Archiv České strany národně sociální, Praha

Otevřít
Tématický popis: Česká strana národně socialistická a její předchůdci, zasedání, protokoly, volby, personálie, jednotlivé akce, dokumentace, letáky, fotodokumentace (včetně archiválií z činnosti krajských a okresních orgánů), dokumentace jednotlivých osobností a osobní pozůstalost L. Drobílkové, Fr. Klátila a Fr. Přeučila, diplomové práce, které vznikly na základě studia fondu ČNSS, členská kartotéka.
Archiv:
Datace:
(1848) 1897 - 2004
Původce:
Čeští národní socialisté; Československé národní dělnictvo; Česká strana národně sociální (1897-1918, 1997-dosud); Československá strana socialistická (1918-1926, 1948-1989); Melantrich; Libuše Drobílková (22.1.1927-září 1998) - funkcionářka ČNSS, působila v emigraci (45 balíků a 1 karton); František Klátil (5.6.1909-10.3.1972) - politik a novinář (8 kartonů); František Přeučil (1.10.1907-19.3.1996) - politik, novinář a nakladatel (1 krabice)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy, Politické strany, hnutí a organizace

Archiv českých stavů - Berní reversy, Praha

Otevřít
Tématický popis: český král - šlechta - berně
Archiv:
Datace:
1530 - 1847
Původce:
český král Úřad desek zemských (13.st.-1783) Zemský stavovský výbor (1714-1783) české gubernium (1763-1849)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Inkoláty

Otevřít
Tématický popis: panovník - šlechta - nobilitace
Archiv:
Datace:
1628 - 1816
Původce:
český král
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Inkoláty

Otevřít
Tématický popis: panovník - šlechta - nobilitace
Archiv:
Datace:
1628 - 1816
Původce:
český král
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Malý stavovský archiv

Otevřít
Tématický popis: panovník - šlechta - stavy - znaky - léna - Archiv české koruny - zemský soud - české místodržitelství - stavovské povstání 1618 - berně - inkoláty - nobilitace
Archiv:
Datace:
1541 - 1774
Původce:
Čeští stavové, český král, český sněm Úřad desek zemských (13.st.-1783) české gubernium (1763-1849) Stavovský zemský výbor (1714-1783)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Reversy k zemi

Otevřít
Tématický popis: šlechta - panovník
Archiv:
Datace:
1541 - 1847
Původce:
čeští stavové Úřad desek zemských (13.st.-1783) český sněm
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Šlechtické průby

Otevřít
Tématický popis: šlechta - nobilitace - znaky - genealogie
Archiv:
Datace:
1507 - 1740
Původce:
čeští stavové český sněm Úřad desk zemských (13.st.-1783)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů - Znakové vývody

Otevřít
Tématický popis: šlechta - znaky - heraldika - genealogie
Archiv:
Datace:
1700 - 1799
Původce:
česká šlechta
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv českých stavů, Praha

Otevřít
Tématický popis: panovník - šlechta - stavy - znaky - léna - Archiv české koruny - zemský soud - české místodržitelství - stavovské povstání 1618 - berně - genealogie - inkoláty - nobilitace
Archiv:
Datace:
1507 - 1847
Původce:
Čeští stavové, český král, český sněm Úřad desk zemských (13.st.-1783) české gubernium (1763-1849) Stavovský zemský výbor (1714-1783)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Samospráva stavovská

Archiv Huberta Ripky

Otevřít
Tématický popis: Emigrace, čsl. zahraniční armáda 1939-1945, písemné informační prameny úřední povahy, korespondence, dokumentace, těsnopisné záznamy (stenogramy), okupace, periodický tisk, výstřižky
Archiv:
Datace:
(1894) 1895 - 1958 (1961)
Původce:
Ripka Hubert, Doc. Dr. (26.7.1895 Kobeřice u Brna - 7.1.1958 Londýn) - publicista, politik, ministr zahraničního obchodu, v letech 1919-1925 archivář ministerstva národní obrany
Místo vzniku:
Londýn, New York, Paříž, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština, španělština
Tématická skupina:
Osobní fondy