Státní oblastní archiv v Zámrsku

F. A. Rotter a synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Zakladatelská smlouva /1861/, kupní smlouvy /1931 - 1934/, vodoprávní záležitosti /1860 - 1940/, technická dokumentace /1903 - 1939/.
Archiv:
Datace:
1860 - 1940
Původce:
F. A. Rotter a synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí
Místo vzniku:
Květinov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

F. Chvojka, Přelouč

Otevřít
Tematický popis: Kopie zápisů ve firemním rejstříku, výpisy z pozemkových knih, patentní přihlášky a patentní listiny, ochranné vzorky, spory s konkurenčními firmami, pojištění a mzdy zaměstnanců, daně, soupisy jmění, hlavní knihy, knihy věcných účtů, konta dodavatelů a odběratelů, roční účetní uzávěrky, indexy zákazníků, propagační materiály, výkazy práce a mzdy montérů, dokumentace staveb a výrobků.
Archiv:
Datace:
1903 - 1948 (1951)
Původce:
F. Chvojka, Přelouč Firma František Chvojka Přelouč, závod na výrobu samočinných napajedel
Místo vzniku:
Stod
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ostatní podniky

F. J. Jiruška a syn, továrna na kůže, Týniště nad Orlicí

Otevřít
Tematický popis: Korespondence majitelů firmy s úřady, korespondence s advokáty v majetkoprávních záležitostech /1929 - 1947/, pracovní řád /1925/, kopie zápisu firmy do obchodního rejstříku /1897 - 1954/, pojistné smlouvy /1929 - 1949/, založení a hospodaření Podpůrného fondu zaměstnanců /1943 - 1953/, účetní knihy /1912 - 1940/, obchodní korespondence /1921 - 1947/, dokumentace k výstavbě zotavovny pro zaměstnance v Deštném v Orlických horách.
Archiv:
Datace:
1897 - 1948 (1954)
Původce:
F. J. Jiruška, Týniště nad Orlicí F. J. Jiruška a syn, továrna na kůže, Týniště nad Orlicí
Místo vzniku:
Rockendorf
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Průmysl zpracování kůže

F. J. Huml, továrna na obuv, Borohrádek

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti dokumentují činnost firmy, která se specializovala na výrobu sportovní obuvi, dochovaný materiál je mezerovitý. Přemístění závodu z Prahy do Borohrádku /1948/, dokumentace z období národní správy - výměr o zavedení národní správy, dotazníky /1948 - 1949/, pojistné smlouvy /1932 - 1947/, inventura majetku /1948/, korespondence s úřady, hlášení /1940 - 1949/, seznamy zaměstnanců /1941 - 1949, b. d./, pohledávky příslušníků rodiny /1948/, hlavní knihy /1909 - 1936, 1941 - 1946/, popis jmění /1941 - 1946/, export /1938/, bilance, účetní závěrky /1942, 1946 - 1948/, obchodní agenda /1947 - 1949/, výrobní agenda /1947 - 1950/, stavební povolení k přístavbě garáže a kůlny u č. p. 267 v Borohrádku.
Archiv:
Datace:
1909 - 1950
Původce:
F. J. Huml, továrna na obuv, Borohrádek
Místo vzniku:
Krásný Buk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Obuvnická výroba

F. Klazar, parostrojní pivovar, Dvůr Králové nad Labem

Otevřít
Tematický popis: Zápisy do obchodního rejstříku a změny /1901/, zřízení veřejné společnosti /1914 - 1917/, koncese k živnostenské výrobě sodové vody /1919/, živnostenský list /1943/, zavedení národní správy /1948/, povolení ke stavbám /1900 - 1941/, kvitace /1876 - 1935/, akcie /1910 - 1920/, cenné papíry /1928 - 1929/, osvědčení o udělení stříbrné medaile /1891/, trhové smlouvy /1800 - 1939/, kupní smlouvy na pivovar v Miletíně, opisy pozemkových archů /1904 - 1916/, výpisy z pozemkových knih /1899 - 1944/, investice /1897 - 1939/, účetní záležitosti /1896 - 1948/, plány /1905/, rodinné písemnosti /1897 - 1913/.
Archiv:
Datace:
1800 - 1949 (1955)
Původce:
F. Klazar, parostrojní pivovar, Dvůr Králové nad Labem
Místo vzniku:
Růžodol
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - pivovary, sladovny a výroba nápojů

F. M. Oberländer a Hronovská přádelna bavlny, Hronov

Otevřít
Tematický popis: Protokoly z valných hromad /1913 - 1944/, záležitosti obchodního rejstříku /1919 - 1941/, stanovy /1925, 1932, 1943/, smlouvy kupní, nájemné, postupní /1910 - 1944/, pozemkové záležitosti /1925 - 1939/, informace o podniku a statistika /1937 - 1945/, hlavní knihy /1932 - 1942/, bilance /1918 - 1944/, technická dokumentace /1922 - 1944/. Písemnosti z období národní správy /1945 - 1946/.
Archiv:
Datace:
1892 - 1946
Původce:
Hronovská přádelna bavlny M. J. Oberländer a L. Morawetz (1890 - 1911) Hronovská přádelna bavlny, s. r. o. (1911 - 1925) Hronovská přádelna bavlny, a. s. (1925 - 1932) F. M. Oberländer a Hronovská přádelna bavlny, a. s. spojené přádelny a tkalcovny (1932 - 1942) Přádelny bavlny, a. s. (1942 - 1945) F. M. Oberländer a Hronovská přádelna bavlny, Hronov (1945)
Místo vzniku:
Rybitví
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

F. Přibyl a synové, mechanická tkalcovna, Krčín

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy z let 1925 - 1947, rozbor daní /1920 - 1928/, opis ujednání o dobrovolném odchodu ze společnosti /1937/, sešit se záznamy mezd zaměstnanců a daně důchodové /1937/. Téměř úplně jsou zachovány bilance z let 1919 - 1947, obšírně je zachován další účetní materiál a písemnosti o daňových záležitostech, agenda vedení a správy.
Archiv:
Datace:
1893 - 1948 (1954)
Původce:
Ferdinand Přibyl mechanická tkalcovna Krčín (1892 - 1933) Ferdinand Přibyl a synové mechanická tkalcovna úpravna barevna a bělidlo Krčín (1933 - 1948)
Místo vzniku:
Staré Buky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

F. Schmitt, přádelna, Semily

Otevřít
Tematický popis: Evidence zeměstnanců /1929 - 1947/, hlavní kniha /1913 - 1929/, účetní knihy /1914/, věcné účty /1944 - 1946/, saldokonta /1942 - 1946/, mzdové listy /1944 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1864 - 1948
Původce:
F. Schmitt, přádelna, Semily
Místo vzniku:
Schenectady
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

F. W. Krönig a synové, Podhůří u Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Korespondence /1939-1945/.
Archiv:
Datace:
1939 - 1945
Původce:
F. W. Krönig a synové Podhůří u Vrchlabí
Místo vzniku:
Staré Hrady
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

F. Walther, Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy /1889-1915/, mzdová kniha /1906-1913/.
Archiv:
Datace:
1889 - 1915
Původce:
F. Walther Vrchlabí
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace