Zemský úřad Praha - oddělení silnic a mostů

Otevřít
Tematický popis: Část agendy technické spisovny ZÚ, tj. oddělení správy silnic a oddělení správy mostů: kolaudace silničních prací a stavby mostů včetně plánů a náčrtů. Vzhledem k tomu, že spisy o velkých stavbách mostů a silnic nejsou ve fondu, jedná se o druhořadý materiál. Stavební konstrukce, mosy, silniční doprava, silniční mosty, dokumentace technická, projektová a konstrukční dokumentace
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - oddělení silnic a mostů

Otevřít
Tematický popis: Část agendy technické spisovny ZÚ, tj. oddělení správy silnic a oddělení správy mostů: kolaudace silničních prací a stavby mostů včetně plánů a náčrtů. Vzhledem k tomu, že spisy o velkých stavbách mostů a silnic nejsou ve fondu, jedná se o druhořadý materiál. Stavební konstrukce, mosy, silniční doprava, silniční mosty, dokumentace technická, projektová a konstrukční dokumentace
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - oddělení stavební

Otevřít
Tematický popis: Část agendy technické spisovny ZÚ - stavebního oddělení: výstavba státních úředních budov včetně ministerských, stavby škol a výzkumných ústavů, zdravotnických zařízení, muzeí, Arhivu země České, stavby církevních budov, nadačních a obytných domů a jejich kolaudace, schvalování živnostenských provozoven, odhady a dobrozdání státních budov a pozemků, mistrovské zkoušky ze stavebních činností. Po roce 1945 agenda vztahující se k stavební obnově měst a vesnic (obcí), schvalování technických plánů.
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - oddělení technicko-právní, stavebních úprav, strojní a požární oddělení

Otevřít
Tematický popis: Agenda části technické spisovny ZÚ Praha: různorodý materiál k historii železnic, silniční dopravy, městské dopravy, technické vybavení dolů, typové zkoušky motorových vozidel včetně nákresů (1914-1937), plány, projekty a stavební spisy jednotlivých objektů, organizace a řízení stavebnictví, stavební konstrukce, dokumentace technická, všeobecné otázky dopravy
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - oddělení technicko-právní, stavebních úprav, strojní a požární oddělení

Otevřít
Tematický popis: Agenda části technické spisovny ZÚ Praha: různorodý materiál k historii železnic, silniční dopravy, městské dopravy, technické vybavení dolů, typové zkoušky motorových vozidel včetně nákresů (1914-1937), plány, projekty a stavební spisy jednotlivých objektů, organizace a řízení stavebnictví, stavební konstrukce, dokumentace technická, všeobecné otázky dopravy
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Stavebnictví

Zemský úřad Praha - oddělení zemědělsko-lesnické

Otevřít
Tematický popis: Agenda oddělení zemědělského, včetně rybářství a oddělení lesního hospodářství včetně honebních záležitostí: normativní výnosy, pozemková reforma, úprava půd, zalesňování, dřevařský průmysl, pěstování vína a chmele, stavy skotu, hospodářského dobytka a drobného zvířectva, ochrana ptactva, stavba rybníků, chov ryb, semenářství, ovocnářství, pozemkové knihy, odhady zemědělských a lesních nemovitostí, vodoprávní záležitosti, vodní knihy, těžba písku, nové vodní cesty, meliorace, plavba lodí, živelní pohromy
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - oddělení zemědělsko-lesnické

Otevřít
Tematický popis: Agenda oddělení zemědělského, včetně rybářství a oddělení lesního hospodářství včetně honebních záležitostí: normativní výnosy, pozemková reforma, úprava půd, zalesňování, dřevařský průmysl, pěstování vína a chmele, stavy skotu, hospodářského dobytka a drobného zvířectva, ochrana ptactva, stavba rybníků, chov ryb, semenářství, ovocnářství, pozemkové knihy, odhady zemědělských a lesních nemovitostí, vodoprávní záležitosti, vodní knihy, těžba písku, nové vodní cesty, meliorace, plavba lodí, živelní pohromy
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní)

Zemský úřad Praha - policejní a bezpečnostní záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Policie, policejní úřady, policejní záležitosti, konfiskace tisku, ohlašovací povinnost, pasy, četnictvo, mravnostní policie, vyšetřovatelské orgány, přestupky, přečiny, druhy trestních činů, cizinci, státní zastupitelství, ukládání trestů, donucovací pracovny, celní úřady, řidiči, úrazy, zbraně, střelivo, výstavy, produkce umělecké a zábavné, plakáty, letáky, informační prameny úřední povahy, emigrace
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zemský úřad Praha - policejní a bezpečnostní záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Policie, policejní úřady, policejní záležitosti, konfiskace tisku, ohlašovací povinnost, pasy, četnictvo, mravnostní policie, vyšetřovatelské orgány, přestupky, přečiny, druhy trestních činů, cizinci, státní zastupitelství, ukládání trestů, donucovací pracovny, celní úřady, řidiči, úrazy, zbraně, střelivo, výstavy, produkce umělecké a zábavné, plakáty, letáky, informační prameny úřední povahy, emigrace
Archiv:
Datace:
1911 - 1949
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa politická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zemský úřad Praha - prezidium

Otevřít
Tematický popis: Organizace a systemizace zemské a okresní správy, agenda hospodářská, finanční a personální. Ve fondu nejsou zpracovány spisy oddělení 8 a 9 původce, tj. záležitosti politické a bezpečnostní, které jsou zpracovány samostatně v dílčím inventáři. Agendy: presidium, zaměstnanci orgánů správy, agendy správní činnosti, zemská samospráva, zemský výbor, okresní samospráva, organizační normy, finnční správa, ekonomika, organizace a řízení národního hospodářství
Archiv:
Datace:
(1920) 1921 - 1945 (1949)
Původce:
České místodržitelství 1911-1918 Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919 Zemská správa plitická 1919-1920 Zemský úřad v Praze 1920-1945 Zemský národní výbor v Praze 1945-1949
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - zemská
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace