Archiv pražského arcibiskupství -Velkostatek Rožmitál pod Třemšínem

Otevřít
Tematický popis: Pražské arcibiskupství - statky - lesní hospodářství - průmysl - vodní hospodářství - stavebnictví - vojenství - robota - hospodářství - zemědělství - pozůstalosti - soudnictví - finance poddanství
Archiv:
Datace:
1565 - 1951
Původce:
správa arcibiskupského velkostatku Rožmitál pod Třemšínem v letech 1626-1948
Místo vzniku:
Rožmitál pod Třemšínem
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Archiv pražského arcibiskupství -Velkostatek Týn nad Vltavou

Otevřít
Tematický popis: Pražské arcibiskupství - statky - hospodářství - zemědělství - polní hospodářství - poddanství - robota - pacht - pozemková reforma - pozůstalosti - soudnictví - finance
Archiv:
Datace:
1637 - 1952
Původce:
Místo vzniku:
Salzburg, Týn nad Vltavou
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkostatky

Archiv Syndikátu novinářů - fotografická a zvuková dokumentace, Praha

Otevřít
Tematický popis: Fotografie, diapozitivy a magnetofonové pásky - sjezd ČSN 1977, novinářské soutěže o ceny ústředních hospodářských orgánů 1967.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
Syndikát novinářů ČR a jeho předchůdci
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Archiv Syndikátu novinářů, Praha

Otevřít
Tematický popis: Statuty, sjezdy, stanovy, valné schůze, zasedání, členské evidence jednotlivých původců, činnost jednotlivých komisí, osvětová a sociální činnost, soutěže, výstavy, účetnictví, honorářové smlouvy, korespondence, dokumentace.
Archiv:
Datace:
1877 - 1998
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Spolky profesní a zájmové do roku 1948 (např. spolek architektů, lékařů, klub vynálezců) [přesun do 180200]

Archiv Václava Roubíka - dokumentace státních hranic

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty týkající se stanovení, změn a úprav státní hranice
Archiv:
Datace:
1742 - 1941
Původce:
Roubík Václav
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, maďarština, němčina, polština, slovenština
Tematická skupina:
Geodézie a kartografie, Sbírky map a plánů, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Archivní registratura

Otevřít
Tematický popis: Registratury, spisovny
Archiv:
Datace:
(1833) 1858 - 2012
Původce:
Německá archivní komise Praha (1939-1945); Stálá archivní komise protektorátu Čechy a Morava (1939-1945); Místní organizace ROH; ZO ČSM a SSM při SÚA Praha; Pobočka ČSVTS při SÚA; ZO KSČ
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Registratura Národního archivu a jeho předchůdců

Archivní registratura - fotografie

Otevřít
Tematický popis: Fotografie spisoven z ledna 1966.
Archiv:
Datace:
1966 - 1966
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Registratura Národního archivu a jeho předchůdců

Archivní registratura - Místodržitelský archiv

Otevřít
Tematický popis: Registratury, spisovny
Archiv:
Datace:
1858 - 1918
Původce:
Archiv českého místodržitelství
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Registratura Národního archivu a jeho předchůdců, Registratury archivů

Archivní registratura - Národní archiv, Praha

Otevřít
Tematický popis: Registratura archivu.
Archiv:
Datace:
(2004) 2005 - 2011
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Registratura Národního archivu a jeho předchůdců

Archivní registratura - pobočka ČSVTS při Státním ústředním archivu Praha

Otevřít
Tematický popis: Pobočka ČSVTS při SÚA, činnost, Zpravodaj pobočky, hospodaření, exkurze
Archiv:
Datace:
1972 - 1994
Původce:
Pobočka ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze; Pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Registratura Národního archivu a jeho předchůdců
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace