Archiv českých stavů - Reversy k zemi

Otevřít
Tematický popis: šlechta - panovník
Archiv:
Datace:
1541 - 1847
Původce:
čeští stavové Úřad desek zemských (13.st.-1783) český sněm
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Šlechtické průby

Otevřít
Tematický popis: šlechta - nobilitace - znaky - genealogie
Archiv:
Datace:
1507 - 1740
Původce:
čeští stavové český sněm Úřad desk zemských (13.st.-1783)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Znakové vývody

Otevřít
Tematický popis: šlechta - znaky - heraldika - genealogie
Archiv:
Datace:
1700 - 1799
Původce:
česká šlechta
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů, Praha

Otevřít
Tematický popis: panovník - šlechta - stavy - znaky - léna - Archiv české koruny - zemský soud - české místodržitelství - stavovské povstání 1618 - berně - genealogie - inkoláty - nobilitace
Archiv:
Datace:
1507 - 1847
Původce:
Čeští stavové, český král, český sněm Úřad desk zemských (13.st.-1783) české gubernium (1763-1849) Stavovský zemský výbor (1714-1783)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv Huberta Ripky

Otevřít
Tematický popis: Emigrace, čsl. zahraniční armáda 1939-1945, písemné informační prameny úřední povahy, korespondence, dokumentace, těsnopisné záznamy (stenogramy), okupace, periodický tisk, výstřižky
Archiv:
Datace:
(1894) 1895 - 1958 (1961)
Původce:
Místo vzniku:
Londýn, New York, Paříž, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština, španělština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Archiv Huberta Ripky - fotodokumentace

Otevřít
Tematický popis: Fotografie z osobního i rodinného života a z politické činnosti H. Ripky, dále portréty Edvarda Beneše, fotografie rodičů H. Ripky, 4 rentgenové snímky plic J. Ripky, 1 gramofonová desk s projevem H. Ripky k 28.10.1941.
Archiv:
Datace:
(1894) 1935 - 1948
Původce:
Místo vzniku:
Londýn, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě

Otevřít
Tematický popis: Kapitula Všech svatých - Pražský hrad - statek Choteč pozůstalosti - nadace - finance - hospodářství stavebnictví - pozemková reforma
Archiv:
Datace:
1418 - 1948
Původce:
Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Pražském hradě v letech 1418-1948
Místo vzniku:
Praha - Pražský hrad
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - kapituly a proboštství

Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské

Otevřít
Tematický popis: Kapitula vyšehradská - církev katolická - náboženství finance - soudnictví - hospodářství - statky - berně poddanství - města poddanská - nadace - pozůstalosti literatura - dějepisectví - stavebnictví - malířství - hudba český král - papežská kurie
Archiv:
Datace:
1088 - 1943
Původce:
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech cca 1088 (resp. od 12. stol.) - 1943
Místo vzniku:
Vyšehrad
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - kapituly a proboštství

Archiv kollegiátní kapituly vyšehradské - velkostatek Žitenice

Otevřít
Tematický popis: statek Žitenice - kapitula vyšehradská - soudnictví - finance - hospodářství - zemědělství - lesní hospodářství - vodní hospodářství - stavebnictví - pacht - nadace - poddanství - polní hospodářství
Archiv:
Datace:
1472 - 1950
Původce:
správa velkostatku vyšehradských proboštů v Žitenicích v letech 1621-1948
Místo vzniku:
Žitenice
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Archiv map katastrálních v Praze

Otevřít
Tematický popis: kartografie - vyměřování země - výroba map
Archiv:
Datace:
(1748) 1840 - 1950 (1955)
Původce:
Archiv map katastrálních v Praze, dř. Zemské vyměřovací ředitelství (1840-1953)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky map a plánů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace