Národní muzeum - Historické muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu

Truhlář Josef

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje hlavně písemnosti z původcova působení v předsednictvu ČOS.
Archiv:
Datace:
1862 - 1958
Původce:
Josef Truhlář (1870-1957) právník, 1901-1907 soudce v Praze, po r. 1918 okresní tajemník v Poděbradech, právní rada a přednosta okresní správy politické. Sokolem od mládí, literárně činný. Župní vzdělavatel, v předsednictvu ČOS, od r. 1939 starosta ČOS, od r. 1940 vězněn. Po válce znovu v předsednictvu, po únoru 1948 za jeho vedení došlo ke sjednocení československé tělovýchovy a sportu. V roce 1952 odešel na odpočinek.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Tuček František

Otevřít
Tematický popis: Většina písemností se týká působení rodiny v Sokolu. Největší část tvoří legitimace Františka Tučka a jeho rodiny. Potvrzení o účasti v Pražském povstání a sokolské tisky (týkající se hlavně Všesokolských sletů v letech 1938 a 1948).
Archiv:
Datace:
1905 - 1948 (1957)
Původce:
Tuček František (1895-?), občanským povoláním velkoobchodník s ovocem a zeleninou. Člen Svazu lyžařů a Svazu kanoistů RČS. Od mládí člen Sokola (Praha - Vyšehrad), kde často působil jako člen zábavního odboru a zapisovatel. V r. 1947 byl také členem Sokola v Drážďanech. Po roce 1948 snad v exilu.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Turistika

Otevřít
Tematický popis: Ve sbírce jsou uložny písemnosti Klubu českých turistů, Československé turistické a průvodce KČST dr Vratislava Krále. Velkou část sbírky tvoří turistické publikace a prospekty.
Archiv:
Datace:
1896 - 2013
Původce:
Klub českých turistů Československá obec turistická Vratislav Král
Místo vzniku:
Hrob, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - sportovní, tělovýchovné a branné (zde i Svazarm), Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - sportovní, tělovýchovné a branné, Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

Turneři

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje písemnosti turnerských spolků v Čechách i v Evropě, různé spisy a letáky ze spolkových slavností.
Archiv:
Datace:
1846 - 1938 (1986)
Původce:
Turnevereine (Prag, Teplitz, Aussig, Budweis, Saaz, Berlin, Dresden, Görlitz, Köln, Leipzig, München, Bergen, Breslau, Graz, Salzburg, Wien, Moskau, Genf, La Chaux de Fonds, Lugano, St. Gallen, Zürich)
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Jindřichovice, Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

Tyrš Miroslav

Otevřít
Tematický popis: Fond má sbírkový charakter, původní pozůstalost byla doplňována a rozšiřována o materiály, které shromáždili editoři Tyršových spisů. Písemnosti se týkají všech oborů Tyršovy činnosti.
Archiv:
Datace:
1837 - 1950 (1999)
Původce:
Prof. PhDr. Miroslav Tyrš (1832-1884) poslanec, věnoval se výtvarnému umění a estetice (přednášel je na vysoké škole), Sokol, vydavatel časopisu Sokol. Vystudoval gymnázium v Praze a poté filozofickou fakultu – přírodní vědy, filozofii a estetiku. Z ekonomických důvodů pracoval během studia jako vychovatel v bohaté rodině. V roce 1860 byl promován na doktora filozofie, po ukončení studia se stal cvičitelem v soukromém tělocvičném ústavu v Praze. V roce1862 založil v Praze tělocvičný spolek Tělocvičná jednota Pražská, Tyrš zde byl domovním správcem a později náčelníkem. Později dostal spolek název Sokol na návrh pedagoga E. Tonnera. Vypracoval českou tělocvičnou soustavu i metody, přičemž využil své velké znalosti fyziologie, filozofie i estetiky. Vytvořil a propagoval v jednotách nejvyšší morální zásady. Hlavní důraz kladl na výchovu mládeže.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Tyršová Renata

Otevřít
Tematický popis: Fond dokumentuje společenský a částečně i soukromý život R. Tyršové. Obsahuje bohatou korespondenci, významnou skupinu písemností představují rukopisy věnované lidovému umění, ve fondu se nachází také rukopis práce o Jinřichu Fügnerovi.
Archiv:
Datace:
1854 - 1948 (1963)
Původce:
Renata Tyršová (1854-1937) roz. Fügnerová, vzdělávala se samostudiem, věnovala se dějinám umění, umělecké kritice a etnografii a také dívčímu školství a charitativní činnosti, čestná doktorka FF UK.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace