Státní oblastní archiv v Zámrsku

Chaton, a. s. Turnov

Otevřít
Tematický popis: Zápis z jednání představenstva /1998/, výpisy z obchodního rejstříku /1997 - 1998/, výpisy z katastru nemovitostí /1999/, kupní smlouva na prodej nemovitostí /1996 - 1997/, stanovy a. s. /1996/, zápis z porady vedení /1998/, roční účetní závěrka /1996 - 1999/, výroční zpráva /1996 - 1997/, vzorkovnice výrobků. Pojistné smlouvy /1996,1997/. Valná hromada - usnesení /1996/, živnostenské listy /1996 - 1997/, výpisy z obchodního rejstříku /1996 - 1999/, rozhodnutí o založení a. s. /1996/, znalecké posudky strojů a zařízení /1997/, smlouva o postoupení pohledávek /1996/. Znalecké posudky /1998, 2000 - 2003/, zástavní právo - smlouva o zřízení, vklad /1996 - 1997/, konečná zpráva /2004/. Změny zápisů v obchodním rejstříku /1999, 2006/, výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek staveb /1999, 2002/, rozvahy, výkazy zisků a ztrát /2001 - 2004/.
Archiv:
Datace:
1996 - 2006
Původce:
Chaton, a. s. Turnov
Místo vzniku:
Červenka
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní podniky

Cheaure a syn, výroba oděvů, Česká Radiměř

Otevřít
Tematický popis: Účetní závěrky /1946-1947/, rozvaha /1948/.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Cheaure a syn, výroba oděvů Česká Radiměř
Místo vzniku:
Košumberk
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba oděvů a prádla

Chema s. r. o. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Organizační schema společnosti /1994 - 1996/, příkazy a rozhodnutí ředitele /1996 -1997/, návrh na prohlášení konkurzu /1998/, výpisy z obchodního rejstříku /1998/, notářský zápis z valné hromady /1998/, převod obchodního podílu /1997/, delimitační dohoda o postoupení práv a závazků s AIM a. s. /1998/. Koncesní listiny /1994, 1995/, rozvaha 5.3.1998 - 7.6.2000, zrušení konkurzu /2000/, výpis z obchodního rejstříku /1996, 1998/, zápisy z valných hromad /1995-1998/, auditordká zpráva /1995/, živnostenské listy /1994-1995/, zápisy z valných hromad AIM /1996-1998/.
Archiv:
Datace:
1994 - 2000
Původce:
Chema, s. r. o. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

Chema, s. p. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Příkazy, rozhodnutí, opatření podnikového ředitele /1965 - 1992/, organizační směrnice /1970 - 1992/, zápisy z ředitelské rady /1985 - 1990/, zápisy z porad vedení /1982 - 1992/, kolektivní smlouvy /1970 - 1992/, rozbory hospodářské činnosti /1962, 1965, 1970 - 1992/, výroční zprávy /1967 - 1968, 1971, 1973/, zřizovací listina /1953/, organizační řád, organizační schéma /1960 - 1992/, protokoly z periodických revizí hospodaření /1977 - 1989/, převody majetku, delimitace /1989 - 1992/, účetní výkazy /1983 - 1992/, hlavní účetní knihy /1990 - 1992/. Sbírka soudobé dokumentace.
Archiv:
Datace:
1953 - 1998
Původce:
Chema Praha, odbytová základna Pardubice (1953 - 1958) Chema Praha, s. p. (1958 - 1974) Chema Pardubice, n. p. (1974 - 1989) Chema Pardubice, s. p. (1989 - 1992) Aim, spol. s r. o. Pardubice (1992 - 1998)
Místo vzniku:
Praha, Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Základní chemická výroba

Cheming Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje příkazy a směrnice ředitele a jeho náměstků, zápisy z porad, kolektivní smlouvy a protokoly o jejich plnění, statut organizace a stanovy, organizační řády, pracovní řády, delimitační smlouvy, zápisy a výpisy z obchodního rejstříku,dlouhodobé a výhledové hospodářské plány, komplexní rozbory hospodářské činnosti organizace.
Archiv:
Datace:
1952 - 1992
Původce:
Chemoprojekt Pardubice PVZPCH Pardubice Cheming Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty

Chemoprojekt Praha, závod 02 Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti vedení a správy organizace - zápisy z porad a jednání, příkazy a instrukce ministerstva, příkazy, oběžníky a pokyny ředitele, výroční zpráva pobočky z roku 1960, revizní zprávy, protokoly, písemnosti technického úseku zlepšovací návrhy, posudky, kolaudace, schvalovací protokoly, zápisy z prověrek projektových úkolů; písemnosti právního úseku; písemnosti personálního úseku - přehledy o počtu zaměstnanců, nájemní smlouvy; písemnosti obchodně ekonomického úseku - směrnice, finanční plány, roční účetní uzávěrky - rozbory, kolektivní smlouvy; písemnosti výrobního úseku - statistiky, výkazy.
Archiv:
Datace:
1952 - 1965
Původce:
Chemoprojekt Praha, závod 02 Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Chemický průmysl a rafinerie nafty

Chemostav Rybitví s. p. Rybitví

Otevřít
Tematický popis: Doklady k založení s. p. /1990/, příkazy ředitele podniku /1990-1992/, výkazy o výsledku hospodaření /1991-1992/, statistické výkazy /1991, 1993-1995/, rozvahy k ročním účetním závěrkám /1991-1995/, zpráva finančního úřadu o provedených kontrolách /1991-1992/, rozhodnutí ředitele o rozdělení zisku /1990-1992/, zpráva o prověrce správnosti roční účetní závěrky + výrok auditora /1991-1997/, privatizační projekt /1992-1993/, doklady o dražbě /1993/, písemnosti k likvidaci s. p. /1994-1995/, doklady ke konkurznímu řízení /1996-1997/, výmsz s. p. z obchodního rejstříků /2001/.
Archiv:
Datace:
1990 - 2001
Původce:
Chemostav Rybitví, s. p. Rybitví
Místo vzniku:
Velký Újezd
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

Chlumecká mechanická továrna na pletené a stávkové zboží, Josef Stutz a. s., Chlumec nad Cidlinou

Otevřít
Tematický popis: Fond podává pouze neúplný přehled o provozu podniku v letech 1946 - 1950, kdy po krátkém poválečném období byla do akciové společnosti dosazena národní správa a později podnik začleněn do národního podniku Mira. Spisový materiál z doby předmnichovské republiky a z doby protektorátu byl okupanty zničen.
Archiv:
Datace:
1944 - 1950
Původce:
Chlumecká mechanická továrna na pletené a stávkové zboží, Josef Stutz, a. s. Chlumec nad Cidlinou Mira, n. p. Praha Pletařské závody Karla Havlíčka Borovského, n. p. Havlíčkův Brod
Místo vzniku:
Praha, Slatiňany, Strkovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Chotěbořské strojírny, s. p. Chotěboř

Otevřít
Tematický popis: Jedná se o nekompletní archivní fond obsahující:právní podklady, žádost závodu Chepos Chotěboř o získání statusu podnik, organizační směrnice podniku, vyhlášky, organizační schema, roční plány a uzávěrky, roční statistiky, pasporty, zápisy z porad, kolektivní smlouvy, patronátní smlouvy, podnikový časopis Plamen, kompletní roční rozbory, materiály BSP, záležitosti RVHP, prospekty výrobků, statut a stanovy správního výboru trustu podniků Chepos, vzory otisků razítek, delimitace výrobních programů, zprávy o činnostech jednotlivých útvarů.
Archiv:
Datace:
(1943) 1945 - 1996
Původce:
CHKZ, n. p. Chotěboř (27. 10. 1945 - 31. 12. 1947) MEVA-CHKZ, n. p. Chotěboř (01. 01. 1948 - 31. 12. 1949) CHKZ, n. p. Chotěboř (01. 01. 1950 - 30. 06. 1963) ZPCHS Pardubice, závod 02 Chotěboř (01. 07. 1963 - 30. 09. 1963) ZVÚ Hradec Králové, n. p. závod 03 Chotěboř (01. 10. 1963 - 30. 06. 1965) Chepos, o. p. Brno, závod 09 Chotěboř (01. 07. 1965 - 30. 09. 1968) Chotěbořské strojírny, n. p. Chotěboř (01. 10. 1968 - 30. 4. 1988) Chotěbořské strojírny, s. p. Chotěboř (01. 05. 1988)
Místo vzniku:
Pomezí nad Ohří
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl

Chovservis a. s., Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Roční účetní uzavěrky, přehled kanců, plemenné knihy.
Archiv:
Datace:
1993 - 1995
Původce:
Krajský plemenářský podnik Hradec Králové Chovservis, a. s. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Chovatelské podniky (plemenářské stanice, hřebčíny, inseminační stanice apod.)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace