Archiv Huberta Ripky

Otevřít
Tématický popis: Emigrace, čsl. zahraniční armáda 1939-1945, písemné informační prameny úřední povahy, korespondence, dokumentace, těsnopisné záznamy (stenogramy), okupace, periodický tisk, výstřižky
Archiv:
Datace:
(1894) 1895 - 1958 (1961)
Původce:
Ripka Hubert, Doc. Dr. (26.7.1895 Kobeřice u Brna - 7.1.1958 Londýn) - publicista, politik, ministr zahraničního obchodu, v letech 1919-1925 archivář ministerstva národní obrany
Místo vzniku:
Londýn, New York, Paříž, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština, španělština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Archiv Huberta Ripky - fotodokumentace

Otevřít
Tématický popis: Fotografie z osobního i rodinného života a z politické činnosti H. Ripky, dále portréty Edvarda Beneše, fotografie rodičů H. Ripky, 4 rentgenové snímky plic J. Ripky, 1 gramofonová desk s projevem H. Ripky k 28.10.1941.
Archiv:
Datace:
(1894) 1935 - 1948
Původce:
Ripka Hubert, Doc. Dr. (26.7.1895 Kobeřice u Brna - 7.1.1958 Londýn) - publicista, politik, ministr zahraničního obchodu (v letech 1919-1925 archivář ministerstva národní obrany)
Místo vzniku:
Londýn, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě

Otevřít
Tématický popis: Kapitula Všech svatých - Pražský hrad - statek Choteč pozůstalosti - nadace - finance - hospodářství stavebnictví - pozemková reforma
Archiv:
Datace:
1418 - 1948
Původce:
Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Pražském hradě v letech 1418-1948
Místo vzniku:
Praha - Pražský hrad
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - kapituly a proboštství

Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské

Otevřít
Tématický popis: Kapitula vyšehradská - církev katolická - náboženství finance - soudnictví - hospodářství - statky - berně poddanství - města poddanská - nadace - pozůstalosti literatura - dějepisectví - stavebnictví - malířství - hudba český král - papežská kurie
Archiv:
Datace:
1088 - 1943
Původce:
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech cca 1088 (resp. od 12. stol.) - 1943
Místo vzniku:
Vyšehrad
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - kapituly a proboštství

Archiv kollegiátní kapituly vyšehradské - velkostatek Žitenice

Otevřít
Tématický popis: statek Žitenice - kapitula vyšehradská - soudnictví - finance - hospodářství - zemědělství - lesní hospodářství - vodní hospodářství - stavebnictví - pacht - nadace - poddanství - polní hospodářství
Archiv:
Datace:
1472 - 1950
Původce:
správa velkostatku vyšehradských proboštů v Žitenicích v letech 1621-1948
Místo vzniku:
Žitenice
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Velkostatky

Archiv map katastrálních v Praze

Otevřít
Tématický popis: kartografie - vyměřování země - výroba map
Archiv:
Datace:
(1748) 1840 - 1950 (1955)
Původce:
Archiv map katastrálních v Praze, dř. Zemské vyměřovací ředitelství (1840-1953)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Sbírky map a plánů

Archiv Národního divadla - fotodokumentace, Praha

Otevřít
Tématický popis: Fotodokumentace jednotlivých představení, zájezdů a scén souborů. Historické fotografie - opera, činohra a balet Národního divadla. Činnost Laterny magiky z let 1958-1970.
Archiv:
Datace:
1883 - 1985
Původce:
Svoboda Jaromír (nar. 1.4.1917), fotograf Národního divadla v Praze; Národní divadlo; Laterna magika
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie, Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Archiv Národního divadla, Praha

Otevřít
Tématický popis: Registratura ND sestává z několika odlišných částí: správní, organizační a provozní záležitosti, umělecká korespondence členů opery a činohry z let 1870-1920, zápisy ze schůzí, soupisy repertoáru, seznamy členů ND, honoráře, dokumentace, účetní knihy a písemnosti ND, Penzijní fond zaměstnanců ND, stavební plány a matriky J. Zítka, projektová dokumentace z rekonstrukce ND v roce 1983, knihy protokolů, organizační řády, osobní spisy zaměstnanců ND, smlouvy, dokumenty k výběrovým řízením, statistické výkazy. Laterna magika - provozní, účetní a smluvní dokumentace jednotlivých představení, plakáty, fotografie, štočky, dokumentace k realizovaným i nerealizovaným představením, zejména v zahraničí, korespondence, scénáře. Fotografie z činnosti souborů Národního divadla - činohra (dle titulů), opera, balet.
Archiv:
Datace:
(1868) 1878 - 2006
Původce:
Sbor pro řízení českého ND; Družstvo ND (1881-1900); Společnost ND (1900-1920); Královské české zemské a Národní divadlo v Praze (1883-1918); Národní divadlo v Praze (1918 - dosud); Laterna magika (1958-1961 a 1977-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tématická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - divadla, orchestry a filharmonie, Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Archiv pražského arcibiskupství

Otevřít
Tématický popis: Pražské arcibiskupství - katolická církev - protestantské církve - náboženství - politika - panovník - šlechta - města - obyvatelstvo - školství - cenzura - matriční věci - soudnictví - manželské záležitosti - kláštery - styky se zahraničím - personálie - hospodářství - finance - statky - spolky - litertura stavebnictví -stavitelství - malířství - sochařství - hudba - nadace - pozůstalosti
Archiv:
Datace:
1221 - 1950
Původce:
Arcibiskupství pražské (pražský biskup - arcibiskup, arcibiskupská kancelář, konsistoř) v letech 1221-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, italština, latina, němčina
Tématická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - biskupství, arcibiskupství, konzistoře

Archiv pražského arcibiskupství - apoštolský vizitátor

Otevřít
Tématický popis: církev katolická - arcibiskupství pražské - řády a kongregace - školství
Archiv:
Datace:
1791 - 1864
Původce:
pražský arcibiskup Bedřich Josef Schwarzenberk jako apoštolský vizitátor řádových společenství v rakouské monarchii (Čechy, Morava, Rakousko, Halič, Krakovsko, Dalmácie, - bez Uher) v letech 1852-1859
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
latina, němčina
Tématická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - biskupství, arcibiskupství, konzistoře
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace