Zemský úřad Praha - vodohospodářské záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Část technické spisovny ZÚ - vodní hospodářství Čech: administrativně-právní záležitosti vodohospodářských staveb, projekty, finanční programy, meloiorace, stavby údolních přehrad, stavby splavných řek, vodní nádrže a využití vodní energie, vodovody a kanalizace, hrazení bystřin, elektrizace vodních cest, hydrologická služba, regulace nesplavných toků, zeměměřičská agenda, znalecké posudky plánů vodních staveb.
Archiv:
Datace:
(1830) 1911 - 1948 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - zemská

Zemský úřad Praha - vodohospodářské záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Část technické spisovny ZÚ - vodní hospodářství Čech: administrativně-právní záležitosti vodohospodářských staveb, projekty, finanční programy, meloiorace, stavby údolních přehrad, stavby splavných řek, vodní nádrže a využití vodní energie, vodovody a kanalizace, hrazení bystřin, elektrizace vodních cest, hydrologická služba, regulace nesplavných toků, zeměměřičská agenda, znalecké posudky plánů vodních staveb.
Archiv:
Datace:
(1830) 1911 - 1948 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - zemská

Zemský úřad Praha - volební a obecní záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Organizace a průběh voleb do parlamentu, zemských, okresních a obecních zastupitelstev, po roce 1945 do místních a okresních národních výborů.
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - záležitosti cenové, družstevní, zásobovací a vyživovací

Otevřít
Tematický popis: Agenda referátu družstevnictví a řízené hospodářství - normativy, ceny, zásobování, vyživovací záležitosti, družstevní problematika, zavádění národních správ, úřadovny hospodářské kontroly, zemský úřad, organizace obchodu, zásobování, ceny, revize účetní
Archiv:
Datace:
1939 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstevní organizace

Zemský úřad Praha - záležitosti cenové, družstevní, zásobovací a vyživovací

Otevřít
Tematický popis: Agenda referátu družstevnictví a řízené hospodářství - normativy, ceny, zásobování, vyživovací záležitosti, družstevní problematika, zavádění národních správ, úřadovny hospodářské kontroly, zemský úřad, organizace obchodu, zásobování, ceny, revize účetní
Archiv:
Datace:
1939 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstevní organizace

Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a personální

Otevřít
Tematický popis: Agenda jednotlivých oddělení ZÚ Praha: finančního 1936-1948, vojenského 1929-1948, plánovacího 1940-1949, právního 1945-1948, kontrolního a účetního z roku 1948 a agenda personálního referátu 1945-1948. Osnovy zákonů, návrhy vládních nařízení, správa státních budov, pozemková reforma, závazky a pohledávky země České, právní normy, správní právo, hospodářskoprávní odpovědnost, majetek, finance, účetnictví, revize účetní, organizace a řízení vojenství, personálie
Archiv:
Datace:
(1921) 1929 - 1949 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a personální

Otevřít
Tematický popis: Agenda jednotlivých oddělení ZÚ Praha: finančního 1936-1948, vojenského 1929-1948, plánovacího 1940-1949, právního 1945-1948, kontrolního a účetního z roku 1948 a agenda personálního referátu 1945-1948. Osnovy zákonů, návrhy vládních nařízení, správa státních budov, pozemková reforma, závazky a pohledávky země České, právní normy, správní právo, hospodářskoprávní odpovědnost, majetek, finance, účetnictví, revize účetní, organizace a řízení vojenství, personálie
Archiv:
Datace:
(1921) 1929 - 1949 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemský úřad Praha - záležitosti obchodů a živností

Otevřít
Tematický popis: Obchodně živnostenské podnikání v Čechách, zavádění elektrické energie v průmyslových a obchodních podnicích, znárodnění živností a jejich správa po roce 1945, živnostenská družstva, zemský úřad, obchodní a živnostenské komory, hospodářské zájmové organizace, formy obchodu, živnostenská společenstva, konfiskace, nájemné smlouvy, elektrifikace
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

Zemský úřad Praha - záležitosti obchodu a živností

Otevřít
Tematický popis: Obchodně živnostenské podnikání v Čechách, zavádění elektrické energie v průmyslových a obchodních podnicích, znárodnění živností a jejich správa po roce 1945, živnostenská družstva, zemský úřad, obchodní a živnostenské komory, hospodářské zájmové organizace, formy obchodu, živnostenská společenstva, konfiskace, nájemné smlouvy, elektrifikace
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Velkoobchod, obchodní domy, obchody, výstavy a veletrhy

Zemský úřad Praha - Zemský národní výbor

Otevřít
Tematický popis: Správní agenda ZNV: schůze předsednictva, rada ZNV, plána ZNV, komise ZNV, agenda ZNV, spisy disciplinární komise (DK), trestné odvolací komise (TOK), očistné komise, spisy akce "2 miliardy", národní správa majetku, osídlování pohraničí Zemské národní výbory, protokoly, zápisy, registraturní pomůcky, zařízení NV - komise, znárodnění, konfiskace, vyvlastňování, přistěhovalectví, veřejnoprávní soudnictví, písemné informační prameny osobní povahy, písemné informační prameny úřední povahy
Archiv:
Datace:
(1931) 1945 - 1949 (1950)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory zemské
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace