Státní oblastní archiv v Zámrsku

H + F, spol. s r. o. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva + dodatek /1991, 1994/, výpisy z obchodního rejstříku /1991, 1995, 1997/, usnesení Krajského soudu - prohlášení konkurzu /1999/, zrušení konkurzu /2002/, historie společnosti, koncesní listiny, živnostenské listy, zápisy z jednání valných hromad /1994-1997/, inventurní soupis majetku při vstupu do likvidace, daňová přiznání /1996-2001/, soupis dokladů předaných do spisovny RPIC Pardubice, s. r. o.
Archiv:
Datace:
1999 - 2011
Původce:
H + F, spol. s r. o. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

H + H Stavební společnost, s. r. o. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku /1990 - 1996/, usnesení Okresního soudu v Hradci Králové /1990-1996/, společenská smlouva z 03. 12. 1990, notářský zápis ze dne 27. 02. 1997, převod vkladu se souhlasem společníka /14. 04. 1991/, koncesní listina /01. 02. 1995/, zánik živnostenského oprávnění /09. 10. 1997/, živnostenské listiny /09. 10. 1992/, znalecký posudek /27. 05. 2001/, konkurzní řízení /2000 - 2002/.
Archiv:
Datace:
1990 - 2002
Původce:
H + H stavební společnost, s. r. o. Pardubice H & H stavební společnost, s. r. o. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Habal a Kraus, továrna elektrických strojů a kompresorů, Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Daně a dávky /1927 - 1949/, exekuční řízení /1929 - 1934/, soudní spory /1931 - 1948, soupisy a ocenění majetku /1939 - 1947/, evidenční kniha o vývozu /1947/, účast na vzorkových veletrzích /1947 - 1948, žádosti o příděl materiálu /1943 - 1949/, hlášení o výrobě /1946 - 1949/, obchodní styky se zahraničím /1946 - 1949/, pohledávky v cizině /1947/, smlouvy o nájmu a pronájmu /1944 - 1948/, odhad majetku /1948/, seznam odběratelů /1948 - 1949/, národní správa a znárodnění /1948 - 1949/, výpisy z pozemkových knih /1948 - 1949/, inventury /1948 - 1949/, výplatní listiny /1944 - 1949/, nemocenské a pensijní pojištění /1939 - 1949/, učňovské záležitosti /1937 - 1949/, propouštění zaměstnanců /1945 - 1947/, dělnický podpůrný fond /1947 - 1948/, zápisy a referáty z odborových a výrobních porad /1948 - 1949/, účetnictví a výkaznictví /1935 - 1948/, zlepšovací náměty /1947 - 1948/, originály konstrukčních výkresů vyráběných motorků /1941 - 1947/, konstrukční výkresy /1937 - 1949/.
Archiv:
Datace:
1927 - 1948 (1950)
Původce:
Habal a Kraus, továrna elektrických strojů a kompresorů, Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba strojů a zařízení pro energetiku

Habenicht - Liebisch - Bratislava

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje výplatní listiny a obraty ve výrobě z roku 1950.
Archiv:
Datace:
1950 - 1950
Původce:
Habenicht - Liebisch, výroba kovového zboží, Bratislava
Místo vzniku:
Tatobity
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

HACAR, a. s. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní uzávěrky, auditorská zpráva, zápisy z porad ředitelů, plány, rozvaha, ceníky, příkazy ředitele, kolektivní smlouva, organizační řád, hospodářské výsledky, pamětní kniha, kronika, valná hromada, písemnosti generálního ředitelství.
Archiv:
Datace:
1990 - 2010
Původce:
Československé automobilové opravny, s. p. Hradec Králové České automobilové opravny, a. s. Hradec Králové HACAR, a. s. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Silniční doprava (autobusová a automobilová)

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti o dějinách léčebny, o MUDr. F. Hamzovi, písemnosti vzniklé z činnosti původce fondu: Pamětní kniha, zápisy z porad, evidenční knihy o pacientech, o zaměstnancích, knihy operací, korespondence o zahraničních pacientech, plnění ošetřovacích dnů, dary a sponzorské smlouvy, příkazy, směrnice, roční komplexní rozbory, kolektivní smlouvy, články v novinách, publikace, statut, organizační řády, jmenovací dekrety, stížnosti, děkovné dopisy, ústavní plány, písemnosti ze styku se státními archivy, bezpečnost práce, statistiky, školení a zvyšování kvalifikace, stáže, návštěvy, školy při léčebně, korespondence se zdravotními pojišťovnami, rozbory hospodaření, bytové hospodářství, účetní kniha, investiční výstavba, fotografie, negativy, pohlednice, filmy, odborná zdravotnická knihovna.
Archiv:
Datace:
(1875) 1908 - 2007
Původce:
MUDr. F. Hamzy sanatorium pro skrofulosní děti (1901 - 1908) Královský český zemský jubilejní ústav pro děti skrofulosní v Luži (1909 - 1918) Zemský ústav pro děti skrofulosní v Luži (1918 - 1928) Zemský ústav pro tuberkulosní děti na Košumberku (1928 - 1950) Gottwaldova státní léčebna pro děti na Košumberku (1950 - 1962) Gottwaldova dětská léčebna v Luži (1963 - 1968) Gottwaldova dětská léčebna pohybových poruch Luže, Košumberk (1969 - 1989) Hamzova dětská léčebna (od roku 1991) Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže, Košumberk Archiv města Luže Hamzova dětská léčebna Luže - Košumberk Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk
Místo vzniku:
Květná, Obrnice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Zdravotní ústavy - lázně, lázeňské ústavy a ozdravovny

Harrachovské sklárny Nový Svět

Otevřít
Tematický popis: Knihy zpráv a rozhodnutí, knihy korespondence, korespondence, bohaté serie účetního materiálu /hlavní knihy, pokladní knihy, deníky, bilance, naturální knihy, knihy pro brusiče, rejstříky brusičů, knihy faktur/, stavební plány.
Archiv:
Datace:
1789 - 1941
Původce:
Harrachovské sklárny Nový Svět
Místo vzniku:
Modletín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sklářský průmysl a výroba porcelánu

Harrachovský lesní průmysl Harrachov

Otevřít
Tematický popis: Provozní a účetní písemnosti /1952-1955/.
Archiv:
Datace:
1952 - 1955
Původce:
Harrachovský lesní průmysl, n. p. Harrachov
Místo vzniku:
Lutín u Olomouce
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky státních lesů

Hartmann a synové, továrna karoserií, Jaroměř

Otevřít
Tematický popis: Údaje o podniku /1940/, živnostenský list /1940/, seznamy dělníků /1924 - 1947/, učební smlouvy /1946 - 1948/, účetní knihy a přílohy /1937 - 1948/, mzdové záležitosti /1943 - 1948/, pojistky /1937 - 1947/, korespondence ohledně adaptace /1939/. Zavedení národní správy /1947 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1924 - 1948 (1949)
Původce:
Jaroslav Hartmann, továrna na karoserie v Jaroměři Hartmann a synové, továrna karoserií, Jaroměř
Místo vzniku:
Vlašim
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

HASICÍ PŘÍSTROJE, spol. s r. o. v likvidaci Lochenice

Otevřít
Tematický popis: Rozvahy a výsledovky /1995 - 2005/, exekuční příkazy /2006/, statistický výkaz /2000/.
Archiv:
Datace:
1996 - 2007
Původce:
HASICÍ PŘÍSTROJE, spol. s r. o. Hradec Králové, Plotiště nad Labem HASÍCÍ PŘÍSTROJE, spol. s r. o. v likvidaci Lochenice
Místo vzniku:
Harrachov - Nový Svět, Úštěk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace