost zájmového sdružení cihlářských podniků uvedeného regionu, jehož úkolem bylo upravovat výrobu a odbyt a usměrňovat ceny cihlářských výrobků u všech členů tohoto sdružení. Úmluva Zájmovéo sdružení /1935/, protokol z členské schůze /27. 12. 1940/, protokol ze schůze představenstva /24. 1. 1941/, hlavní knihy jednotlivých cihelen /1935 - 1941/.
Archiv:
Datace:
1935 - 1941
Původce:
Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí se sídlem v Pardubicích
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

Základní organizace - Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Otevřít
Tematický popis: Předpisy, nařízení, organizační věci, finanční záležitosti, zápisy ze schůzí, kolektivní smlouvy.
Archiv:
Datace:
1990 - 2000
Původce:
ZOdborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody - základní organizace Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Místo vzniku:
Hodonín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborové orgány po roce 1990 - místní a podnikové

Západočeské továrny kaolinové - šamotové a slovenské závody

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z pozemkových knih, majetkové záležitosti, pachtovní smlouvy, kalkulace, technická dokumentace, korespondence.
Archiv:
Datace:
(1883) 1913 - 1945
Původce:
Západočeské továrny kaolinové - šamotové a slovenské závody magnezitové, a. s. Praha, závod Janůvky
Místo vzniku:
Ždírec nad Doubravou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

Západočeský báňský akciový spolek Žacléř

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti lze využít ke studiu regionálních dějin dělnického hnutí na Trutnovsku, sociálního postavení horníků od dob monarchie až po období Protektorátu, jsou zde rovněž uloženy materiály o sovětských zajatcích za 2. světové války, zajímavé jsou i finanční vztahy mezi akciovými společnostmi, těžební a odbytové poměry atd.
Archiv:
Datace:
(1841) 1896 - 1945
Původce:
Západočeský báňský akciový spolek Žacléř
Místo vzniku:
Dubenec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Doly, hutě, těžba ropy a zemního plynu

Zásobovací základna č. 13 Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje opis zřizovací listiny /1953/, zápis podnikového rejstříku /1953/, jmenování právníků /1956/, organizační řády a statuty /1954/, smlouvy služební /1954/, arbitrážní spory /1953 - 1956/, inventurní soupisy /1956/, evidenční karty zaměstnanců /1954 - 1956/.
Archiv:
Datace:
1952 - 1956 (1957)
Původce:
Zásobovací základna č.13 ministerstva stavebního průmyslu, Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky k udržování, opravám a výstavbě cest a komunikací

Zásobování vodou a kanalizace Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Podací protokoly, delimitace, projektová a rozpočtová dokumentace, inventarizace, technicko-hospodářsko-finanční plán.
Archiv:
Datace:
1954 - 1960
Původce:
Zásobování vodou a kanalizace Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - vodárny a kanalizace

Zásobování vodou a kanalizace Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Plán práce.
Archiv:
Datace:
1955 - 1960
Původce:
Zásobování vodou a kanalizace Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - vodárny a kanalizace

ZAVADIL, v. o. s. Trutnov

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva a její dodatek /1991 - 1992/, obchodní rejstřík /1191, 1993/, likvidace společnosti /2009 - 2010/.
Archiv:
Datace:
1991 - 2010
Původce:
ZAVADIL, v. o. s. Trutnov ZAVADIL, v. o. s. Trutnov v likvidaci
Místo vzniku:
Nesvačily
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Závodní nemocenská pojišťovna Fantových závodů Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Hlavní knihy /1933-1947/, hlavní a denní věcný účet /1948/, osobní účty věřitelů /1948/, úvěrové deníky věřitelů, účetní uzávěrky /1927-1947/, statistická hlášení /1948/.
Archiv:
Datace:
1927 - 1948
Původce:
Závodní nemocenská pojišťovna Fantových závodů Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Okresní nemocenské pojišťovny (ONP), okresní zemědělské pojišťovny (OZP) a jiné jim na roveň postavené
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace