Státní oblastní archiv v Zámrsku

B a D, spol. s r. o. Králíky

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /s. d./, výpis z obchodního rejstříku, usnesení /1995-2003/, účetní závěrka /2003/, likvidace společnosti /2003-2004/.
Archiv:
Datace:
1995 - 2004
Původce:
B a D, spol. s r. o. Králíky
Místo vzniku:
Třebívlice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

B&B ORSSO s. r. o. Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Společenská smlouva /1994/, živnostenské listy /1994, 1996, 1997/, výpisy z obchodního rejstříků + usnesení /1994, 1999, 2000, 2005/, zápisy z valných hromad /1999-2000/, kupní smlouva s L. Klemencem /1998/, roční účetní závěrky /1994-2000/.
Archiv:
Datace:
1994 - 2005
Původce:
B&B ORSSO, s. r. o. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce)

B. H. Hellmann a. s. Praha, závod Kocléřov

Otevřít
Tematický popis: Staré odhady budov /1936/, inventura k 01.07.1939, situační plány textilní továrny v Kocléřově (nedatované), vyčíslení hodnoty majetku dle jednotlivých objektů /1934-1939/, povinná osnova účtů pro textilní průmysl /1941/, konterahmen - účtová osnova pro závod Kocléřov /1943/, oběžník ze syndikátu tkalcoven bavlny a hedvábí v Hradci Králové - hospodářsky oddůvodněné ceny, vypracování výsledných kalkulací /1945/, směrnice pro stanovení valorizované hodnoty investičního kapitálu /1947/, přejímací protokol o převzetí mechanické tkalcovny v Kocléřově a. s. P. Hellmann do národní správy /1945/.
Archiv:
Datace:
1934 - 1947
Původce:
Antonín Scholler Libverda B. H. Hellmann, a. s. Praha, závod Kocléřov
Místo vzniku:
Otvice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

B. Matyska, tkalcovna, Lhota za Červeným Kostelcem - Zbečník

Otevřít
Tematický popis: Trhové smlouvy /1910 - 1912/, výměr o zavedení národní správy /1947/, pojištění /1939 - 1947/, obsáhlá korespondence /1938 - 1960/, kupní smlouva - továrna ve Lhotě za Červeným Kostelcem /1939/, soupis jmění /1944/, inventurní soupisy a bilance /1948 - 1949/, výsledovka /1949/, výrobní předpisy /1942/, soupis materiálu /1949/.
Archiv:
Datace:
1910 - 1999
Původce:
Bedřich Matyska a spol., mechanická tkalcovna, Lhota za Červeným Kostelcem, Zbečník B. Matyska, tkalcovna, Lhota za Červeným Kostelecem, Zbečník
Místo vzniku:
Dolní Sloupnice, Morašice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Baklax, a. s. továrna umělých hmot Praha, závod Svitavy

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence /1945-1946/, obchodní korespondence /1946-1947/, odhad strojního zařízení /1948/, bilance /1945,1947/.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Baklax, a. s. továrna umělých hmot Praha, závod Svitavy
Místo vzniku:
Davle
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl plastických hmot

Báňská a hutní společnost Vamberk

Otevřít
Tematický popis: Dekret pro udělení národní správy z 6. 6. 1945, živnostenská udělení - výroba, voda, elektrický proud, telefon /1938 - 1941/, organizační a pracovní řád, trhové a pojistné smlouvy, výplatní listiny /1943 - 1945/, daňová přiznání /1939 - 1945/, přehledy o výrobě, stavební dokumentace provozů /1939 - 1945/.
Archiv:
Datace:
1938 - 1945
Původce:
Báňská a hutní, a. s. Praha, závod Vamberk Báňská a hutní, a. s., národní správa, Vamberk Báňská a hutní společnost Vamberk
Místo vzniku:
Častolovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Doly, hutě, těžba ropy a zemního plynu

Baránek a partner, spol. s r. o., Jaroměř

Otevřít
Tematický popis: Zápis z valné hromady /1994, 1996/, smlouva o tichém společnosti /1994/, zápisy v obchodním rejstříku, výpis z katastru nemovitostí /1996/, živnostenský list /1996/, dohoda o majetkovém vypořádání /1996/, smlouvy, korespondence, soudní spor s R. Páralem, prodej pohledávek.
Archiv:
Datace:
1992 - 2002
Původce:
Baránek a partner, spol. s r. o. Jaroměř
Místo vzniku:
Vlašim
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kožešnická výroba

Barbora, vzájemná pojišťovna Praha

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti dokumentující vznik a činnosti této pojišťovny, písemnosti vedení pojišťovny /1932 - 1946/, zavedení národní správy do pojišťovny /1946/, korespondence s peněžními ústavy, institucemi a firmami /1933 - 1946/, majetkoprávní záležitosti /1935 - 1946/, pojistné smlouvy /1935 - 1945/, účetní přílohy a výkazy /1933 - 1946/, umožňuje v souladu s pojistnými smlouvami sledovat nárůst hodnot semtínských továren.
Archiv:
Datace:
1932 - 1946
Původce:
Barbora, vzájemná pojišťovna v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Komerční pojišťovny majetku a osob

Barthel K. H. a spol. Svitavy

Otevřít
Tematický popis: Živnostenské listy /1936, 1939, 1945/, výpisy z obchodního rejstříku /1881 - 1946/, výpisy z pozemkových knih /1941 - 1948/, pozemkové archy /1946/, výměry o konfiskaci nemovitostí /1946 - 1948/, příděly nemovitostí /1946 - 1948/, nájemní, kupní a směnné smlouvy /1916 - 1930, 1948/, společenské a syndikátní smlouvy /1931/, smlouvy s firmami /1933 - 1935/, vodoprávní spisy /1916 - 1948/, protokoly se zástupci firmy /1932 - 1933/, revizní zprávy /1922 - 1929/, výroční zpráva /1942/, seznam obchodních zástupců v cizině /1937/, korespondence se zástupci /1933 - 1936/, odhady budov /1931 - 1943/, seznam zaměstnanců /1946/, sociální pojištění /1926/, kalkulace výrobků /1906 - 1946/, finanční přehledy - majetkový stav /1945 - 1946/, bilance /1940 - 1944/, roční uzávěrka /1946/, převod firmy J. Klinger na firmu K. H. Barthel a výpočet dávky z přírůstku nemovitostí /1939/. Knihy výrobů /1925 - 1944/, knihy zákazníků /1909 - 1932/, plán budov ve Svitavách /1927/, soupisy inventáře a provozního zařízení /1945/, odhady strojů /1932 - 1940/.
Archiv:
Datace:
1906 - 1952
Původce:
Barthel K. H. a spol., spojené textilní závody, dříve Jindřich Klinger, Svitavy
Místo vzniku:
Davle
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Textilní a oděvní průmysl

Bartošova tiskárna, s. r. o. , Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z valných hromad /1998-2003/, společenská smlouva /1997/, živnostenské listy /1997, 2000/, zápisy a výmazy z obchodnícho rejstříku /1997-2002/, účetní a statistické výkazy /1998-2002/, zástavní a úvěrové smlouvy /1998-2001/.
Archiv:
Datace:
1997 - 2003
Původce:
Bartošova tiskárna, s. r. o. Hradec Králové
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace