Zemské finanční ředitelství 1850-1918

Otevřít
Tematický popis: Organizace finanční správy, penzijní spisy státních zaměstnanců, důchody, penze
Archiv:
Datace:
(1833) 1850 - 1918
Původce:
Zemské finanční ředitelství Praha (1850-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemské finanční ředitelství Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizace finanční správy v Čechách, organizace Zemského finančního ředitelství Praha, penzijní spisy státních zaměstnanců, osobní spisy zaměstnanců finanční správy, finanční správa, důchody, penze, personálie
Archiv:
Datace:
(1833) 1850 - 1952 (1954)
Původce:
Zemské finanční ředitelství Praha (1850-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemské finanční ředitelství Praha - část 1918-1952

Otevřít
Tematický popis: Organizace finanční správy, penzijní spisy státních zaměstnanců a zaměstnanců finanční správy, důchody, penze
Archiv:
Datace:
(1905) 1918 - 1952 (1954)
Původce:
Zemské finanční ředitelství Praha (1850-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemské finanční ředitelství Praha - část 1918-1952

Otevřít
Tematický popis: Organizace finanční správy v Čechách, organizace Zemského finančního ředitelství Praha, penzijní spisy státních zaměstnanců, osobní spisy zaměstnanců finanční správy, finanční správa, důchody, penze, personálie
Archiv:
Datace:
(1833) 1850 - 1952 (1954)
Původce:
Zemské finanční ředitelství Praha (1850-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemské hospodářské akademie Děčín-Libverda

Otevřít
Tematický popis: Hospodářská akademie, zemědělská společnost (Německo-rakouská), personalie, profesoři, činnost literární, činnost vědecká, válečné výpomoci, odborné školství, výzkum, výzkumné ústavy, výzkumná stanice (botanická), vysoká zemědělská škola, odborné kurzy, kuratorium, nadační fondy, školní statky, učební pomůcky, spolky, výstavy, výstavy mezinárodní, české (jubilejní), postátnění akademie
Archiv:
Datace:
1866 - 1924 (1935)
Původce:
Zemské hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě (1866-1924)
Místo vzniku:
Děčín
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Odborné školy - zemědělské (hospodářské) a lesnické (včetně školních statků), zahradnické, rybářské

Zemské stavební ředitelství Praha

Otevřít
Tematický popis: Stavebnictví, architektura, zemská samospráva, krajská správa, církevní stavby, okresní správa, okresy, fondy a nadace, finance, camerale, univerzity, trestnice, věznice, káznice, pedagogické školy, učitelské ústavy, normální školy, gymnázia, pozemní komunikace, silnice, cesty
Archiv:
Datace:
1790 - 1879
Původce:
Provinciální stavební ředitelství (1788-1850), Generální stavební ředitelství (1850-1863)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Správa stavební a vodohospodářská

Zemské stavební ředitelství Praha

Otevřít
Tematický popis: Stavebnictví, architektura, zemská samospráva, krajská správa, církevní stavby, okresní správa, okresy, fondy a nadace, finance, camerale, univerzity, trestnice, věznice, káznice, pedagogické školy, učitelské ústavy, normální školy, gymnázia, pozemní komunikace, silnice, cesty
Archiv:
Datace:
1790 - 1879
Původce:
Provinciální stavební ředitelství (1788-1850), Generální stavební ředitelství (1850-1863)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Správa stavební a vodohospodářská

Zemské ústředí péče o mládež v Čechách

Otevřít
Tematický popis: Péče o mádež, správní a organizační agenda, personální agenda, agenda spolků, ústavů a podpůrných organizací, podpory, účetnictví, ochrana matek a dětí, opatrovnictví, poručnictví a ochranná výchova
Archiv:
Datace:
1907 - 1949 (1954)
Původce:
Zemská komise pro ochranu dítek a péče o mládež v Království českém (1907-1916), Česká zemská komise pro péči o mládež (1917-1933), Zemské ústředí péče o mládež v Čechách (19331949), dtto v likvidaci (1949-1954)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Zemské ústředí péče o mládež v Čechách, Praha

Otevřít
Tematický popis: Péče o mádež, správní a organizační agenda, personální agenda, agenda spolků, ústavů a podpůrných organizací, podpory, účetnictví, ochrana matek a dětí, opatrovnictví, poručnictví a ochranná výchova
Archiv:
Datace:
1907 - 1949 (1954)
Původce:
Zemská komise pro ochranu dítek a péče o mládež v Království českém (1907-1916), Česká zemská komise pro péči o mládež (1917-1933), Zemské ústředí péče o mládež v Čechách (19331949), dtto v likvidaci (1949-1954)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Zemské zastupitelstvo

Otevřít
Tematický popis: Volby, zastoupení politických stran, národnostní poměry, poměry sociální, kulturní a hospodářské, postoj k Mnichovu, stavby, rekonstrukce a udržování okresních silnic, regulace vodních toků, využití vodní síly, péče o školství, péče o zemědělství, malovýrobu, zemské finance, zemské fondy, zemské nadace, zemské statky, zemské nemovitosti, humanitní ústavy, léčebné ústavy, archivní výzku, muzea, galerie, Česká akademie věd, průběh nezaměstnanosti, živelné pohromy, válečné škody
Archiv:
Datace:
1929 - 1939 (1941)
Původce:
Zemské zastupitelstvo v zemi České (1929-1938)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - zemská
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace