Státní oblastní archiv v Zámrsku

W - Betonsystem, spol. s r. o. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Rozvahy a výsledovka /2000 - 2004/.
Archiv:
Datace:
2001 - 2005
Původce:
W - Betonsystem, spol. s r. o. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

W. CZ., a. s. Adršpach

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní závěrka, zápisy z valné hromady, zakládací listina, korespondence.
Archiv:
Datace:
1999 - 2006
Původce:
W. CZ., a. s. Adršpach
Místo vzniku:
Jaroměřice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod, Služby

W. O. K. Holding, a. s. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Doklady o založení společností ZEOS, a. s. a Lesostavby Hradec Králové, a. s. /1992 - 1995/, živnostenské listy /1992 - 1995/, výpisy z obchodního rejstříku /1992 - 1999/, valné hromady /1994 - 1998/, zápisy z porad vedení /1994 - 1999/, organizační normy /1994 - 1999/, certifikace ISO 9000 /1996, 1997/, doklady k nemovitostem, znalecké posudky, soupisy, převody /1953 - 2003/, privatizace /1993/, soudní rozhodnutí /1996 - 2003/, soudní případy /1996 - 1999/, účetní závěrky, výkazy /1992 - 1999/, kolektivní smlouvy /1994 - 1997/, likvidace a konkurzy /1999 - 2005/.
Archiv:
Datace:
1953 - 2007
Původce:
W. O. K. Holding, a. s. Hradec Králové W. O. K. Holding, a. s. v likvidaci Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod

W. Olbert, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti fondu dokumentují činnost menší obuvnické firmy, která se specializovala na výrobu jemné kolíčkované obuvi a pletené obuvi. Nejpočetnější agendu tvoří účetní materiál z let 1895 - 1949 a dokumentace k procesu znárodnění firmy.
Archiv:
Datace:
1895 - 1948 (1954)
Původce:
Wachsler a Löwy, Týniště nad Orlicí Bratři Kaufmanové a spol., továrna obuvi, Kostelec nad Orlicí W. Olbert, tovární výroba obuvi, Kostelec nad Orlicí
Místo vzniku:
Bečov
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Obuvnická výroba

Wagner a spol., cukrovar, Choltice

Otevřít
Tematický popis: Knihy podílníků /1884 - 1945/, seznam pachtýřů /1920 - 1922/, zápisy ze schůzí komplementářů /1903 - 1943/, majetkoprávní záležitosti /1905 - 1942/, smlouvy společenské, pachtovní, směnné a trhové /1881 - 1941/, daňové a pojišťovací záležitosti /1919 - 1951/, torzo zaměstnaneckých záležitostí a podpůrného fondu zaměstnanců /1920 - 1949/, téměř v celistvosti jsou dochovány účetní knihy, dosti podrobná je i dochovaná technická dokumentace /1882 - 1953/. Dochované archiválie je možné studovat a využít především pro historii cukrovarnického průmyslu, částečně i pro způsob vedení účetní evidence uvedeného období. Protokoly schůzí komplementářů /1884 - 1903/, odhad budov a strojů /1912/.
Archiv:
Datace:
1881 - 1949 (1955)
Původce:
Klimeš, Salášek, Horký a spol. v Chrudimi Wagner a spol., cukrovar v Cholticích
Místo vzniku:
Hodonín, Jiřetín pod Bukovou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - cukrovary a rafinerie cukru

WALL Chvaletice, s. r. o. Chvaletice

Otevřít
Tematický popis: Výpisy z obchodního rejstříku /2003/, oznámení o vstupu společnosti do likvidace /2003/, exekuce /2003 - 2006/, rozvahy a výsledovky /2003 - 2007/, výpis z katastru nemovitostí /2007/.
Archiv:
Datace:
2000 - 2009
Původce:
WALL Chvaletice, s. r. o. Chvaletice
Místo vzniku:
Tetín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Wenzel Ryšawy, stavitel, Svitavy

Otevřít
Tematický popis: Bilance, hlavní knihy, pokladní knihy /1930 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1930 - 1948
Původce:
Wenzel Ryšawy, stavitel, majitel Ing. Karl Ryschawy, Svitavy
Místo vzniku:
Davle
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Wetma, v. o. s. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva, živnostenské listy, výpisy z obchodního rejstříku, konečná zpráva o průběhu likvidace, roční účetní závěrky /1992-2002/.
Archiv:
Datace:
1992 - 2003
Původce:
Wetma, v. o. s. Pardubice Wetma, v. o. s. v likvidaci Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Wiesner Karel a František

Otevřít
Tematický popis: Rozsudek krajského soudu v Chrudimi o vlastnickém právu na dům č. 206/IV v Chrudimi /1881/, opis poslední vůle /1900/, nadační listiny /1882 - 1883/, K. Wiesner /1859 - 1926/, domovský list /1925/, opis posledního pořízení /1924/, přiznání k pozůstalosti a přílohy týkající se ocenění majetku /1926/. Opis křesního listu /1943/, opis domovského listu /1941/, vysvědčení dospělosti /1910/, osvědčení o občanství a prohlášení o rodovém původu /1940/, potvzení o zaměstnání /1914-1918/, opis vysvědčení o druhé státní zkoušce na Vysoké škole technické ve Vídni /1914/, berní knížky /1940 - 1945/, členská průkazka v lize čsl. motoristů /1936/
Archiv:
Datace:
1866 - 1945
Původce:
Písemnosti Františka Wiesnera Písemnosti Karla Wiesnera Písemnosti Františka Wiesnera
Místo vzniku:
Hodonín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wilhelm Ságner, tkalcovna lnu a bavlny, Jedlová

Otevřít
Tematický popis: Pokladní deník z období národní správy.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Wilhelm Ságner, mechanická tkalcovna lnu a bavlny, Jedlová, pošta Deštné v Orlických horách
Místo vzniku:
Soběchleby
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace