Zemský úřad Praha - registraturní pomůcky ústřední podatelny

Otevřít
Tematický popis: Podací protokoly 1912, 1929, 1934, 1942 a 1945, indexy 1911, 1929, 1934, 1942 a 1945. Ponechány vzorky odpovídající manipulačním změnám všeobecné spisovny. Registraturní pomůcky, indexy, podací protokoly
Archiv:
Datace:
1911 - 1945
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - sociální, zdravotní a veterinární záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Agenda sociální, zdravotní a veterinární činnosti ZÚ: nemocenské, penzijní a úrazové pojištění a pokladny, sirotčince, organizace zdravotnictví, nemocnice, léčebné, lázeňské a dobročinné ústavy, chudinská péče, péče o uprchlíky, péče o válečné poškozence, personální agenda lékařů, lékárníků a ostatních zdravotnických pracovníků, vystěhovalectví, zdravotnická opatření na ochranu vězňů koncentračních táborů, zdravotnická opatření ve sběrných táborech, veterinářství, zvěrolékaři, choroby zvířat včetně epidemických, potravinářská inspekce, jatka, organizace veterinární služby.
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chovatelské podniky (plemenářské stanice, hřebčíny, inseminační stanice apod.), Zdravotnická a sociální zařízení

Zemský úřad Praha - sociální, zdravotní a veterinární záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Agenda sociální, zdravotní a veterinární činnosti ZÚ: nemocenské, penzijní a úrazové pojištění a pokladny, sirotčince, organizace zdravotnictví, nemocnice, léčebné, lázeňské a dobročinné ústavy, chudinská péče, péče o uprchlíky, péče o válečné poškozence, personální agenda lékařů, lékárníků a ostatních zdravotnických pracovníků, vystěhovalectví, zdravotnická opatření na ochranu vězňů koncentračních táborů, zdravotnická opatření ve sběrných táborech, veterinářství, zvěrolékaři, choroby zvířat včetně epidemických, potravinářská inspekce, jatka, organizace veterinární služby.
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Chovatelské podniky (plemenářské stanice, hřebčíny, inseminační stanice apod.), Zdravotnická a sociální zařízení

Zemský úřad Praha - spolkové záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Spolkové záležitosti: oznámení o založení spolku, stanovy, změny stanov a změny ve vedení spolku, případně rozpuštění spolku, rovněž agenda akciových společností. Fond neobsahuje zprávy o činosti jednotlivých spolků. Spolky, společnosti, písemné informační prameny úřední povahy
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Zemský úřad Praha - spolkové záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Spolkové záležitosti: oznámení o založení spolku, stanovy, změny stanov a změny ve vedení spolku, případně rozpuštění spolku, rovněž agenda akciových společností. Fond neobsahuje zprávy o činosti jednotlivých spolků. Spolky, společnosti, písemné informační prameny úřední povahy
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Zemský úřad Praha - Státní občanství a matriční záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Matriční zápisy - matriční zápisy sňatků, matriční opravy, rozloučení manželství, prohlášení za mrtva, změny jména. Spisy osob žádajících o domovskou příslušnost, o československé státní občanství včetně státoobčanských spisů reemigrantů po roce 1945. Normativní a všeobecné výnosy jsou zpracovány ve fondu Prezidium ZÚ. Ve fondu Prezidium ZÚ, inv. č. 749-760, jsou zpracovány rejstříky žadatelů o občanské průkazy a změny jména v letech 1939-1945. Státní občanství, domovské právo, úmrtní listy, změna jména, reemigrace, židé, emigrace politická, Zemský úřad
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - Státní občanství a matriční záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Matriční zápisy - matriční zápisy sňatků, matriční opravy, rozloučení manželství, prohlášení za mrtva, změny jména. Spisy osob žádajících o domovskou příslušnost, o československé státní občanství včetně státoobčanských spisů reemigrantů po roce 1945. Normativní a všeobecné výnosy jsou zpracovány ve fondu Prezidium ZÚ. Ve fondu Prezidium ZÚ, inv. č. 749-760, jsou zpracovány rejstříky žadatelů o občanské průkazy a změny jména v letech 1939-1945. Státní občanství, domovské právo, úmrtní listy, změna jména, reemigrace, židé, emigrace politická, Zemský úřad
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - stavební oddělení

Otevřít
Tematický popis: Část agendy technické spisovny ZÚ - stavebního oddělení: výstavba státních úředních budov včetně ministerských, stavby škol a výzkumných ústavů, zdravotnických zařízení, muzeí, Arhivu země České, stavby církevních budov, nadačních a obytných domů a jejich kolaudace, schvalování živnostenských provozoven, odhady a dobrozdání státních budov a pozemků, mistrovské zkoušky ze stavebních činností. Po roce 1945 agenda vztahující se k stavební obnově měst a vesnic (obcí), schvalování technických plánů.
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - účtárna

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy obsahově patřící k agendě oddělení již zpracovaných v dílčích inventářích, účetní knihy k jednotlivým oborům působnosti ZÚ: zemský majetek a zemské hospodaření, politická správa, policejní orgány a úřady, sociální péče, zdravotnictví, veterinářství, školství, kultura, církev, nadace, průmysl, obchod a živnosti, stavebnictví, zemedělství. Zahrnuje i agendu podpor rodinám vězněných a internovných 1944-1946, podpor reemigrantům po roce 1945, kárné a pracovní tábory 1939-1945, internační pracovní sběrná střediska 1946-1947.
Archiv:
Datace:
(1890) 1911 - 1953
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)

Zemský úřad Praha - účtárna

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy obsahově patřící k agendě oddělení již zpracovaných v dílčích inventářích, účetní knihy k jednotlivým oborům působnosti ZÚ: zemský majetek a zemské hospodaření, politická správa, policejní orgány a úřady, sociální péče, zdravotnictví, veterinářství, školství, kultura, církev, nadace, průmysl, obchod a živnosti, stavebnictví, zemedělství. Zahrnuje i agendu podpor rodinám vězněných a internovných 1944-1946, podpor reemigrantům po roce 1945, kárné a pracovní tábory 1939-1945, internační pracovní sběrná střediska 1946-1947.
Archiv:
Datace:
(1890) 1911 - 1953
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850 - zemská (finanční prokuratura do roku 1952, po roce 1952 viz justice - prokuratury)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace