Státní oblastní archiv v Zámrsku

T-CZ, a. s. Praha, výrobní závod Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Traťový radiový systém /2002 - 2004/, propagační materiály, kolektivní smlouva.
Archiv:
Datace:
2002 - 2007
Původce:
T-CZ, a. s. Praha, výrobní závod Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Elektroprůmysl

TAC, s. r. o. Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1993/, výpisy z obchodního rejstříku /1993 - 1996/, účetní závěrky /1999 - 2005/, konkurs /1996 - 2005/, dražby /1998 - 2002/.
Archiv:
Datace:
1993 - 2005
Původce:
TAC, s. r. o. Vrchlabí
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Tako - Průmstav s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina, výpisy z obchodního rejstříku, zápis o převodu majetku státu na jiné osoby, kolektivní smlouva, zápisy ze schůzí výboru OSP Pardubice, materiály z plenárních schůzí výboru Odborového svazu stavba, předávací protokol účetních písemností mezi Tako Průmstav Pardubice a firmou Strojon s. r. o. Privatizační projekt je uložen u firmy Strojon s. r. o. Audit účet. závěrky k 31. 10. 1994, předání privatizačního majetku Tako - Průmstav 1. 11. 1994, kontrola DPH, daně z příjmu /1993, 1994/, daňová přiznání /1993, 1994/, rozvaha a výkaz zisků a ztrát /1993, 1995/, zrušení s. p. bez likvidace /1995/.
Archiv:
Datace:
1990 - 1996
Původce:
Tako - Průmstav, s. p. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Tal electric s. r. o. Letohrad

Otevřít
Tematický popis: Konkurz /1997/, exekuce /1993-1997/.
Archiv:
Datace:
1993 - 1997
Původce:
Tal electric, s. r. o. Letohrad
Místo vzniku:
Ahníkov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

TCR spol. s r. o. Temný Důl - Horní Maršov

Otevřít
Tematický popis: Notářský zápis o založení obchodní společnosti 25.6.1993, dodatek z 23.4.1997, změna zakladatelské listiny na společenskou smlouvu 23.4.1997, převod obchodního podílu 23.4.1997, výpis z obchodního rejstříku 2.11.1999, živnostenské listy 27.9.1994, zrušení živnostenského oprávnění 27.5.2002, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o vstupu společnosti do likvidace 23.10.2001, výmaz společnosti z obchodního rejstříku 24.5.2002.
Archiv:
Datace:
1993 - 2002
Původce:
TCR, spol. s r. o. Temný Důl, Horní Maršov
Místo vzniku:
Židovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Celulózky a papírny, zpracování papíru

TDS s. p. Rudník

Otevřít
Tematický popis: Založení státního podniku, delimitační protokoly, výpisy z obchodního rejstříku, zápisy z dozorčí rady, rozvahy, výsledovky, kolektivní smlouvy, příkazy ředitele podniku, otisk razítka, propagační prospekt, roční statistické výkazy, privatizační projekt.
Archiv:
Datace:
1990 - 1993
Původce:
VČDZ, n. p. Trutnov, provoz Rudník DST, n. p. Čkyně, závod Rudník TDS, s. p. Rudník
Místo vzniku:
Říčky v Orlických horách
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Technicko - opravárenský podnik Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Zřizovací listiny /1988-1990,1992/, registrace, výpisy z podnikového rejstříku /1988-1990,1992/, smlouvy o předání objektů /1990-1992/, zápisy z jednání dozorčí rady /1990-1992/. Rozbory hospodaření /1988-1990/, příkazy ředitele podniku /1986-1992/, seznam investic /1988/.
Archiv:
Datace:
1988 - 1992
Původce:
Technicko - opravárenský podnik, Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Technitex, s. p. Dvůr Králové nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Doklady ke zřízení a organizaci, statut, jednací řád /1960 - 1968/, roční účetní a statistické výkazy /1966 - 1977/, porady vedení /1966 - 1977/, roční prováděcí plány /1966 - 1977/, roční prováděcí plány /1970 - 1974/, roční rozbory /1971 - 1977/, RMS /1972 - 1974/, kolektivní smlouvy /1971 - 1977/, organizační řád /1971 - 1975/, doklady o likvidaci, právní záležitosti /1968 - 1978/. Žádost o založení s. p. /1990/, výpisy z obchodního rejstříku /1992/, protokol o majetkovém vyrovnání, delimitace /1990/, privatizační projekt /1991, 1993/, znalecký posudek nemovitosti /1992/, účetní písemnosti /1990 - 2001/, statistické výkazy /1980 - 1994/.
Archiv:
Datace:
1960 - 2001
Původce:
Technitex, technické a obchodní služby Dvůr Králové nad Labem Technitex, s. p. Dvůr Králové nad Labem
Místo vzniku:
Růžodol
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Technolen, s. p. Lomnice nad Popelkou

Otevřít
Tematický popis: Zřizovací listiny /1951,1988 - 1989/, právní spisy /1945 - 1989/, zápisy z porad vedení /1949 - 1989/, příkazy, směrnice a oběžníky /1948 - 1992/, organizační řády a schemata /1948 - 1984/, vývojové přehledy /1947 - 1987/, kolektivní smlouvy /1952 - 1989/, hlavní účetní knihy a roční výkazy /1945 - 1992/, komplexní rozbory /1947 - 1992/, výhledové a roční plány /1948 - 1988/, výzkumné a vývojové zprávy /1954 - 1979/, katalogy, kolekce a fotografie výrobků /1963 - 1988/. Písemnosti závodů Šluknov, Dolní Bousov, Levínská Olešnice, Bojanov, Hlinsko, Golčův Jeníkov, Uničov, Čenkovice.
Archiv:
Datace:
(1934) 1945 - 1993
Původce:
P. A. Šlechta a syn (1908 - 1939) Textilní závody P. A. Šlechta a syn, a. s. (1939 - 1945) Textilní závody P. A. Šlechta a syn, a. s. národní správa (1945 - 1946) Spojené továrny lněných a technických tkanin (1946 - 1947) Technolen, spojené továrny lněných a technických tkanin, n. p. Lomnice nad Popelkou (1947 - 1949) Technolen, n. p. (1949 - 1988) Technolen, s. p. (1989 - 1991) Technolen, a.s. (1991 - 1992)
Místo vzniku:
Dírná, Držkov, Kadaň, Kladno - Švermov, Nebočady, Ostřetín, Prostějov, Slaný - Otruby, Týnec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba lněné příze a tkanin

Techpanel s. r. o. Polička

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad a porad vedení /1994-1996/, společenská smlouva, smlouva o přistoupení ke společnosti, smlouva o prodeji podniku (bez podpisu), hodnocení firmy /1994-1995/, usnesení - obchodní rejstřík /1996/, posudek okresního hygienika /1994/, úvěrové smlouvy, smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem /1993-1995/, nájemní smlouvy /1993-1996/, roční účetní závěrky /1993-1996/.
Archiv:
Datace:
1993 - 1996
Původce:
Techpanel, s. r. o. Polička Techpanel, s. r. o. v likvidaci Polička
Místo vzniku:
Šumperk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl plastických hmot
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace