Státní oblastní archiv v Zámrsku

Nábytkové kování BROKO, Bohuslav Rotter, Náchod

Otevřít
Tematický popis: Nájemní smlouvy /1941 - 1961/, daňové záležitosti /1947 - 1952/, soupis strojů a zařízení /1950/, zavedení národní správy /1948 - 1962/, obchodní korespondence se zahraničními firmami /1940 - 1949/.
Archiv:
Datace:
1940 - 1950 (1962)
Původce:
Nábytkové kování, BROKO, Bohuslav Rotter, Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Náchodská strojní tkalcovna a úpravna, Eduard Doctor, Náchod

Otevřít
Tematický popis: Poslední vůle a pozůstalostní řízení, výpisy z obchodního rejstříku, trhové smlouvy, korespondence, plány rozdělení pozemků, jmenování Karla Knappe správcem /1941/.
Archiv:
Datace:
1851 - 1941
Původce:
Náchodská strojní tkalcovna a úpravna, Eduard Doctor, Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu krajský úřad Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Seznamy funkcionářů, členská základna, finanční správa, sociální péče a pomoc mládeži, podpora vyplácení mladým.
Archiv:
Datace:
1939 - 1944
Původce:
Národněsocialistická péče o blahobyt lidu, krajský úřad Hradec Králové NS Volkswohlfart - Kraisamtsteitung - Hauptamt
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
NSDAP - organizační složky a přičleněné svazy 1938 - 1945

Nakladatelství a knihkupectví, Dědourek Ladislav, Třebechovice pod Orebem

Otevřít
Tematický popis: Živnostenský list, písemnosti k likvidaci nakladatelství, výpisy z obchodního rejstříku, organizační normy, zprávy o činnosti, korespondence s autory a redaktory, obchodní korespondence, zaměstnanecká agenda, seznamy pracovníků, písemnosti vztahující se k obchodním zástupcům, pojištění, mzdy, daně, účetní knihy, inventury, výkazy a dotazníky, propagační materiály, vydavatelské programy, seznamy vydaných knih, vydavatelské smlouvy, dokumentace k titulům připravovaným pro tisk, obrázky a ilustrace, štočky, rukopisy a korektury, lektorské posudky, kalkulace výrobních nákladů, soudobá dokumentace (články, časopisy, fotografie), plány ke stavbě nakladatelského domu, knižní produkce nakladatelství.
Archiv:
Datace:
1907 - 1950 (1965)
Původce:
Nakladatelství a knihkupectví Antonín Dědourek , Třebechovice pod Orebem
Místo vzniku:
Velemyšleves
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství

Nakladatelství Jiří Chvojka Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Provozní písemnosti, korespondence s autory, účetní materiál, dochovaná knižní produkce.
Archiv:
Datace:
1942 - 1949
Původce:
Nakladatelství Jiří Chvojka, Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce

Nakladatelství Krajského domu osvěty Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Statut nakladatelství, kádrové záležitosti, zápisy ze schůzí redakce, ediční rady, různá korespondence, dochovaná knižní produkce.
Archiv:
Datace:
1954 - 1960
Původce:
Nakladatelství Krajského domu osvěty Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce

Nakladatelství Krajského domu osvěty Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Delimitace, dochovaná knižní produkce.
Archiv:
Datace:
1957 - 1960
Původce:
Nakladatelství Krajského domu osvěty Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce

Nakladatelství Kruh Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Vedení a správa: zápisy z porad Čs. ústředí knižní kultury, Svazu nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků, odboru knižní kultury ministerstva kultury /1966 - 1975/, zápisy z porad pracovníků, zprávy o činnosti /1966 - 1992/. Plánování a vykazování: návrhy perspektových plánů, ediční plány, zprávy o plnění úkolů, rozbory činnosti a hospodaření /1966 - 1992/. Kontrola: stížnosti občanů, soudní spory /1966 - 1998/. Pracovníci: jejich plnění /1966 - 1992/. Obchodní agenda: mezinárodní styky, jednání s knižním velkoobchodem, veletrhy. Technika, výroba: povolení tisku, výkazy o publikacích, korespondence, produkce nakladatelství /1966 - 1992/, rukopisy /1966 - 1992/. Ilustrační náklady: delimitace, likvidace a konkurz /1991, 1990 - 2002/.
Archiv:
Datace:
1965 - 1995 (2002)
Původce:
Východočeské nakladatelství Hradec Králové (1966 - 1967) Nakladatelství KRUH Hradec Králové (1967 - 2002)
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce

Narex s. p. Lázně Bělohrad

Otevřít
Tematický popis: Návrh na založení s. p. Narex Lázně Bělohrad, zakladatelský plán, zakládací listina, usnesení, rozhodnutí MsaE ČR, zápisy z představenstva a dozorčí rady, inventární seznam (inventarizace majetku), delimitační protokol, rozhodnutí a příkazy ředitele závodu, plány, výsledky hospodářské činnosti, kolektivní smlouva, různé zápisy /1990/.
Archiv:
Datace:
1990 - 1990
Původce:
Bratři Hanákové, strojírenská výroba Lázně Bělohrad (1946-1948) Československé závody kovodělné a strojírenské Praha Spotos, n. p. Praha, závod Lázně Bělohrad Tos Čelákovice, n. p., závod Lázně Bělohrad (1950-1952) Tos Vrchlabí, n. p., závod Lázně Bělohrad (1952-1958) Nářadí Praha, n. p., závod Vrchlabí, provoz Lázně Bělohrad (1958-1968) Narex Praha, s. p., výrobní závod Lázně Bělohrad (1968-1990) Narex, s. p., Lázně Bělohrad (1990)
Místo vzniku:
Klášter Hradiště nad Jizerou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Národní fronta - krajský akční výbor Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Hovory s občany, kádrové a personální záležitosti, činnosti komisí, účetní písemnosti, zasedání pléna, akce NF, zápisy ze schůzí.
Archiv:
Datace:
1948 - 1954
Původce:
Krajský akční výbor národní fronty Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
AVNF, výbory NF - ústřední (zemské, krajské a oblastní)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace