Státní oblastní archiv v Zámrsku

C. K. P. Unistav s. r. o. Pardubice - Staré Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva o založení společnosti /1995/, živnostenský list /1995/, obchodní rejstřík /1995, 1998, 1999/, rozvaha /1995-1998/, zápisy z ustavující schůze /1995/, rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací /1998/.
Archiv:
Datace:
1995 - 1999
Původce:
C. K. P. Unistav, s. r. o. Pardubice, Staré Hradiště
Místo vzniku:
Mlýnický Dvůr
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

C.A.Production a. s. Staré Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Rozvaha /1997, 1998/, statistické výkazy /1998-2000/, organizační směrnice, zápis z valné hromady 30.11.1998, výroční zpráva /1998/, rozhodnutí akcionáře 31.08.2000, přiznání k daní z příjmu /1997-2000/.
Archiv:
Datace:
1997 - 2000
Původce:
C. A. Production, a. s. Staré Hradiště
Místo vzniku:
Mlýnický Dvůr
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kovoprůmysl, elektroprůmysl a zbrojní průmysl

Čalounictví INOVA, s. r. o. Náchod

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1993/, usnesení soudu o zápisu firmy do obchodního rejstříku + další usnesení včetně výmazu firmy z obchodního rejstříku /1993, 2001, 2003/, rozvahy a výsledovka, daňová přiznání /1993, 1995, 1997-2000/, písemnosti ke kurznímu řízení /2001-2003/.
Archiv:
Datace:
1993 - 2003
Původce:
Čalovnictví INOVA, s. r. o. Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Výroba nábytku

Čamperlík, výroba adjustovaných stuh, Dašice

Otevřít
Tematický popis: Zavedení a likvidace národní správy /1949 - 1951/.
Archiv:
Datace:
1940 - 1951
Původce:
Čamperlík, výroba adjustovaných stuh, Dašice
Místo vzniku:
Mlýny
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Carl Jankowský, mechanická tkalcovna, Svitavy

Otevřít
Tematický popis: Zpráva pro obchodní společnost - bilance firmy /1940/.
Archiv:
Datace:
1940 - 1940
Původce:
Carl Jankowsky, mechanická tkalcovna, Svitavy
Místo vzniku:
Davle
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Caseli, spol. s r. o. Náchod

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valné hromady 16.7.1996, živnostenské listy /1996/, výpisy z obchodního rejstříku /1996/, společenská smlouva, smlouva o převodu obchodních podílů /1996/, přehled majetku /1996/, daňová přiznání, rozvahy, výsledovky, výkazy zisku a ztrát /1966-2004/, likvidace firmy /2004/.
Archiv:
Datace:
1990 - 2004
Původce:
Caseli, spol. s. r. o. Náchod
Místo vzniku:
Hostivice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - mlýny, pekárny a výroba těstovin

Catco a. s. Pardubice

Otevřít
Tematický popis: Vlastní normy /1991/, zápis z valné hromady /1991/, pojistná smlouva /1991/, nájemní smlovy, výkaz o hospodaření /1992/, delimitační dohoda /1991/, zpráva k roční účetní závěrce /1992, 1993/, mimořádná valná hromada /1992/, stanovy a. s. /1990/, zápisy z porad vedení, statut a. s. Catco, registrace Catco, výkaz hospodaření /1991/, účetní závěrka k 30.06.1993, odvody, písemná dokumentace k nemovitostem, zápisy z valných hromad /1992/, delimitace, závažná korespondence, Catco a. s. - hospodářské výsledky /1991/, výroční zpráva /1991/, kontrola FÚ /1993/.
Archiv:
Datace:
1990 - 1993
Původce:
Catco, a. s. Pardubice
Místo vzniku:
Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

Celní ředitelství Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Gremiální porady, věstník celní správy, účetní uzávěrka, podací deníky, služební předpisy, celní protokoly. Otisky používaných razítek, zápisy z porad.
Archiv:
Datace:
1968 - 2008
Původce:
Celní ředitelství Hradec Králové Celní úřad Ústí nad Orlicí Oblastní celní úřad Harrachov Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové Celní úřad pro Pardubický kraj, Pardubice Celní úřad Jičín
Místo vzniku:
Hořovice, Lutín u Olomouce, Moravská Třebová, Šepetovka, Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1990 - ústřední a krajská

Cementárny a vápenky Prachovice s. p. Prachovice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy z porad vedení podniku, z ředitelských rad, příkazy ředitele. Dokládá právní základ národního podniku a jeho další vývoj, až po vznik akciové společnosti - zřizovací listiny, výpisy z obchodního rejstříku, písemnosti týkajicí se majetkové podstaty podniku, delimitací a likvidací závodů. Další majektoprávní písemnosti podchycující majetek podniku a jeho závodů, hlavně pozemků. Mezerovitě jsou ve fondu obsaženy písemnosti týkající se průzkumu cementářských surovin, jejich zásob, otvírek ložisek a těžby surovin. Dokumentace technicko a investičního rozvoje obsahuje technické projekty výstavby závodu, celkový technický popis cementárny z roku 1953, záznamy z jednání vládou sledované stavby a zachycují postup budování a rekonstrukci cementárny a vápenky v Prachovicích, rekonstrukci mlýnice ve Vrchlabí, vybudování překládací stanice v Předměřicích nad Labem a výstavbu nové vápenky v Kunčicích nad Labem. Hodnotným majetkem jsou ekonomické rozbory, z propagačních materiálů časopisu zaměstnanců Cementář, podchycující veškeré dění v podniku.
Archiv:
Datace:
(1905) 1950 - 1991
Původce:
Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice (1. 1. 1950 - 31. 12. 1979) • Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice, závod Vápenný Podol (1. 1. 1950 - 1. 8. 1965) • Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice, závod Závratec (1. 1. 1950 - 1952, 1. 1. 1955 - 1. 9. 1960) • Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice, závod Železný Brod (1. 1. 1953 - 30. 4. 1968) • Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice, závod Jesenný (1. 1. 1953 - 1968) • Prachovická cementárna a vápenice, n. p. Prachovice, závod Kunčice nad Labem • Radotínské cementárny a vápenice, n. p. Radotín, závod Kunčice nad Labem (od 1. 1. 1967) • Krkonošské vápenky, n. p. Kunčice nad Labem (1. 1. 1969 - 1979) • Cementárny a vápenky Prachovice, k. p. Prachovice (od 1. 1. 1980) • Cementárny a vápenky Prachovice, s. p. Prachovice (od 1. 1. 1990) •
Místo vzniku:
Čenkovice, Citice, Dobřív, Dolní Teplice, Dornbach, Hietzing
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavebnictví - cementárny a výroba cementového zboží

Čeněk Chour a spol., továrna na obuv, Skuteč

Otevřít
Tematický popis: Roční bilance, rozvaha, investice, zásoby, soupis majetku /1947 - 1948/, dlučníci a věřitelé /1948/, korespondence k začlenění a likvidaci závodu /1947 - 1950/, stav zásob /1947/, dodavatelé a odběratelé /1947/, inventura /1948/, pokladní deník /1946 - 1948/.
Archiv:
Datace:
1946 - 1950
Původce:
Čeněk Chour a spol., továrna na obuv, Skuteč
Místo vzniku:
Plotiště nad Labem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl zpracování kůže
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace