Akademie hraběte Straky Praha

Otevřít
Tématický popis: Stavovská akademie, gymnázia, školní kuratoria, písemné informační prameny osobní povahy
Archiv:
Datace:
1890 - 1938
Původce:
Akademie hraběte Straky v Praze (1896-1938)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Akciová společnost pro obchod s cukrem, Praha

Otevřít
Tématický popis: Akciová společnost - cukrovarnictví - cukrovary - monopol cukr - výroba - vývoz - ceny - obchod - potravinářství doprava - zájmové organizace - pojišťovnictví - peněžní ústavy - statistika - zaměstnanci
Archiv:
Datace:
(1912) 1921 - 1949 (1950)
Původce:
Akciová společnost pro obchod s cukrem (1920-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tématická skupina:
Potravinářský průmysl - cukrovary a rafinerie cukru

Akční výbor národních jednot a matic, Praha

Otevřít
Tématický popis: Společenské organizace, korporace, spolky, majetek, daně (berně), pozemkové právo, dávky, důchodky a jiné peněžní odvody, pracovní právo, odborové hnutí, likvidace, bankovnictví, bankovní a peněžní ústavy, důchodové, pensijní a starobní pojištění, cenné papíry, tisk, dědické právo, fondy a nadace, nemocenské pojištění, migrace obyvatelstva, mládež, dorost, školy, vzdělávací ústavy a školská zařízení, stavebnictví, architektura, družstevní organizace, družstva, akciové společnosti, Besedy, matice, kluby, říční doprava, plavba, lodní doprava, vodní doprava, restaurace
Archiv:
Datace:
(1928) 1948 - 1951
Původce:
Akční výbor národních jednot a matic (1948-1951); Národní jednota pošumavská (1884-1948); Národní jednota severočeská (1885-1948); Národní jednota pro jihozápadní Moravu se sídlem v Brně; Stavební družstvo v Brně (likvidace 1950); Matice Besedního domu v Brně (likvidace 1950); Akciová společnost Besedního domu v Brně (likvidace 1950); Matice školská v Brně (likvidace 1950); Moravsko-krumlovská matice školská (likvidace 1950); Plavební klub ve Vranově likvidace 1950); Národní jednota pro východní Moravu se sídlem v Olomouci (likvidace 1950); Slezská matice osvěty lidové se sídlem v Ostravě (likvidace 1950)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné), Spolky národnostní do roku 1948

Aksamit Karel

Otevřít
Tématický popis: Dokumenty související s prací novináře a spisovatele Karla Aksamita. Vysvědčení, korespondence, rukopisy knih, publikací, literárních prací, komponovaný cyklus fotografií k vydané knize, výstřižkový archiv článků, vydané knihy, knihy s věnováním, rodinné fotografie.
Archiv:
Datace:
(1833) 1936 - 2009
Původce:
Aksamit Karel (20.2.1930), novinář a spisovatel
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy

Akta Jednoty bratrské - Acta unitatis fratrum

Otevřít
Tématický popis: Jednota bratrská - náboženství - náboženská literatura styky se zahraničím - evangelická církev
Archiv:
Datace:
1437 - 1589
Původce:
Jednota bratrská v letech 1547-1589
Místo vzniku:
Ivančice, Mladá Boleslav
Jazyk:
čeština, latina
Tématická skupina:
Jiné církevní istituce

Alexandrijské mikrofilmy

Otevřít
Tématický popis: Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, Německo.
Archiv:
Datace:
1891 - 1945
Původce:
National Archives and Records Service General Services Administration - Washington,USA
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tématická skupina:
Německá správa a organizace 1938 - 1945, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Alžbětinky - konvent, Praha

Otevřít
Tématický popis: kláštery - řád alžbětinek - lékařství - nemocnice
Archiv:
Datace:
1719 - 1949
Původce:
Konvent a řádová nemocnice alžbětinek v Praze II, Na Slupi 6 (1719-1953)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tématická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

Americká pomoc Československu, Praha

Otevřít
Tématický popis: Korespondence, přehledy zásilek, udělování darů Americké pomoci čs. státu, stravovací akce, Ymca, Ywca, podpory, podpůrné akce, fotografie
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Americká pomoc pro ČSR (1945-1949)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Americký ústav Praha

Otevřít
Tématický popis: Písemné informační prameny úřední povahy, stanovy, schůze, účetnictví, cizinci - američtí studenti v ČSR, přednášky
Archiv:
Datace:
1931 - 1941
Původce:
Americký ústav v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tématická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení, Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Amort Čestmír, PhDr., Dr.Sc.

Otevřít
Tématický popis: Osobní deníky, dokumenty rodinné, fotokopie dokumentů z archivů, soubory fotografií, soubor dokumentů k heydrichiádě, soubory dokumentů k literární činnosti původce, tisková dokumentace, elenchus.
Archiv:
Datace:
1927 - 1985
Původce:
Amort Čestmír, PhDr., Dr.Sc. (21.3.1922-26.7.2013), historik
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tématická skupina:
Osobní fondy