Státní oblastní archiv v Zámrsku

P. A. Šlechta a syn, Lomnice nad Popelkou

Otevřít
Tematický popis: Valné hromady, soudní zápisy, revizní zprávy /1939 - 1944/, valná hromada Zájmového sdružení průmyslu lnářského v Praze /1927/, právní korespondence o akciích a obchodní komoře - správní rada /1940 - 1941/, povolení národní banky, vývoz do USA /1939/, spory a žaloby /1932 - 1934/, komisionářská zpráva /1941/, generální plán firmy /1942/, patentní listiny /1924 - 1939/, pozemkové archy /1945/, dlužní úpisy a další právní listiny /1938 - 1941/, přední spis o založení a. s. /1939/, trhové smlouvy /1936 - 1944/, koncese /1939 - 1943/, živnostenské oprávnění /1940/, stanovy a organizace podniku /1938 - 1943/, protokoly správní rady /1938 - 1944/, pracovní řád /1937/, zápisy závodního výboru /1941 - 1945/, investice /1938 - 1944/, korespondence, export /1933 - 1945/, bilance /1933 - 1945/, soupisy a ocenění inventáře /1923 - 1946/, hlavní knihy /1909 - 1942/, bilanční knihy /1939 - 1945/, stavební dokumentace /1941 - 1943/.
Archiv:
Datace:
1907 - 1946
Původce:
P. A. Šlechta a syn, textilní závody v Lomnici nad Popelkou
Místo vzniku:
Týnec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Paliva, s. p. Nové Město nad Metují

Otevřít
Tematický popis: Zakládací listina podniku /1990/, výpis z podnikového rejstříku /1990/, dozorčí rada /1991/, likvidace podniku /1991/, majetek společnosti /1990 - 1992/, účetní písemnosti /1991/.
Archiv:
Datace:
(1990) 1991 - 1993
Původce:
Paliva, s. p. Nové Město nad Metují
Místo vzniku:
Oploty
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Uhelné sklady

Pallme - König, sklárny k. s., Úsobí

Otevřít
Tematický popis: Zápis fy do obchodního rejstříku /1941/, opisy pozemkových listů a výpis z pozemkové knihy /1941 - 1942/, seznam zemědělských pozemků /1946/, provozní a situační zprávy /1946/, daně /1942 - 1946/, bilance /1944, 1946/, soupis majetku s oceněním /1945/, rozvaha a inventura /1945/, kniha věřitelů a kniha dlužníků /1945/, pokladní deník /1945/.
Archiv:
Datace:
1941 - 1946
Původce:
Pallme - König, sklárny, komanditní společnost, závod Úsobí
Místo vzniku:
Cotkytle
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba užitkového skla

Palme Stumpe a spol., přádelna, Poniklá

Otevřít
Tematický popis: Věcné účty /1947 - 1948/, saldokonta /1947 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1895 - 1948
Původce:
Palme Stumpe a spol., přádelna, Poniklá
Místo vzniku:
Žitenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Panelárna Plačice s. p. Hradec Králové - Plačice

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace k delimitaci /1990-1991/, žádost o založení s. p., zakládací listina /1990/, zrušení s. p. /1993/, Zápisy do obchodního rejstříku /1990-1994/, zápis kmenového jmění, otisk razítka s. p. /1991,1992/, rozhodnutí MPO ČR o převedení části majetku s. p. na FNM ČR /1993/, rozhodnutí FÚ v HK o ukončení činnosti s. p. /1993/, žádost o zrušení s. p., rozhodnutí MPO ČR o zrušení s. p., výmaz z OR /1993/, zápisy z dozorčí rady (a volby do DR) /1990-1993/, mimořádná inventura k založení s. p. /1990/, roční účetní závěrka, bilance /1990-1991/, prověrka správnosti účetní závěrky /1991-1992/, roční účetní závěrka s auditem k ukončení činnosti s. p. /1993/, podnikatelský záměr /1991/, záznam o prověření výchozí situace s. p. /1991/, roční statistické výkazy
Archiv:
Datace:
1990 - 1994
Původce:
Pozemní stavby Hradec Králové, inženýrsko-mechanizační závod 04, panelárna Plačice Panelárna Plačice, s. p. Hradec Králové, Plačice
Místo vzniku:
Kunčice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cementárny a výroba cementového zboží

Papírny Nové Město nad Metují, s. p. Nové Město nad Metují

Otevřít
Tematický popis: Komplexní rozbory hospodaření /1978 - 1989/, delimitace Východočeských papíren, likvidace závodů Kolín a Červený Kostelec, technická dokumentace výroby /1989 - 1990/, kontroly do roku 1989, rozbory hospodaření do roku 1990, příkazy ředitele závodu do roku 1991, kolektivní smlouvy do roku 1991. Obchodní rejstřík /1990 - 1993/, vznik státního podniku /1990/, privatizace /1990 - 1993/, restituce /1950 - 1992/, rovzaha /k 28. 2. 1993/, výpisy z evidence nemovitostí /1992/.
Archiv:
Datace:
(1950) 1978 - 1993
Původce:
Východočeské papírny Lanškroun, s. p. závod Nové Město nad Metují (1970 - 1989) Papírny Nové Město nad Metují, s. p. Nové Město nad Metují (1990 - 1992)
Místo vzniku:
Oploty
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Celulózky a papírny, zpracování papíru

Paramo, s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti dokumentující činnost a vývoj podniku, který se zabýval hlavně rafinérstvím, zpracováním ropy, asfaltářskou výrobou, výrobou a zpracováním paliv a maziv. Nalézají se v něm písemnosti majetkoprávního charakteru: zřizovací listiny, rozhodnutí, výpisy z podnikových rejstříků, delimitace, majetkové záležitosti - výpisy z evidence nemovitostí, smlouvy, geometrické plány, lesní půdní fond, soudní spory, tisková a obrazová dokumentace, zprávy podnikového průzkumu, komplexní rozbory hospodaření, vliv organizace na životní prostředí. Situační plány různých staveb /1947 - 1957/, geometrické plány /1947/, typizační studie, povolovací řízení /1954 - 1992/, rekonstrukce továrny po bombardování /1945 - 1947/, dílčí výkresy k různým zařízením továrny /1945 - 1948/, patenty a vynálezy /1947 - 1988/, likvidace státního podniku.
Archiv:
Datace:
1945 - 2008
Původce:
Fantovy závody Pardubice (od 24. 10. 1945) Rafinerie minerálních olejů, n. p. Pardubice (od 1. 1. 1950) Chemopetrol, k. p. Paramo Pardubice (od 1. 1. 1975) Paramo, k. p. Pardubice (od 1. 1. 1990) Paramo, s. p. Pardubice (od 1. 7. 1990) Paramo, a. s. Pardubice (od 1. 1. 1994)
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Rafinerie nafty, zpracování a výroba paliv a pohonných hmot

Pardubická agencie

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí /1923 - 1941/, plné moci /1923 - 1926/, smlouvy /1922 - 1940/, korespondence /1925/, účetní záležitosti /1923 - 1939/, údaje o výrobě /1924 - 1943/, soudobá dokumentace /1934 - 1943/.
Archiv:
Datace:
(1922) 1924 - 1943
Původce:
Pardubická agencie
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - cukrovary a rafinerie cukru

Pardubická kapitálová společnost a. s., Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z jednání řídícího výboru /1999-2002/, zápisy z jednání představenstva /1999-2002/, zápisy z jednání dozorčí rady /1996-2005/, zápisy z porad vedení /1996-2005/, zápisy z valných hromad /1995-2004/, výroční zprávy /1995-2004/, obchodní rejstřík /1994-2002/, zakladatelská smlouva, seznamy akcionářů, usnesení ze soudních sporů /2003-2005/, účetní doklady /1995, 1996, 2003-2005/, doklady k likvidaci podniku.
Archiv:
Datace:
1994 - 2005
Původce:
Pardubická kapitálová společnost, a. s., Pardubice Pardubická kapitálová společnost, a. s. v likvidaci Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Komerční pojišťovny majetku a osob

Pardubická krajská nemocnice, a. s. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Razítka, pracovní řád, kolektivní smlouva, výroční zpráva, organizační řády, kontrolní zprávy, notářství, soudy, zpráva o hospodaření, rozbor činnosti, linka důvěry, rozhodnutí NZZ, zřizovací listina, živnostenský list, delimitace ZZS okresu Pardubice, delimitace nemocnice na Pardubický kraj, zápisy z primářských oborů, zápisy z porad vrchních sester, zápisy bytové komise, škodní komise, směrnice a pokyny, Messenger.
Archiv:
Datace:
(1991) 2001 - 2007
Původce:
Pardubická krajská nemocnice, a. s. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zdravotní ústavy - nemocnice, polikliniky, sanatoria a porodnice
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace