Zelený kruh, Praha

Otevřít
Tematický popis: Archiválie vzniklé z činnosti asociace ekologických organizací Zelený kruh: valné hromady, výroční zprávy, projekty, akce, kampaně, vlastní propagační materiály a periodika.
Archiv:
Datace:
1990 - 2005
Původce:
Zelený kruh (od roku 1989); Zelený kruh o. s.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - ostatní

Železniční rozvojové středisko, Praha

Otevřít
Tematický popis: Studie: nerentabilní trati, čsl. - polské přechody, železniční uzly
Archiv:
Datace:
1963 - 1997
Původce:
Železniční rozvojové středisko 1962(?)-1979; Dopravní rozvojové středisko
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava

Zemědělská jednota

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - dělnící - mzdy - rostlinná výroba - výzkum živočišná výroba - družstevnictví - zájmové organizace lesnictví - spolky - výstavnictví
Archiv:
Datace:
(1905) 1920 - 1942 (1944)
Původce:
Zemědělská jednota Československé republiky (1919-1940); Zemědělská jednota (1940-1942)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Zemědělská jednota, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - dělnící - mzdy - rostlinná výroba - výzkum živočišná výroba - družstevnictví - zájmové organizace lesnictví - spolky - výstavnictví
Archiv:
Datace:
(1905) 1920 - 1942 (1944)
Původce:
Zemědělská jednota Československé republiky (1919-1940); Zemědělská jednota (1940-1942)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Zemědělská vodohospodářská správa, České Budějovice

Otevřít
Tematický popis: Vzorky běžné korespondence, dokumentace k veřejným zakázkám, zprávy a zápisy z vnějších kontrol, právní agenda, rozhodnutí, příkazy a nařízení ministerstev, vnitřní předpisy, organizační řád, jmenování a odvolávání ředitelů úseků a pracovišť, pověřovací listiny a rozhodnutí, příkazy, nařízení a pokyny generálního ředitele, rozpočty, závěrky, zrpávy o činnosti, stavební dokumentace, metodické pokyny vedení, kolektivní smlouvy, zápisy z porad, generel drobných vodních toků 1997-1998, dokumentace k odstraňování následků povodní roku 2000 a 2002 na vodohospodářském majetku, podací deníky, dokumentace k úpravám toků, privatizační projekty, zřizovací listina, mzdové listy SMS za rok 1966 (vzorek).
Archiv:
Datace:
1964 - 2008
Původce:
Státní meliorační správa; Zemědělská vodohospodářská správa
Místo vzniku:
Brno, České Budějovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Zemědělské družstevní podniky, s. r. o., Praha

Otevřít
Tematický popis: Družstevnictví - zemědělství - obchod - statistika
Archiv:
Datace:
1925 - 1941
Původce:
Zemědělské družstevní podniky, zapsané společenstvo s r.o.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva hospodářská (v zemědělství), mlékárenská apod.

Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka pro Čechy, s. r. o. Praha

Otevřít
Tematický popis: Akciová společnost - dobytek - obchod - ceny
Archiv:
Datace:
1930 - 1949
Původce:
Zemědělský svaz pro zpeněžování dobytka, společnost s r.o. v Praze (1930-1945); Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka pro Čechy, společnost s r.o. (1945-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Potravinářský průmysl - zpracování masa, Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Zemědělský nákupní a zásobovací podnik, n. p., Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělské produkty, výkup, zásobování, ceny, směrnice, organizace, zápisy z porad, bilance, účetní materiál, revize hospodaření
Archiv:
Datace:
1967 - 1971
Původce:
Zemědělské zásobování Praha, koncern (1967-dosud)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní potravinářský průmysl

Zemědělský rozhlas Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - konference mezinárodní - novináři - lesnictví - biologie - včely - rozhlas - radiotechnika - kurzy
Archiv:
Datace:
1926 - 1939 (1941)
Původce:
Zemědělský rozhlas (1926-1939)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Rozhlas, Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Zemědělský rozhlas, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - konference mezinárodní - novináři - lesnictví - biologie - včely - rozhlas - radiotechnika - kurzy
Archiv:
Datace:
1926 - 1939 (1941)
Původce:
Zemědělský rozhlas (1926-1939)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Rozhlas, Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace