Státní oblastní archiv v Zámrsku

K - Dřevovýroba s. r. o. Potštejn

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1997/, výpis z obchodního rejstříku /1996-1997/, smlouva o prodeji privatizovaného majetku /1996,1998/, převod majetku /1996-1998/, smlouva o převodu obchodních podílů /1997/, výpis z katastru nemovitostí /1996,1997,2000/, soupis konkurzní podstaty /1999/, smlouva o prodeji podniku a přílohy /1999/, konkurzní řízení /1998-2002/.
Archiv:
Datace:
1995 - 2003
Původce:
K - Dřevovýroba, s. r. o. Potštejn
Místo vzniku:
Chýně
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Dřevařský průmysl (pily, výroba dýh, výroba stavebně truhlářská a tesařská, apod.)

K a F Elektro spol. s r. o. Polička

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1994/, živnostenské listy /1994,1996/, výpis z obchodního rejstříku /1195/, zápis + usnesení z mimořádné valné hromady ze dne 10.3.1995, zápis z valné hromady ze dne 17.6.1997, zpráva o průběhu likvidace společnosti /1997/, výmaz společnosti z OR /1997/, výkaz zisku a ztrát k 31.3.1995, rozvaha k 31.3.1995, výkaz zisků a ztrát k 31.12.1995, rozvaha k 31.12.1995.
Archiv:
Datace:
1994 - 1997
Původce:
K a F Elektro, spol. s r. o. Polička
Místo vzniku:
Šumperk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

K M P stavební práce, a. s. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Stanovy společnosti /2001/, zápisy z valných hromad 8.7.1999 a 18.12.1998, usnesení krajského soudu o prohlášení konkurzu, o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, výpis z obchodního rejstříku, schválení konečné zprávy, roční účetní závěrky /2002-2005/.
Archiv:
Datace:
1998 - 2006
Původce:
K M P stavební práce, a. s. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

K-EKOINVEST, spol. s r. o. Jaroměř

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku /27. 02. 2007/, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové /2007/, osvědčení o registraci - finanční úřad /27. 02. 2007/, vyjádření pojišťoven /2007/, konečná zpráva o průběhu likvidace /2007/.
Archiv:
Datace:
2007 - 2007
Původce:
K-EKOINVEST, spol. s r. o. Jaroměř K-EKOINVEST, spol. s r. o. v likvidaci Jaroměř
Místo vzniku:
Vlašim
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

K. a V. Hellmann, mechanická tkalcovna, Dvůr Králové nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Bilance a inventury.
Archiv:
Datace:
1917 - 1944
Původce:
Karel a Vilém Hellmann, podhartská mechanická tkalcovna, Dvůr Králové nad Labem (1905 - 1945) K. a V. Hellmann, mechanická tkalcovna, Dvůr Králové nad Labem
Místo vzniku:
Růžodol
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

K. Mašek - Velkozávod zahradnický, školkařský a semenářský, Turnov

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy.
Archiv:
Datace:
1929 - 1950
Původce:
K. Mašek, Velkozávod zahradnický, školkařský a semenářský Turnov
Místo vzniku:
Červenka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Šlechtitelské a semenářské podniky

K. Preissler, výroba kapesníků a hygienických tkanin, Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Přihláška majetkových hodnot, přiznání k dani důchodové, bilance a účetní doklady, mzdové listy.
Archiv:
Datace:
1924 - 1948
Původce:
Theodor Kornfeld (1895 - 1940) Kurt Preisler, výroba kapesníků a hygienických tkanin, Vrchlabí (1940 - 1945)
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Kablo s. p. Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti z období, kdy byl podnik závodem (příkazy ředitele závodu, organizační písemnosti, ceníky, seznam výrobků, závěrečné zprávy o vývojových úkolech, kolektivní smlouvy, výsledovky, roční zprávy o hospodaření), z období kdy byl státním podnikem( zápisy z porad vedení - 1990, kolektivní smlouvy - 1990 - 1992, písemnosti dozorčí rady - 1990-1991, zakládací listina - 1990, majetkoprávní písemnosti - 1990-1992, privatizační projekt - 1992, zápisy v obchodním rejstříku - 1990, 1992, právní záležitosti a ekonomika zbytkového státního podniku - 1992, 1993).
Archiv:
Datace:
1958 - 1993 (1997)
Původce:
Kablo Bratislava, závod Vrchlabí (1948 - 1950) Kablo, n. p. Vrchlabí (1951 - 1957) Kablo, n. p. Kladno, závod Vrchlabí (1958 - 1988) ZSE, k. p. Vrchlabí (1988 - 1990) Kablo, s. p. Vrchlabí (1990 - 1992) Kablo, zbytkový s. p. Vrchlabí (1992 - 1993)
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Kalenská mechanická tkalcovna, Karel Pfefferkorn, Dolní Kalná

Otevřít
Tematický popis: Saldokonto, pomocné knihy, nemocenské pojištění, knihy výroby /1922 - 1937/, stavební dokumentace /1908 - 1914/.
Archiv:
Datace:
1897 - 1948
Původce:
Carl Pfefferkorn Mechanická tkalcovna Karel Pfefferkorn, Dolní Kalná
Místo vzniku:
Bílý Potok
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Kámen Ostroměř s. p. Ostroměř

Otevřít
Tematický popis: Příkazy, směrnice, a informace ředitele podniku /1991-1995/, zápisy z porad vedení /1991-1995/, roční ekonomické zprávy /1991-1994/, roční statistické výkazy /1991-1994/, účetní závěrky /1991-1997/, rozhodnutí ministra PO ČR o zrušení s. p. sloučením /1997/, propagační materiál /1991-1997/. Část písemností souvisejících s privatizací podniku z let 1995 - 2002 viz NAD č. 2277.
Archiv:
Datace:
1991 - 1997
Původce:
Firma Alois Pour Severočeský průmysl kamene, n. p. Česká Lípa Severočeský průmysl kamene, n. p. Liberec Stavební hmoty, n. p. Náchod Východočeský průmysl kamene, n. p. Skuteč Českomoravský průmysl kamene, n. p. Hradec Králové, závod Ostroměř Kámen Ostroměř, s. p. Ostroměř
Místo vzniku:
Domažlice, Loučná, Plotiště nad Labem, Rába - Molnári
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - lomy, štěrkovny a průmysl kamene
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace