Státní oblastní archiv v Zámrsku

E. Gebert, velkoobchod, Rokytnice nad Jizerou

Otevřít
Tematický popis: Hlavní kniha /1939 - 1945/, věcné účty /1946 - 1948/, saldokonta /1939 - 1948/, bankovní doklady /1947 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1939 - 1948
Původce:
E. Gebert, velkoobchod, Rokytnice nad Jizerou
Místo vzniku:
Červený Hrádek
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

E. J. Ettel, Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Majetkoprávní smlouvy /1822 - 1905/, zápisy do obchodního rejstříku /1878 - 1931/, bilanční kniha /1926 - 1946/, stavební dokumentace /1880 - 1915/, seznam zaměstnanců /1898 - 1943/, receptury na bělení a úpravu tkanin /b. d./.
Archiv:
Datace:
(1822) 1878 - 1946
Původce:
E. J. Ettel, Vrchlabí
Místo vzniku:
Přízeř
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

E. Kahler, mechanická tkalcovna, Dobruška

Otevřít
Tematický popis: Daňová přiznání /1942 - 1946/, firemní papíry - ukázka.
Archiv:
Datace:
1942 - 1946
Původce:
E. Kahler, mechanická tkalcovna, Dobruška
Místo vzniku:
Cínovec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

E. Katschner, továrna na brusle, Police nad Metují

Otevřít
Tematický popis: Korespondence /1943 - 1947/, evidenční kniha zaměstnanců /1888 - 1948/, výplatní listiny /1940 - 1948/, dělnické hnutí - stávka /1914/, seznamy zaměstnanců /s. d./, účetní knihy bilanční /1938 - 1945/, účetní přílohy /1938 - 1949/, evidence odběratelů bruslí /1924 - 1948/, vývozní doklady /1920 - 1948, ceníky zboží /1942 - 1948/, výrobní a mzdové záznamy /1912 - 1932/, štočky a fotografie bruslí /s. d./, plány strojů a zařízení /1910 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1910 - 1949
Původce:
E. Katschner, továrna na brusle, Police nad Metují
Místo vzniku:
Staňkovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Jednoduché strojírenské výrobky

E. Meinl, k. s. Rychnov nad Kněžnou

Otevřít
Tematický popis: Pracovní řád /1928/, živnostenské listy /1942 - 1944/, výpisy z obchodního rejstříku a pozemkových knih /1939 - 1945/, smlouva o převedení závodu na válečnou výrobu /1944/, požární pojistky /1937 - 1942/, ocenění budov a strojů /1939 - 1944/, písemnosti týkající se stávky v roce 1934. Výměr o zavedení národní správy k 1. 6. 1946, změna národní správy /1948/, přihlášky majetkových hodnot /1946/, soudní řízení s bývalým majitelem firmy E. Meinlem /1945 - 1947/, obžaloba Fritze Meinla /1946/, kniha dlužníků a věřitelů /1945 - 1946/.
Archiv:
Datace:
1928 - 1949
Původce:
E. Meinl, k. s. Rychnov nad Kněžnou
Místo vzniku:
Valašské Meziříčí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

E. Richard Dietsch a. s., Hronov

Otevřít
Tematický popis: Archivní fond tvoří písemností firmy. Ucelený soubor účetních knih /1895 - 1947/ dokládá hospodaření firmy. Dochovaná je i agenda stran péče o zaměstnance (knihy pojištěnců, podpůrný fond, indexy zaměstnanců). Obchodní agenda je zastoupena obchodními knihami ( knihy odběratelů, objednávek, prodeje). Majetek společnosti postihují kupní smlouvy /1891 - 1944/, směnné smlouvy /1899, 1944/, prodejní smlouvy /1919 - 1945/, patenty /1929 - 1944/, ochranné známky /1904 - 1938/. Je dokumentován spor ohledně restituce židovské majitelky H. Spieglerové a znárodnění /1945 - 1949/. Finance dokládají daňová přiznání /1928 - 1946/ a revizní zprávy /1929 - 1943/. Bohatě je zastoupena technická dokumentace staveb i strojů od počátku firmy /1878 - 1945/.
Archiv:
Datace:
1878 - 1945 (1957)
Původce:
B. Spiegler a synové, Hronov (1879 - 1943) E. Richard Dietsch, a. s., Hronov (1943 - 1945)
Místo vzniku:
Rybitví
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Eckhardt a spol., Chotěboř

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy, pokladní doklady, mzdové záležitosti, evidence zaměstnanců, investice a stavby, inventury, patentní pojistky, obchodní korespondence, živnostenská oprávnění, bilance, fotografie výrobků, osobní doklady majitele.
Archiv:
Datace:
1918 - 1945 (1949)
Původce:
Josef Eckhardt, továrna na plechové zboží, Praha Vilém Eckhardt, továrna přesných přístrojů a armatur v Praze Vilém Eckhardt a spol., Chotěboř
Místo vzniku:
Pomezí nad Ohří, Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Ed. Ad. Malburg a syn, továrna a rafinerie lihu a drasla, továrna na likéry a ocet, Smiřice

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad, založení akciové společnosti, výpis z obchodního rejstříku, dědictví, stanovy, výroční zprávy, účty členů rodiny, bilance, technická dokumentace k přestavbě vily JUDr. Malburga, fotografie rodiny abudov, osobní doklady majitelů, osobní korespondence majitelů, deník se záznamy o pokroku dětí.
Archiv:
Datace:
1863 - 1944
Původce:
Ed. Ad. Malburg, Smiřice (1863-1866) Ed. Ad. Malburg a syn, Smiřice )1866-1907) Ed. Ad. Malburg a syn, továrny i rafinerie lihu a drasla, továrna likérů a octa a výčep lihovin, Smiřice (1907-1935) Ed. Ad. Malburg a syn, a. s. Smiřice (1935-1946)
Místo vzniku:
Norimberk
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - škrobárny a lihovary, vinařské závody, octárny

Ed. Schreiber, textilní závody, Hořejší Vrchlabí

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty majetkoprávní, smlouvy se zástupci, vodní právo, škody, náhrady škod, ocenění strojů, inventury, mzdy, platy, mzdové listy, výplatní listiny.
Archiv:
Datace:
1851 - 1949
Původce:
Eduard Schreiber, Vrchlabí Jakub Bondy, národní správa Česká Skalice Přádelny a tkalcovny bavlny, národní správa Jaroměř Mostex, n. p., závod Vrchlabí
Místo vzniku:
Brodec, Přízeř, Vlašim
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Eden, Kežmarok

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje mzdové listy, výplatní listiny, soupis inventáře, bilance, investice, knihy pokladního deníku, knihy saldokonta, kniha hlavní, kniha denních stavů státní banky.
Archiv:
Datace:
1946 - 1952
Původce:
Eden Kežmarok, výroba holicích čepelek
Místo vzniku:
Šonov u Nového Města nad Metují
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace