Státní oblastní archiv v Zámrsku

Galerie moderního umění Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Pozvánky, kulturní programy, tiskoviny, výkazy, katalogy, směrnice, korespondence, výkazy o počtu pracovníků, inventury, kolektivní smlouva, účetní výkazy, komplexní racionalizace, finanční rozpočet, zprávy o činnosti, sbírky.
Archiv:
Datace:
1954 - 2007
Původce:
Krajská galerie Rychnov nad Kněžnou (1954 - 1959) Krajský vlastivědný ústav (1960 - 1961) Oblastní galerie v Rychnově nad Kněžnou (1962 - 1963) Krajská galerie Hradec Králové (1963 - 1990) Galerie moderního umění Hradec Králové (1991)
Místo vzniku:
Moravská Třebová, Valašské Meziříčí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - galerie

Galerie výtvarného umění Náchod

Otevřít
Tematický popis: Propagační materiály výstav a kultůrních akcí.
Archiv:
Datace:
2001 - 2005
Původce:
Galerie výtvarného umění Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - galerie

Galex, obchodní závod PKG, Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Organizační řády a schémata /1971 - 1988/, závažná organizační opatření /1976 - 1988/, organizační předpisy /1975 - 1988/, zápisy z porad vedení /1975 - 1988/, kolektivní smlouvy /1975 - 1988/, zřízení a zrušení organizace /1965 - 1989/, soudní spisy /1984 - 1989/, správa budov /1967, 1977/, výhledové plány /1976 - 1980, 1989/, komplexní rozbory /1968 - 1989/, účetní závěrky /1973 - 1989/, investice /1967 - 1988/.
Archiv:
Datace:
(1958) 1965 - 1991
Původce:
Galex, obchodní závod Hradec Králové /1968 - 1989/ Galex, obchodní závod PKG, Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Maloobchod

GAS - SERVICES, s. r. o. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1992/, živnostensky list /1992/, obchodní rejstřík, usnesení soudu /1991, 1993, 1996, 1997/, dohoda o převodu majetkového podílu /1993/, smlouva o vypořádání majetkové účasti firmy GAS - Services s. r. o. Pardubice /1993/, zápis z valné hromady /1993/, zápisy ze zasedání správní rady /1993-1998/, zápis z prvního jednání představenstva /1999/, dohoda o rozdělení zisku /1998/, účetní závěrky /1994, 1997/.
Archiv:
Datace:
1991 - 1999
Původce:
GAS - SERVICES, s. r. o. Pardubice Gasmont - servis, a. s. Staré Hradiště
Místo vzniku:
Žatec, Zlaté Návrší
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - plynárny (výroba a rozvod)

Gasmont s. p. Staré Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Zápisy a výpisy z podnikového rejstříku /1990 - 1993/, majetkoprávní písemnosti /1990 - 1996/, zápisy z jednání dozorčí rady /1991 - 1993/, příkazy, směrnice, sdělení a opatření ředitele podniku /1991 - 1993/, kolektivní smlouvy /1991 - 1994/, roční účetní závěrky /1991 - 1993/. Založení s. p. - delimitační protokol, jednací řád dozorčí rady, aj. /1990-1991/, delimitační rozvaha /1991-1992/, rozbor hospodaření za rok 1991, za rok 1993, likvidace s. p. Gasmont, prodej a. s. GM - GASMONT /1993 - 1998/.
Archiv:
Datace:
1990 - 1998
Původce:
Plynostav, k. p. Pardubice, závod 50 Staré Hradiště Gasmont, s. p. Staré Hradiště
Místo vzniku:
Mlýnický Dvůr
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - plynárny (výroba a rozvod)

Gason s. r. o. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Výpis z obchodního rejstříku /1994, 1996-1999/, koncesní listina /1995/, usnesení o prohlášení konkurzu /1999-2000/, organizační schema firmy /1997/, smlouva o převodu obchodního podílu /1997/, výpis z katastru nemovitostí /1996-1998/, výroční zpráva /1996/, rozvaha, výsledovka /1993-1998/.
Archiv:
Datace:
1993 - 2000
Původce:
Gason, s. r. o. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Energetika - plynárny (výroba a rozvod)

Gebhard a spol. A.G., tkalcovna, Moravská Třebová

Otevřít
Tematický popis: Archivní fond tvoří torzo písemností zaniklé tkalcovny - účební smlouva /1945/, vysvědčení o schopnosti k obsluze parního kotle /1898 - 1943/, soupis výplat /1945/, pokladní kniha /1944 - 1945/ a pokladní deník /1941 - 1942/, přejímací bilance /1948/ a stavební plán /1940/.
Archiv:
Datace:
1898 - 1948
Původce:
Gebhard a spol., A.G., tkalcovna, Moravská Třebová
Místo vzniku:
Svatá Hora
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

GENMET-H. B., s. r. o. Havlíčkův Brod

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad vedení a valných hromad /1995 - 1996/, směrnice /1996/, kolektivní smlouvy /1996, 1998/, organizační schéma a řád /1995 - 1996/, výpisy a zápisy v obchodním rejstříku, osvědčení o registraci k daním /1995/, smlouva o založení společnosti /1995/, seznam nemovitostí, výpisy z katastru nemovitostí /1995/, znalecký posudek o ceně nemovitosti STROKAM /1995/, kupní smlouva STROKAM - ŽĎAS /1995/, statistické výkazy /1995 - 1996/, roční závěrky /1995 - 1996/.
Archiv:
Datace:
1995 - 1998
Původce:
GENMET-H. B., s. r. o. Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Strkovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Geodézie Pardubice, s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Mapové listy lokalit Heřmanův Městec, Hlinsko, Pardubice a Chotěboř. Negativy katastrálních polohopisných a generálních přídělových plánů (filmy) obcí okresů bývalého Hradeckého kraje a okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí (podkladové plány pro tyto negativy byly vyhotoveny v letech 1835 - 1950). Příkazy ředitelství /1977 - 1987/, podnikový zpravodaj /1972 - 1989/, zápisy z porad ředitele /1978 - 1991/, jmenovací dekrety /1974 - 1987/, zprávy z revizí /1976 - 1990/, organizační řády /1972 - 1990/, podnikový oběžník /1974 - 1986/, zápisy a změny v podnikovém rejstříku /1971 - 1990/, kolektivní smlouvy /1973 - 1990/, investiční výstavba /1976 - 1978/, převody majetku /1994/, roční rozbory /1972 - 1990/, roční účetní závěrky /1972 - 1990/. Ze SOkA Jičín delimitovány archivní soubory - Katastrální měřičský úřad Jičín /1844 - 1977/ a Okresní měřičské středisko Nová Paka /1856 - 1960/.
Archiv:
Datace:
1835 - 1994
Původce:
Oblastní ústav geodézie a kartografie Pardubice (1954 - 1960) Ústav geodézie a kartografie v Pardubicích (1961 - 1968) Inženýrská geodézie, závod Pardubice (1969 - 1971) Geodézie, n. p. Pardubice (1972 - 1989) Geodézie, s. p. Pardubice (1989 - 1994) Katastrální měřičský úřad Jičín (1844 - 1977) Okresní měřičské středisko Nová Paka
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Projektové ústavy a organizace, architektonické kanceláře

Gerhard Honemayer, tkalcovna a šlichtovna, Slaná

Otevřít
Tematický popis: Věcné účty /1947 - 1948/, saldokonta /1945 - 1948/, bankovní doklady /1947 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Gerhard Honemayer, tkalcovna a šlichtovna, Slaná
Místo vzniku:
Vápno
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace